Naročito veliki utjecaj na razvoj menadžmenta imala je teorija „Atributi izvrsnosti u svijetu
kaosa i neizvjesnosti“ odnosno tzv. „Teorija kaosa“ na koju se u posljednje vrijeme mnogi
teoretičari menadžmenta često pozivaju. Ovu teoriju definirali su znanstvenici Tom Peters i Nancy
Austin, a rezultat tog rada bila je knjiga pod naslovom „U potrazi za izvrsnošću: Razlike u
vodstvu“ (Peters, Austin, 1985., A Passion for Excellence: The Leadership Difference).

Peters i Austin definirali su temeljne pretpostavke savršenog menadžmenta:
• Nema više trajno izvrsnih organizacija, dobre su samo one koje brzo reagiraju na promjene
u okolini
• U današnjem svijetu neizvjesnosti i kaosa jedina konstanta su promjene, a one traže
fleksibilnost, nove ciljeve i njihovo ostvarivanje
• Menadžment mora prihvatiti kaos kao činjenicu i priliku, a ne kao problem te se orijentirati
proaktivno (agilno)
• Treba radikalno sniziti vertikalu menadžmenta te napraviti horizontalno raščlanjivanje
poduzeća na male autonomne i poduzetničke jedinice
Peters i Austin ističu tri ključna atributa izvrsnosti, što se naziva „Magični trokut“:
• Briga za kupce
• Stalne inovacije
• Usmjerenost na ljude


Osim navedenih elemenata „Magičnog trokuta“, Peters i Austin naglašavaju u svojoj teoriji
potrebu prihvaćanja neizvjesnosti i kaosa te nužnost prihvaćanja promjena, kao kritičnih područja
za uspjeh organizacije. Osnovna pretpostavka teorije kaosa je da svijet i kretanja nisu linearna
nego kaotična. Događaji se često ponavljaju, ali ta događanja nisu potpuno identična kroz povijest
i ishodi nisu isti, iako postoji određena pravilnost. Primijenjeno na menadžment, može se reći da
male pogreške ili propusti na početku, zbog nepovoljnih okolnosti, mogu dovesti do drugačijih,
negativnih ishoda pa kod rješavanja kompleksnih problema, inovativna rješenja često mogu biti
najbolja rješenja.


Upravo je ova teorija kaosa potaknula suvremene autore da govore o menadžmentu i djelovanju
menadžmenta u današnjim kaotičnim, često nepredvidivim uvjetima. Pod utjecajem teorije kaosa
usvojen je stav da su promjene jedina konstanta u organizaciji i menadžmentu. Ubrzan razvoj
tehnologije nametnuo je poduzećima da više ulažu u novu tehnologiju, ali pri tom se način
razmišljanja o funkcioniranju organizacije i menadžmenta najčešće nije promijenio. Postalo je
jasno da je potrebno provesti cjelovitije promjene koje će zahvatiti cijelu organizaciju, uključujući
prvenstveno menadžment organizacije. Može se reći da je teorija kaosa i saznanja znanstvenika
koji su se bavili proučavanjem utjecaja ovog aspekta na organizaciju i menadžment, na neki način
bila temelj za postavljanje novih smjernica razvoja suvremenog menadžmenta, a to je smjer koji
se danas naziva agilno poslovanje.

Preuzeto iz: Fabijanec, Karlo; Agilnost i agilna transformacija menadžementa; Završni rad
2022; Sveučilište Sjever

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima