Aktualnosti i događanja

Saznajte što se događa u udruzi Krugovi

person-2254439_640

Digitalna slikovnica

Imaš problema s nasiljem? Javi se!

volunteer-2055010_640

Rujanska edukacija novih volontera

Uvod u rad s ranjivim skupinama… U četvrtak,  12. rujna, u 19 sati održat ćemo rujansku edukaciju novih volontera. Nakon odslušanog Uvoda u rad…

access-933130_640

Podrška Grada Zagreba u 2019. godini

U 2019. godini, Grad Zagreb podržao je 4 projekta/programa Centra Krugovi:  Program za starije, nemoćne i socijalno ugrožene osobe, kroz projekt “Psihosocijalna i praktična…

IMG_20181211_100428

ESS 2019./2020. Uključen pojedinac stvara zadovoljno društvo

Projekt “Uključen pojedinac stvara zadovoljno društvo” je osmišljen kako bi potaknuo volontersko iskustvo za mlade koji pružaju podršku ranjivim skupinama: starijima, nemoćnima, maligno oboljelima,…

Fundacja-MODE

Traže se mladi za volontiranje u Poljskoj

Traže se mlade osobe 18-30 godina za volontiranje u Poljskoj, u skloništu za životinje. Osiguran smještaj, hrana, džeparac, troškovi putovanja. Prijave na info@krugovi.hr. Više…

 • 1.552.971,00 kn prikupljeno do sada
 • više od 468 obitelji pomognuto
 • 2610 besplatnih savjetovanja

Centar Krugovi

Edukacija, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Krugovi

Cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja.

 

Svrha i programsko područje djelovanja Centra Krugovi jest da pojedinac jedino kao zadovoljna jedinka može najviše pridonijeti društvu u kojem živimo i stvarati oko sebe krugove zadovoljstva te  svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

Centar Krugovi osnovan je radi podrške ranjivim skupinama kao što su maligno oboljele, starije i nemoćne osobe te osobe s narušenim samopouzdanjem, slikom o sebi, narušenim partnerskim i međuljudskim odnosima. Centar se bavi pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima te unapređivanjem njihove kvalitete i zadovoljstva životom.

Djelatnosti Centra su:

 • osiguranje i organiziranje individualnog savjetovanja članova udruge u svrhu osobnog razvoja i rješavanja konflikata unutar sebe i u odnosima s drugima
 • osiguranje usluge podrške za maligno oboljele i starije i nemoćne osobe putem savjetovanja, radionica, organiziranog prijevoza i kućnih posjeta te pomoći u kući
 • osiguranje i organiziranje obiteljskog savjetovanja i radionica u svrhu prevencije i njegovanja zdravih obiteljskih odnosa kao i radionice za obitelji u konfliktima
 • okupljanje djece, mladih i odraslih radi međusobnog druženja te aktivnog i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena putem raznih kreativnih radionica
 • osmišljavanje i provođenje projekata i programa vezanih za ciljeve Udruge;
 • osmišljavanje i organiziranje raznih radionica, priredbi, manifestacija i sličnih događanja s ciljem promicanja osobnog razvoja, unutarnjeg zadovoljstva i mira koji se tada cirkularno šire i dotiču i druge…
 • informiranje šire javnosti o značaju podupiranja i unapređenja osobnog razvoja za poboljšanje kvalitete života;
 • suradnja s nadležnim državnim tijelima, obrazovnim i drugim ustanovama i institucijama radi ostvarivanja ciljeva Udruge;
 • izdavanje brošura, priručnika, knjiga, letaka i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge, sukladno posebnim propisima;
 • organiziranje humanitarnog djelovanja u vidu akcija i prikupljanja financijskih sredstava u svrhu pomoći maligno oboljelim osobama i socijalno ugroženim osobama i obiteljima.

Krugovi su neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2011. godine iz želje da se građanima kroz individualnu psihoterapiju i grupnu podršku pruži prilika za osoban rast i razvoj kao i prolazak kroz teška životna razdoblja (bolest, smrt, usamljenost i dr.). Samo zadovoljan pojedinac može širiti krugove zadovoljstva oko sebe i na taj način mijenjati društvo na bolje.

Nakon prvobitnih aktivnosti pretežito usmjerenih pružanju podrške i pomoći osobama oboljelim od malignih bolesti i njihovim obiteljima, Centar raste i razvije se u nekoliko pravaca.