Predsjednica Centra Krugovi

Ivana Grabar

prof. pedagogije,

Europski certificirani psihoterapeut

 

E-mail: [email protected]

Stručni tim Krugova

Tihana Pandl

Zastupnica Centra Krugovi

Voditeljica projekata i programa Centra Krugovi

Voditeljica ljudskih potencijala i tima

Youth worker

_______________________________________________________________

mag.sociologije, univ.bacc.komunikologije
menadžer za međunarodne ljudske potencijale
EMCC coaching practicioner
Javna nabava

 

 

E-mail [email protected]

Antonija Pleša

Zastupnica Centra Krugovi

Suradnica u prijavi i provedbi projekata

Glavna urednica web portala Praktičan život

Edukatorica i savjetnica za ranjive skupine

_______________________________________________________________

dipl. kriminalist
edukacija za integrativnog gestalt savjetnika
CAP trening i napredni seminar medijacije

 

E-mail [email protected]

Jelena Ljubičić

Zastupnica Centra Krugovi

Voditeljica financija i koordinacija projekata

Voditeljica programa Djeca za 5

Službenica za zaštitu osobnih podataka

_________________________________________________________

voditeljica ljudskih potencijala

edukacija za društveno poduzetništvo i promicanje ljudskih prava

dodatna edukacija za samostalnog knjigovođu

javna nabava

Telefon: 091 6162 200

E-mail [email protected]

Svjetlana Banožić

Zastupnica Centra Krugovi

Voditeljica humanitarnog programa “I EURO je dovoljan”

Voditeljica Donacijskog centra

Koordinatorica volontera i aktivnosti za ranjive skupine

Fundraising

____________________________________________________________

dodatne edukacije i supervizije za rad s ranjivim skupinama

menadžment volontera

tečaj daktilografije i napredni tečaj za administratora

 

E-mail [email protected]

Vanja Popović

Terapeutski individualni rad i telefonska savjetovanja s ranjivim skupinama

____________________________________________________________________________________

dipl. psiholog/psihoterapeut
pridruženi član DGIPH
mag. teologije

Petra Klasić

Voditeljica programa i projekata za unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba, mladih i zagovaranje

Stručnjakinja za aktivaciju, psiho-socijalnu podršku i obrazovanje mladih osoba u NEET statusu

________________________________

univ.bacc.act.soc
u edukaciji za Praktičara ekspresivne art terapije
u edukaciji za magistra socijalne politike

 

E-mail [email protected]

Nikolina Brnas

Suradnica za rad s djecom i mladima

___________________________________________

mag.pedagogije

2021. edukacija o Forum teatru

2018. stručno usavršavanja za odgojitelje i stručne suradnike u Bračnom i obiteljskom savjetovalištu u Splitu

 

E-mail [email protected]

Ramona Rafajec

voditeljica projekata za mlade

koordinatorica volontera u radu s mladima

Youth worker

Mindfulness trenerica

______________________________________________

bacc. sociologije

dodatne edukacije za pisanje i provedbu nacionalnih i EU projekata,

za rad s mladima i volonterima

 

E-mail [email protected]

Vanjski stručni suradnici

Zdravko Bokulić

sociolog

psihoterapeut (ECP – European Certificate for Psychotherapy)
lehr-terapeut i licencirani supervizor
supervizor i meta-supervizor HDSOR-a

Ljiljana Krznar – Buzov

magistra socijalnog rada
integrativna gestalt savjetnica
edukacija poslijediplomskog specijalističkog studija supervizije u psihosocijalnom radu

Lana Levar Stijepović

dipl.socijalna radnica
integrativna gestalt savjetnica
edukacija poslijediplomskog specijalističkog studija supervizije u psihosocijalnom radu

Mirjana Šimunović Škunca

psiholog, pedagog
psihoterapeut ( ECP – European Certificate for Psychotherapy)
lehr-terapeut i licencirani supervizor
supervizor i meta-supervizor HDSOR-a
član SPUHa i DGIPHa

Vedrana Vitez

prof. rehabilitator
integrativna gestalt savjetnica
edukacija poslijediplomskog specijalističkog studija supervizije u psihosocijalnom radu
Pridruženi član DGIPH

Svetlana Patafta

dramski pedagog, akademska glumica

umjetnička voditeljica Teatra Puna kuća

članica HDDU (Hrvatskog društva dramskih umjetnika)

članica ASSITEJ-a (Udruga hrvatskih prof. kazališta za djecu i mlade)

studij engleskog jezika i književnosti

 

Danijela Kazović

mr.sc., stručna suradnica za administraciju, računovodstvo i EU projekte

trenutno na doktorskom studiju na Ekonomskom fakultetu Rijeka

dugogodišnje iskustvo u provedbi EU projekata

autorica priručnika za udruge Kako voditi jednostavno knjigovodstvo

Katica Križić Čumandra

sociologinja

direktorica tvrtke Mapa znanja

NLP
Integralna škola organizacijskog razvoja
edukacija za integrativnog geštalt savjetnika

Lorena Bosnar

doktorica medicine

Dom zdravlja Zagreb – Centar

e-mail: lorena.bosnar@gmail.com

Nikica Viličić

mr.sc. antropologije, dipl.ing. biologije

terapeut pokretom i plesom

educirana u području holističke pedagogije plesa i pokreta (Holistic Dance and Movement Pedagogy Teachers Training Program)

voditeljica plesnih i dramskih programa (Dramsko-plesni studio, centar ANZIP)

članica UPUH-a (Udruga plesnih umjetnika Hrvatske)

članica HID-a (Hrvatsko interdisciplinarno društvo)

Članovi upravnog odbora

Sanja Fabijanić

Predsjednica Upravnog odbora Centra Krugovi
Učiteljica razredne nastave

integrativna gestalt savjetnica

dodatne edukacije iz CAP programa

dodatne specijalizacije iz rada s djecom

medijacija

Sanja Bogdan Pavlović

Član Upravnog odbora

mag.oec.

viša savjetnica za EU fondove

iskustvo provedbe projekata prekogranične suradnje

(program INTERREG – IPA CBC Cr-Ba-Me)

vlasnica obrta za poslovno savjetovanje ELIS CONSULTING

– izrada i provedba projekata za razvoj poduzetništva

Domagoj Ružak

Član Upravnog odbora Centra Krugovi

dipl. ing. građevine

Asistent na Katedri za opće predmete i Katedri za računalne mreže Visokog učilišta Algebra

predavač, autor priručnika

stručnjak za primjenjeno računarstvo, digitalni marketing i komunikacije

vlasnik obrta RBC PROJEKT, obrt za poduku i savjetovanje