Cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja.

Svrha i programsko područje djelovanja Centra Krugovi jest da pojedinac jedino kao zadovoljna jedinka može najviše pridonijeti društvu u kojem živimo i stvarati oko sebe krugove zadovoljstva te  svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

Centar Krugovi osnovan je radi podrške ranjivim skupinama kao što su maligno oboljele, starije i nemoćne osobe te osobe s narušenim samopouzdanjem, slikom o sebi, narušenim partnerskim i međuljudskim odnosima. Centar se bavi pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima te unapređivanjem njihove kvalitete i zadovoljstva životom.

Područja djelovanja udruge sukladno ciljevima i prema klasifikaciji djelatnosti Udruga su: ljudska prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost i istraživanje.

Nadalje, udruga se svojim djelovanjem zalaže za odgoj djece i mladih za aktivno i tolerantno društvo, promicanje mira i empatije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja i odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/; poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge:

-Osiguranje i organiziranje individualnog, grupnog i telefonskog savjetovanja članova udruge u svrhu osobnog razvoja, rješavanja konflikata unutar sebe i u odnosima s drugima te osnaživanja u teškim životnim periodima;

– Osiguranje i organiziranje obiteljskog savjetovanja i radionica u svrhu prevencije i njegovanja zdravih obiteljskih odnosa kao i radionice za obitelji u konfliktima;

– Okupljanje djece, mladih i odraslih radi međusobnog druženja te aktivnog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena putem raznih edukativnih i kreativnih radionica;

– Aktivnosti prevencije nasilja i odgoja djece i mladih za aktivno i tolerantno građanstvo, promicanje mira i empatije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja djece na različite teme; odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/; poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku putem edukativnih i kreativnih aktivnosti

– Organiziranje psihosocijalne podrške i zaštite temeljnih ljudskih prava za osobe starije životne dobi, djecu, mlade i osobe s invaliditetom, maligno oboljelu djecu, mlade i odrasle, socijalno ugrožene osobe i osobe s mentalnim poteškoćama u vidu prijevoza i pratnje na terapije, omogućavanja podrške i osnaživanja kroz teška životna razdoblja, pomoći u kući te suradnje s zdravstvenim ustanovama na omogućavanju dostupnosti usluga i podrške za korisnike u njihovom domu

– Osmišljavanje i provođenje projekata i programa vezanih za ciljeve Udruge;

– Poticanje i širenje aktivnosti mobilnosti mladih u svrhu pružanja podrške maligno oboljelim osobama

– Jačanje osobnih kapaciteta, kompetencija i razvoj unutarnjeg potencijala djece, mladih i odraslih, s posebnim naglaskom na nezaposlene, žene, nositelje jedno roditeljskih obitelji, osobe koje se suočavaju s teškim životnim razdobljem

– Promicanje i razvoj volonterstva te poticanje lokalne zajednice na uključivanje u djelovanje udruge, solidarnost i podršku socijalno isključenim skupinama

– Osmišljavanje i organiziranje raznih radionica, kulturno-umjetničkih aktivnosti, priredbi, manifestacija i sličnih događanja s ciljem promicanja osobnog razvoja, unutarnjeg zadovoljstva i mira koji se tada cirkularno šire i dotiču i druge;

– Informiranje šire javnosti o značaju podupiranja i unapređenja osobnog razvoja za poboljšanje kvalitete života;

– Suradnja s nadležnim državnim tijelima, odgojno- obrazovnim ustanovama, socijalnim, zdravstvenim, neprofitnim i drugim organizacijama i institucijama radi ostvarivanja ciljeva Udruge;

– Izdavanje brošura, priručnika, knjiga, letaka i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima;

– Organiziranje humanitarnog djelovanja u vidu akcija i prikupljanja financijskih sredstava u svrhu pomoći maligno oboljelim osobama i socijalno ugroženim osobama i obiteljima;

– Aktivnosti razvoja i poticanja socijalnog poduzetništva kroz predlaganje i pokretanje programa.
Osobni razvoj pojedinca važna je karika u lancu cjelovitog zdravlja i stoga je važno osnažiti osobu kako bi bila u stanju nositi se s izazovima suvremenog društva i svakodnevnim stresovima koji su njegov neizbježni dio, a koji često rezultiraju zdravstvenim poremećajima na fizičkoj i na mentalnoj razini.Krugovi su neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2011. godine iz želje da se građanima kroz individualnu psihoterapiju i grupnu podršku pruži prilika za osoban rast i razvoj kao i prolazak kroz teška životna razdoblja (bolest, smrt, usamljenost i dr.). Samo zadovoljan pojedinac može širiti krugove zadovoljstva oko sebe i na taj način mijenjati društvo na bolje.

U Centru se stoga permanentno održavaju savjetovanja (individualna, bračna i obiteljska) i edukacije  (osobito za prosvjetne djelatnike, zdravstvene radnike i volontere), radionice za starije osobe, radionice i družionice za zaposlene žene, radionice nenasilja za djecu kao i druge radionice kojima omogućujemo osobama iz lokalne zajednice da budu uključeni u rad Centra, rade na osobnom razvoju, kvalitetno provode slobodno vrijeme, permanentno se educiraju i pružaju podršku drugima – onima koji su u potrebi.volunteer-1550327_640

Za djecu održavamo radionice nenasilja, razvijanja socijalnih vještina i demokratskih vrijednosti i poticanja na toleranciju i humanitarno djelovanje djece, kao i radionice senzibilizacije djece za potrebe oboljelih vršnjaka – u prostorijama Centra i u osnovnim školama diljem Hrvatske. Isto tako održavamo radionice vezane uz vještine učenja.

Održavamo i edukacije i savjetovanja stručnih suradnika i roditelja u usmjeravanju djece za buduće aktivno građanstvo.

Centar Krugovi, uz upravljački  i profesionalni tim (pedagozi, sociolozi, psiholozi, ekonomisti) okuplja i brojne volontere, organizira njihov rad i edukacije.

Ciljevi Centra Krugovi, sukladno Statutu (čl.7.)

Prvenstveni cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata, te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih ili materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja. Nadalje, udruga se svojim djelovanjem zalaže za odgoj djece i mladih za aktivno i tolerantno društvo, promicanje mira i tolerancije prema različitostima, poticanje kritičkog mišljenja i odgoj za integraciju marginaliziranih društvenih skupina /djece i mladih s teškoćama u ponašanju, djece i mladih s posebnim potrebama ili teškim bolestima te pripadnika manjina/poštivanje temeljnih ljudskih prava, solidarnost i međugeneracijsku podršku.

Pojedinac jedino kao zadovoljna jedinka može najviše pridonijeti društvu u kojem živimo i stvarati oko sebe krugove zadovoljstva te  svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

Misija Centra Krugovi

Naša je misija pružati konstantnu podršku i pomoć ranjivim skupinama društva: maligno oboljelima i njihovim obiteljima, starijima i nemoćnima, socijalno ugroženima, djeci i mladima s posebnim potrebama te drugim marginaliziranim i osjetljivim društvenim skupinama. Krugovi djeluju s ciljem izgradnje civilnog društva koje će biti okrenuto čovjeku, humano i otvoreno, društvo u kojem se potiče aktivno sudjelovanje svih društvenih subjekata te u kojem su prepoznate vrijednosti rada na osobnom razvoju. Svojim djelatnostima gradimo društvo jednakosti i poštivanja temeljnih ljudskih prava, kroz aktivnosti usmjerene ka brizi o zdravlju, kvalitetnom življenju, prevenciji nasilja, promicanju tolerancije i demokratskih vrijednosti te poticanjem međugeneracijske i međuvršnjačke solidarnosti.

Aktivnostima koje provodimo nastojimo senzibilizirati javnost za potrebe ranjivih društvenih skupina, kao i potaknuti lokalnu i širu zajednicu da se uključi i sudjeluje u aktivnostima, potaknuti na volontiranje i aktivno djelovanje.

Vizija Krugova:  „Zadovoljan pojedinac – zadovoljno društvo“.

 

Rad Centra Krugovi koordinira i nadzire Upravni odbor koji se sastoji od tri člana.

Dokumenti

U medijima

Krugovi na Floraart – sajmu cvijeća

Na Bundeku… Tijekom održavanja izložbe cvijeća na Bundeku Krugovi će biti tamo sa svojim info-pultom i rukotvorinama. Pozivamo sve građane da zastanu i odvoje…

Krugovi na In portalu

News portalu za osobe s invaliditetom… Obavijest o organizaciji dobrotvornog koncerta Centra Krugovi u  Vintage Industrial baru 17. svibnja ove godine objavljena je na…

TV4r – predstavlja projekt “Dohvati daleke”

U emisiji “Godovi života”… “Dohvati daleke”- program podrške za starije i nemoćne osobe provodi se u Zagrebu i ruralnom području karlovačke županije. Program je…

Projekt “Dohvati daleke” na web stranicama Karlovačke županije

Projekt DOHVATI DALEKE   Svrha ovog projekta jest umanjiti socijalnu isključenost i stopu rizika od siromaštva starijih osoba s područja Grada Zagreba i Grada Karlovca,…

Karlovački portal o projektu “Dohvati daleke”

Zahvaljujući projektu Krugova, Centra za savjetovanje, edukaciju i humanitarno djelovanje pod nazivom “Dohvati daleke”, starije osobe s područja Karlovca i Zagreba, dobit će pomoć…

Krugovi na Radio Mrežnici

Povodom realizacije projekta “Dohvati daleke”… U veljači je na radio Mrežnici gostovala Tihana Pandl iz Centra Krugovi i u radio-emisiji slušateljima pojasnila detalje o…

Krugovi i B.a.B.e.

Djed Božičnjak ipak postoji… Centar Krugovi donirao je određenu količinu igračaka i opreme za mališane, štićenike Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije, djecu iz udomiteljskih obitelji i djecu…

Radio Sljeme o pilot projektu Krugova

Krugovi i Klinika za dječje bolesti Zagreb… Radio Sljeme medijski je popratilo uvodno predavanje odnosno predstavljanje treninga komunikacijskih vještina za zdravstveno osoblje bolnice. Ovaj…

Glorija o proslavi 6 godina postojanja Centra Krugovi

17.rujna 2016. na Cvjetnom trgu u Zagrebu obilježen je dan Krugova. Uz podršku Maksimirskih lasti, Luke Vidovića i zvijezda Talent Show-a, Krugovi su obilježili…

Prevencija nasilja među djecom u Cetingradu

26.04.2016. na web stranicama Karlovačke županije promovirane su aktivnosti projekta provencije nasilja među djecom, Kišobrana.

Zlatna dob na jabuka TV

Krugovi pomažu starijima i nemoćnima… 26.04.2016. gostujemo na emisiji “Zlatna dob” te prezentiramo rad Centra Krugovi usmjeren ka podršci i pomoći starijim i nemoćnim…

Općina Rovišće promovira radionice za prevenciju nasilja

24.04.2016. povodom obilježavanja dana općine Rovišće, Krugovi su medijski praćeni tijekom provođenja socijalizacijskih radionica u sklopu projekta Kišobran.

15.04.2016. gostovali smo na Mreža tv, u emisiji Pravo lice. Predstavili smo rad Centra, načine na koje pomažemo i pružamo podršku ranjivim društvenim skupinama,…

Krugovi na Yammat FM

Krugovi na radio-valovima … 06.04.2016. gostuju na Yammat FM radio postaji. Prezentirat će djelovanje Centra, sa posebnim osvrtom na djelovanje usmjereno ranjivim društvenim skupinama,…

Grad Čazma o projektu Kišobran

O projektu Kišobran i provođenju radionica za promicanje nenasilja među djecom pisao je portal Grada Čazme.

Radionice za osnovnoškolsku djecu

Radionice za osnovnoškolsku djecu, namijenjene su razvijanju socijalnih vještina, nenasilnoj komunikaciji i razvijanju tolerancije. Više o tome 7.3.2016. na Moj Zagreb info.

Krugovi na Anteni Zagreb

O toleranciji i nenasilju… 07.03.2016. gostovali smo na radio Anteni. Prezentirali smo rad Centra Krugovi sa posebnim osvrtom na održavanje besplatnih radionica za djecu…

Dobro jutro Hrvatska o tome kako donacijom rabljenih igračaka možemo pomoći

18.2.2016. gostujemo u emisiji Dobro jutro Hrvatska i pozivamo građane da prikupljanjem igračaka i humanitarnim djelovanjem pomognu maligno oboljeloj djeci.

Svakodnevnica o podršci starijim i nemoćnim osobama

Na televiziji Jabuka, emisiji Svakodnevnica gostovali smo 16. 2. 2016. Tema razgovora bili su oblici podrške koju pružamo te predstavljanje je Donacijskog Centra.

Zagrebačka panorama o donacijama igračaka za maligno oboljelu djecu

2. veljače gostovali smo u emisiji Zagrebačka panorama te predstavili rad Donacijskog centra kojim pomažemo maligno oboljelima

Radio 92 FM sa Krugovima

Emisija za osobe sa invaliditetom… 27.10.2015. gostovali smo u emisiji “O nama uvijek s nama”, u emisiji za osobe s invaliditetom. Predstavili smo aktivnosti…

Ivana Grabar na RTL-u

“Kada zaškripe odnosi, obratite se psihoterapeutu.” U Hrvatskoj se prošle godine razvelo više od 6.000 parova: RTL ekipa u emisiji RTL Danas. istražila je…

Index.hr piše o podršci ranjivim skupinama kroz radionice i humanitarno djelovanje

Na Index portalu pročitajte članak o djelatnostima kojima se bavimo te na koji način pomažemo našim korisnicima.

Gostovanje Krugova na Radio Sljemenu

8. svibnja 2015. u radijskoj emisiji predsjednica Centra Krugovi prezentirala je aktualni projekt Program podrške maligno oboljelima. Kako je to vidljivo iz naziva riječ je…

Krugovi izrađuju svadbene konfete

Zagrebačka panorama– Reportaža o izradi svadbenih konfeta kojima se pomaže maligno oboljelim osobama

Hrvatska uživo predstavlja podršku vršnjacima s malignim oboljenjima

Radionice senzibilizacije djece za maligna oboljenja u OŠ Otok predstavljene su u emisiji Hrvatska uživo.

Poziv na volontiranje sa ranjivim skupinama

Metro portal objavio je vijest o volonterskom angažmanu u podršci maligno oboljelim osobama. Centar Krugovi od svog osnutka potiče volontiranje kao jedinstven izraz i…

Zagreb info promovira besplatne radionice subotom

O besplatnim mjesečnim radionicama za rad na sebi putem gestalt metoda, pisao je Zagreb Info.

Program podrške maligno oboljelim osobama

O podizanju kvalitete života maligno oboljelim osobama možete pročitati na portalu MojZagreb Info

Podrška starijim i nemoćnim osobama promovirana na In portalu

Na In portalu pročitajte o projektu Staro zlato za nove poticaje, namijenjenom starijim i nemoćnim osobama.

Hrvatska uživo

Program podrške maligno oboljelima provodimo uz potporu Ministarstva zdravlja. U emisiji Hrvatska uživo, pogledajte više o našem djelovanju koje obuhvaća savjetovanja za maligno oboljele…

Gostovanje na radio Sljemenu

Gostovanje Krugova na Radio Sljemenu, 08.05.2015. gdje smo promovirali projekt Program podrške maligno oboljelima. Ovim programam maligno oboljele osobe mogu u Centru primiti sljedeće…

Gostovanje u ”Labirintu”

Gostovanje u Labirintu 17.04.2014. U 39 minuta  emisije pogledajte priču o Krugovima! http://video.hrt.hr/1804/2014-04-17%20Labirint%2016×9.mp4

Radio Rijeka popratio je humanitarnu akciju za bolnicu Kantrida

U Rijeci smo kroz našu humanitarnu akciju ‘I kuna je dovoljna’ prikupili 70 000 kn i kupili vrijedan aparat za riječku bolnicu Kantrida.

Najdulja torta u Hrvatskoj

Udruga slastičara Hrvatske je 16.02.2013. na Zagrebačkom velesajmu u tijeku sajma izradila tortu dugačku 20 m. Svaka šnita torte prodavala se po 5 kn,…

”I kuna je dovoljna”, humanitarno djelovanje udruge ”Krugovi”

22.01.2013. na HRT 1 je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska prikazan kratki video o humanitarnom djelovanju kojim je u svega 6 mjeseci djelovanja u…

T-portal popratio je našu akciju o zdravoj prehrani

U suradnji s Udrugom slastičara Hrvatske naša udruga je partner u projektu ‘Sretna hrana’.

Na televiziji

  Na 28.12.2012. u središnjem dnevniku u 19.30 i na Zagrebačkoj panorami u 16.00 u prilogu vezanom uz nastanak  Udruge slastičara Hrvatske objavljen je…

Intervju korisnice Krugova za Net.hr

U intervjuu tjedna za Net.hr  Z. Z. na kraju intervjua navodi da su joj puno pomogli udruga Krijesnica, Krugovi i Ljubav na djelu, …

Radio Slavonija popratila je naše humanitarno djelovanje

Gostovali smo u Supernovoj u Slavonskom Brodu. Humanitarna akcija „I kuna je dovoljna“  promovirana je s ciljem pozivanja građana na podršku maligno oboljelim te…