Cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja.

Svrha i programsko područje djelovanja Centra Krugovi jest da pojedinac jedino kao zadovoljna jedinka može najviše pridonijeti društvu u kojem živimo i stvarati oko sebe krugove zadovoljstva te  svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

Centar Krugovi osnovan je radi podrške ranjivim skupinama kao što su maligno oboljele, starije i nemoćne osobe te osobe s narušenim samopouzdanjem, slikom o sebi, narušenim partnerskim i međuljudskim odnosima. Centar se bavi pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima te unapređivanjem njihove kvalitete i zadovoljstva životom.

Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima i prema klasifikaciji djelatnosti Udruga su: ljudska prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje.

Nadalje, udruga se svojim djelovanjem zalaže za odgoj djece i mladih za aktivno i tolerantno društvo, promicanje mira i empatije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja i odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/; poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge:

-Osiguranje i organiziranje individualnog, grupnog i telefonskog savjetovanja članova udruge u svrhu osobnog razvoja, rješavanja konflikata unutar sebe i u odnosima s drugima te osnaživanja u teškim životnim periodima;

– Osiguranje i organiziranje obiteljskog savjetovanja i radionica u svrhu prevencije i njegovanja zdravih obiteljskih odnosa kao i radionice za obitelji u konfliktima;

– Okupljanje djece, mladih i odraslih radi međusobnog druženja te aktivnog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena putem raznih edukativnih i kreativnih radionica;

– Aktivnosti prevencije nasilja i odgoja djece i mladih za aktivno i tolerantno građanstvo, promicanje mira i empatije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja djece na različite teme; odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/; poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku putem edukativnih i kreativnih aktivnosti

– Organiziranje psihosocijalne podrške i zaštite temeljnih ljudskih prava za osobe starije životne dobi, djecu, mlade i osobe s invaliditetom, maligno oboljelu djecu, mlade i odrasle, socijalno ugrožene osobe i osobe s mentalnim poteškoćama u vidu prijevoza i pratnje na terapije, omogućavanja podrške i osnaživanja kroz teška životna razdoblja, pomoći u kući te suradnje s zdravstvenim ustanovama na omogućavanju dostupnosti usluga i podrške za korisnike u njihovom domu

– Osmišljavanje i provođenje projekata i programa vezanih za ciljeve Udruge;

– Poticanje i širenje aktivnosti mobilnosti mladih u svrhu pružanja podrške maligno oboljelim osobama

– Jačanje osobnih kapaciteta, kompetencija i razvoj unutarnjeg potencijala djece, mladih i odraslih, s posebnim naglaskom na nezaposlene, žene, nositelje jedno roditeljskih obitelji, osobe koje se suočavaju s teškim životnim razdobljem

– Promicanje i razvoj volonterstva te poticanje lokalne zajednice na uključivanje u djelovanje udruge, solidarnost i podršku socijalno isključenim skupinama

– Osmišljavanje i organiziranje raznih radionica, kulturno-umjetničkih aktivnosti, priredbi, manifestacija i sličnih događanja s ciljem promicanja osobnog razvoja, unutarnjeg zadovoljstva i mira koji se tada cirkularno šire i dotiču i druge;

– Informiranje šire javnosti o značaju podupiranja i unapređenja osobnog razvoja za poboljšanje kvalitete života;

– Suradnja s nadležnim državnim tijelima, odgojno- obrazovnim ustanovama, socijalnim, zdravstvenim, neprofitnim i drugim organizacijama i institucijama radi ostvarivanja ciljeva Udruge;

– Izdavanje brošura, priručnika, knjiga, letaka i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima;

– Organiziranje humanitarnog djelovanja u vidu akcija i prikupljanja financijskih sredstava u svrhu pomoći maligno oboljelim osobama i socijalno ugroženim osobama i obiteljima;

– Aktivnosti razvoja i poticanja socijalnog poduzetništva kroz predlaganje i pokretanje programa.
Osobni razvoj pojedinca važna je karika u lancu cjelovitog zdravlja i stoga je važno osnažiti osobu kako bi bila u stanju nositi se s izazovima suvremenog društva i svakodnevnim stresovima koji su njegov neizbježni dio, a koji često rezultiraju zdravstvenim poremećajima na fizičkoj i na mentalnoj razini.Krugovi su neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2011. godine iz želje da se građanima kroz individualnu psihoterapiju i grupnu podršku pruži prilika za osoban rast i razvoj kao i prolazak kroz teška životna razdoblja (bolest, smrt, usamljenost i dr.). Samo zadovoljan pojedinac može širiti krugove zadovoljstva oko sebe i na taj način mijenjati društvo na bolje.

U Centru se stoga permanentno održavaju savjetovanja (individualna, bračna i obiteljska) i edukacije  (osobito za prosvjetne djelatnike, zdravstvene radnike i volontere), radionice za starije osobe, radionice i družionice za zaposlene žene, radionice nenasilja za djecu kao i druge radionice kojima omogućujemo osobama iz lokalne zajednice da budu uključeni u rad Centra, rade na osobnom razvoju, kvalitetno provode slobodno vrijeme, permanentno se educiraju i pružaju podršku drugima – onima koji su u potrebi.volunteer-1550327_640

Za djecu održavamo radionice nenasilja, razvijanja socijalnih vještina i demokratskih vrijednosti i poticanja na toleranciju i humanitarno djelovanje djece, kao i radionice senzibilizacije djece za potrebe oboljelih vršnjaka – u prostorijama Centra i u osnovnim školama diljem Hrvatske. Isto tako održavamo radionice vezane uz vještine učenja.

Održavamo i edukacije i savjetovanja stručnih suradnika i roditelja u usmjeravanju djece za buduće aktivno građanstvo.

Centar Krugovi, uz upravljački  i profesionalni tim (pedagozi, sociolozi, psiholozi, ekonomisti) okuplja i brojne volontere, organizira njihov rad i edukacije.

Ciljevi Centra Krugovi, sukladno Statutu (čl.7.)

Prvenstveni cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata, te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih ili materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja. Nadalje, udruga se svojim djelovanjem zalaže za odgoj djece i mladih za aktivno i tolerantno društvo, promicanje mira i tolerancije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja i odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku.

Pojedinac jedino kao zadovoljna jedinka može najviše pridonijeti društvu u kojem živimo i stvarati oko sebe krugove zadovoljstva te  svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

Misija Centra Krugovi

Naša je misija pružati konstantnu podršku i pomoć ranjivim skupinama društva: maligno oboljelima i njihovim obiteljima, starijima i nemoćnima, socijalno ugroženima, djeci i mladima s posebnim potrebama te drugim marginaliziranim i osjetljivim društvenim skupinama. Krugovi djeluju s ciljem izgradnje civilnog društva koje će biti okrenuto čovjeku, humano i otvoreno, društvo u kojem se potiče aktivno sudjelovanje svih društvenih subjekata te u kojem su prepoznate vrijednosti rada na osobnom razvoju. Svojim djelatnostima gradimo društvo jednakosti i poštivanja temeljnih ljudskih prava, kroz aktivnosti usmjerene ka brizi o zdravlju, kvalitetnom življenju, prevenciji nasilja, promicanju tolerancije i demokratskih vrijednosti te poticanjem međugeneracijske i međuvršnjačke solidarnosti.

Aktivnostima koje provodimo nastojimo senzibilizirati javnost za potrebe ranjivih društvenih skupina, kao i potaknuti lokalnu i širu zajednicu da se uključi i sudjeluje u aktivnostima, potaknuti na volontiranje i aktivno djelovanje.

Vizija Krugova:  „Zadovoljan pojedinac – zadovoljno društvo“.

 

Rad Centra Krugovi koordinira i nadzire Upravni odbor koji se sastoji od tri člana.

Dokumenti

U medijima

nature-3160642_640

Krugovi na Floraart – sajmu cvijeća

Na Bundeku… Tijekom održavanja izložbe cvijeća na Bundeku Krugovi će biti tamo sa svojim info-pultom i rukotvorinama. Pozivamo sve građane da zastanu i odvoje…

Krugovi-Koncert1

Krugovi na In portalu

News portalu za osobe s invaliditetom… Obavijest o organizaciji dobrotvornog koncerta Centra Krugovi u  Vintage Industrial baru 17. svibnja ove godine objavljena je na…

Karlovacki-program-TV-4-rijeke-emitira-se-na-kanalu-K-57

TV4r – predstavlja projekt “Dohvati daleke”

U emisiji “Godovi života”… “Dohvati daleke”- program podrške za starije i nemoćne osobe provodi se u Zagrebu i ruralnom području karlovačke županije. Program je…

images (1)

Projekt “Dohvati daleke” na web stranicama Karlovačke županije

Projekt DOHVATI DALEKE   Svrha ovog projekta jest umanjiti socijalnu isključenost i stopu rizika od siromaštva starijih osoba s područja Grada Zagreba i Grada Karlovca,…

images

Karlovački portal o projektu “Dohvati daleke”

Zahvaljujući projektu Krugova, Centra za savjetovanje, edukaciju i humanitarno djelovanje pod nazivom “Dohvati daleke”, starije osobe s područja Karlovca i Zagreba, dobit će pomoć…

Radio Mreznica

Krugovi na Radio Mrežnici

Povodom realizacije projekta “Dohvati daleke”… U veljači je na radio Mrežnici gostovala Tihana Pandl iz Centra Krugovi i u radio-emisiji slušateljima pojasnila detalje o…

slika-3

Krugovi i B.a.B.e.

Djed Božičnjak ipak postoji… Centar Krugovi donirao je određenu količinu igračaka i opreme za mališane, štićenike Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije, djecu iz udomiteljskih obitelji i djecu…

hr-radio-sljeme

Radio Sljeme o pilot projektu Krugova

Krugovi i Klinika za dječje bolesti Zagreb… Radio Sljeme medijski je popratilo uvodno predavanje odnosno predstavljanje treninga komunikacijskih vještina za zdravstveno osoblje bolnice. Ovaj…

glorija_novine_news_pic

Glorija o proslavi 6 godina postojanja Centra Krugovi

17.rujna 2016. na Cvjetnom trgu u Zagrebu obilježen je dan Krugova. Uz podršku Maksimirskih lasti, Luke Vidovića i zvijezda Talent Show-a, Krugovi su obilježili…

eu13_0005

Prevencija nasilja među djecom u Cetingradu

26.04.2016. na web stranicama Karlovačke županije promovirane su aktivnosti projekta provencije nasilja među djecom, Kišobrana.

y278046225282189

Zlatna dob na jabuka TV

Krugovi pomažu starijima i nemoćnima… 26.04.2016. gostujemo na emisiji “Zlatna dob” te prezentiramo rad Centra Krugovi usmjeren ka podršci i pomoći starijim i nemoćnim…

ae35444d-d108-45bd-a6ed-610caaf5fa65

Općina Rovišće promovira radionice za prevenciju nasilja

24.04.2016. povodom obilježavanja dana općine Rovišće, Krugovi su medijski praćeni tijekom provođenja socijalizacijskih radionica u sklopu projekta Kišobran.

index

15.04.2016. gostovali smo na Mreža tv, u emisiji Pravo lice. Predstavili smo rad Centra, načine na koje pomažemo i pružamo podršku ranjivim društvenim skupinama,…

ylgxyn7r

Krugovi na Yammat FM

Krugovi na radio-valovima … 06.04.2016. gostuju na Yammat FM radio postaji. Prezentirat će djelovanje Centra, sa posebnim osvrtom na djelovanje usmjereno ranjivim društvenim skupinama,…

logo_450_120_inv

Grad Čazma o projektu Kišobran

O projektu Kišobran i provođenju radionica za promicanje nenasilja među djecom pisao je portal Grada Čazme.

ads

Radionice za osnovnoškolsku djecu

Radionice za osnovnoškolsku djecu, namijenjene su razvijanju socijalnih vještina, nenasilnoj komunikaciji i razvijanju tolerancije. Više o tome 7.3.2016. na Moj Zagreb info.

team_110512154924_524x288_110516152356_524x288

Krugovi na Anteni Zagreb

O toleranciji i nenasilju… 07.03.2016. gostovali smo na radio Anteni. Prezentirali smo rad Centra Krugovi sa posebnim osvrtom na održavanje besplatnih radionica za djecu…

thumb

Dobro jutro Hrvatska o tome kako donacijom rabljenih igračaka možemo pomoći

18.2.2016. gostujemo u emisiji Dobro jutro Hrvatska i pozivamo građane da prikupljanjem igračaka i humanitarnim djelovanjem pomognu maligno oboljeloj djeci.

y278046225282189

Svakodnevnica o podršci starijim i nemoćnim osobama

Na televiziji Jabuka, emisiji Svakodnevnica gostovali smo 16. 2. 2016. Tema razgovora bili su oblici podrške koju pružamo te predstavljanje je Donacijskog Centra.

preuzmi

Zagrebačka panorama o donacijama igračaka za maligno oboljelu djecu

2. veljače gostovali smo u emisiji Zagrebačka panorama te predstavili rad Donacijskog centra kojim pomažemo maligno oboljelima

radio

Radio 92 FM sa Krugovima

Emisija za osobe sa invaliditetom… 27.10.2015. gostovali smo u emisiji “O nama uvijek s nama”, u emisiji za osobe s invaliditetom. Predstavili smo aktivnosti…

images

Ivana Grabar na RTL-u

“Kada zaškripe odnosi, obratite se psihoterapeutu.” U Hrvatskoj se prošle godine razvelo više od 6.000 parova: RTL ekipa u emisiji RTL Danas. istražila je…

news-2009-september-index_hr_616897482

Index.hr piše o podršci ranjivim skupinama kroz radionice i humanitarno djelovanje

Na Index portalu pročitajte članak o djelatnostima kojima se bavimo te na koji način pomažemo našim korisnicima.

cc08a0233d0c4892b57b4448a80ada05

Gostovanje Krugova na Radio Sljemenu

8. svibnja 2015. u radijskoj emisiji predsjednica Centra Krugovi prezentirala je aktualni projekt Program podrške maligno oboljelima. Kako je to vidljivo iz naziva riječ je…

preuzmi

Krugovi izrađuju svadbene konfete

Zagrebačka panorama– Reportaža o izradi svadbenih konfeta kojima se pomaže maligno oboljelim osobama

asrlbqgs

Hrvatska uživo predstavlja podršku vršnjacima s malignim oboljenjima

Radionice senzibilizacije djece za maligna oboljenja u OŠ Otok predstavljene su u emisiji Hrvatska uživo.

weew

Poziv na volontiranje sa ranjivim skupinama

Metro portal objavio je vijest o volonterskom angažmanu u podršci maligno oboljelim osobama. Centar Krugovi od svog osnutka potiče volontiranje kao jedinstven izraz i…

krugovi4-800x478-599x355

Zagreb info promovira besplatne radionice subotom

O besplatnim mjesečnim radionicama za rad na sebi putem gestalt metoda, pisao je Zagreb Info.

ads

Program podrške maligno oboljelim osobama

O podizanju kvalitete života maligno oboljelim osobama možete pročitati na portalu MojZagreb Info

krugovi-centar1

Podrška starijim i nemoćnim osobama promovirana na In portalu

Na In portalu pročitajte o projektu Staro zlato za nove poticaje, namijenjenom starijim i nemoćnim osobama.

ctsbwwwwgaaatdq

Hrvatska uživo

Program podrške maligno oboljelima provodimo uz potporu Ministarstva zdravlja. U emisiji Hrvatska uživo, pogledajte više o našem djelovanju koje obuhvaća savjetovanja za maligno oboljele…

leaves-768782_640

Gostovanje na radio Sljemenu

Gostovanje Krugova na Radio Sljemenu, 08.05.2015. gdje smo promovirali projekt Program podrške maligno oboljelima. Ovim programam maligno oboljele osobe mogu u Centru primiti sljedeće…

4112351_2

Gostovanje u ”Labirintu”

Gostovanje u Labirintu 17.04.2014. U 39 minuta  emisije pogledajte priču o Krugovima! http://video.hrt.hr/1804/2014-04-17%20Labirint%2016×9.mp4

index

Radio Rijeka popratio je humanitarnu akciju za bolnicu Kantrida

U Rijeci smo kroz našu humanitarnu akciju ‘I kuna je dovoljna’ prikupili 70 000 kn i kupili vrijedan aparat za riječku bolnicu Kantrida.

najdulja-torta-1

Najdulja torta u Hrvatskoj

Udruga slastičara Hrvatske je 16.02.2013. na Zagrebačkom velesajmu u tijeku sajma izradila tortu dugačku 20 m. Svaka šnita torte prodavala se po 5 kn,…

djh2

”I kuna je dovoljna”, humanitarno djelovanje udruge ”Krugovi”

22.01.2013. na HRT 1 je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska prikazan kratki video o humanitarnom djelovanju kojim je u svega 6 mjeseci djelovanja u…

sretna-hrana

T-portal popratio je našu akciju o zdravoj prehrani

U suradnji s Udrugom slastičara Hrvatske naša udruga je partner u projektu ‘Sretna hrana’.

dnevnik-hrt

Na televiziji

  Na 28.12.2012. u središnjem dnevniku u 19.30 i na Zagrebačkoj panorami u 16.00 u prilogu vezanom uz nastanak  Udruge slastičara Hrvatske objavljen je…

index

Intervju korisnice Krugova za Net.hr

U intervjuu tjedna za Net.hr  Z. Z. na kraju intervjua navodi da su joj puno pomogli udruga Krijesnica, Krugovi i Ljubav na djelu, …

radio-slavonija

Radio Slavonija popratila je naše humanitarno djelovanje

Gostovali smo u Supernovoj u Slavonskom Brodu. Humanitarna akcija „I kuna je dovoljna“  promovirana je s ciljem pozivanja građana na podršku maligno oboljelim te…