Aktualnosti i događanja

Saznajte što se događa u udruzi Krugovi

Mudre priče naših starih i starijih

Prijenos mudrosti sa starijih generacija na mlađe. Brošura nastala u sklopu programa “Nasmiješimo se godinama”

LEAP Summit 2022.

LEAP Summit jedna je od najvećih međunarodnih konferencija za mlade. U 2022. godini će okupiti 2,500 sudionika iz 30+ zemalja svijeta u Zagrebu. Dvodnevna konferencija će se u 2022. godini održati 12. i…

Strategije emocionalne regulacije

Ljudi mogu prilagoditi njihove emocije na različite načine u skladu sa svojim potrebama u datoj situaciji. Emocije mogu uzrokovati brojne međusobne koordinirane nizove doživljaja,…

Iskustvo ESS volontiranja u Grčkoj

Točno je godinu dana od mog odlaska na šestomjesečni projekt u grčki glavni grad – Atenu. U Grčkoj, kao i u mnogo zemalja u…

ZANIMANJE: “OSOBNi ASISTENT/GERONTODOMAĆICA”

Stupanj razvijenosti nekog društva ogleda se u tome koliko se to društvo skrbi za najslabije i one kojima je pomoć najpotrebnija: stare i nemoćne,…

Analiza socijalnog poduzetništva na primjeru Taekwondo kluba Čigra

Taekwondo klub Čigra djeluje na području Grada Zagreba. Klub okuplja oko dvjesto pedeset članova raznih uzrasta, a ponajviše djece u dobi od 6 do…

  • 1.876.573,64 kn prikupljeno do sada
  • više od 521 obitelji pomognuto
  • 2718 besplatnih savjetovanja

Centar Krugovi

Edukacija, savjetovanje i humanitarno djelovanje