Aktualnosti i događanja

Saznajte što se događa u udruzi Krugovi

IMG_20191202_103639

Početna konferencija projekta “Otvorimo vrata zdravlja”

U petak 29.11. u Garešnici smo održali Početnu konferenciju projekta “Otvorimo vrata zdravlja”. Na konferenciji su uz predstavnike korisnika projekta Centra Krugovi, gradova partnera…

77421651_2788466614510599_2657717628096741376_n

Humanitarna akcija

Za naše starije i nemoćne korisnike niskog socijalnog statusa… I ove godine organiziramo prikupljanje živežnih namirnica i higijenskih potrepština za naše starije i nemoćne…

health-2082630_640

OTVORIMO VRATA ZDRAVLJA

Stanovništvo Republike Hrvatske suočeno je s problemom pobolijevanja i smrtnosti povezane s kroničnim nezaraznim bolestima, što se može povezati s nezdravim stilovima življenja. Stanovništvo…

doctor-2761701_640

Edukacija članova za mjerenja tlaka i šećera

Projekt “Otvorimo vrata zdravlja” Pozivamo zainteresirane članove Centra Krugovi da se jave za sudjelovanje u edukaciji za mjerenje tlaka i šećera i sudjelovanje u…

migration-3129340_1280

PPP- Prihvaćaj, poštuj, povezuj

PPP- prihvaćaj, poštuj, povezuj je projekt koji je usmjeren na povećanje ikluzije i razvijanja senzbiliteta za integraciju drugačijih, s posebnim naglaskom na prava nacionalnih…

  • 1.605,971,00 kn prikupljeno do sada
  • više od 479 obitelji pomognuto
  • 2610 besplatnih savjetovanja

Centar Krugovi

Edukacija, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Krugovi

Cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja.

Svrha i programsko područje djelovanja Centra Krugovi jest da pojedinac jedino kao zadovoljna jedinka može najviše pridonijeti društvu u kojem živimo i stvarati oko sebe krugove zadovoljstva te  svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

Centar Krugovi osnovan je radi podrške ranjivim skupinama kao što su maligno oboljele, starije i nemoćne osobe te osobe s narušenim samopouzdanjem, slikom o sebi, narušenim partnerskim i međuljudskim odnosima. Centar se bavi pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima te unapređivanjem njihove kvalitete i zadovoljstva životom.

Djelatnosti Centra su:
-osiguranje i organiziranje individualnog savjetovanja članova udruge u svrhu osobnog razvoja i rješavanja konflikata unutar sebe i u odnosima s drugima
-osiguranje usluge podrške za maligno oboljele i starije i nemoćne osobe putem savjetovanja, radionica, organiziranog prijevoza i kućnih posjeta te pomoći u kući
-osiguranje i organiziranje obiteljskog savjetovanja i radionica u svrhu prevencije i njegovanja zdravih obiteljskih odnosa kao i radionice za obitelji u konfliktima
-okupljanje djece, mladih i odraslih radi međusobnog druženja te aktivnog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena putem raznih kreativnih radionica
-osmišljavanje i provođenje projekata i programa vezanih za ciljeve Udruge;
-osmišljavanje i organiziranje raznih radionica, priredbi, manifestacija i sličnih događanja s ciljem promicanja osobnog razvoja, unutarnjeg zadovoljstva i mira koji se tada cirkularno šire i dotiču i druge…
-informiranje šire javnosti o značaju podupiranja i unapređenja osobnog razvoja za poboljšanje kvalitete života;
-suradnja s nadležnim državnim tijelima, obrazovnim i drugim ustanovama i institucijama radi ostvarivanja ciljeva Udruge;
-izdavanje brošura, priručnika, knjiga, letaka i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima;
-organiziranje humanitarnog djelovanja u vidu akcija i prikupljanja financijskih sredstava u svrhu pomoći maligno oboljelim osobama i socijalno ugroženim osobama i obiteljima.

Krugovi su neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2011. godine iz želje da se građanima kroz individualnu psihoterapiju i grupnu podršku pruži prilika za osoban rast i razvoj kao i prolazak kroz teška životna razdoblja (bolest, smrt, usamljenost i dr.). Samo zadovoljan pojedinac može širiti krugove zadovoljstva oko sebe i na taj način mijenjati društvo na bolje.

Nakon prvobitnih aktivnosti pretežito usmjerenih pružanju podrške i pomoći osobama oboljelim od malignih bolesti i njihovim obiteljima, Centar raste i razvije se u nekoliko pravaca.