5-4-3-2-1 je tehnika opuštanja koju mogu prakticirati i djeca i odrasli, a može pomoći kod emocionalne napetosti, anksioznosti, stresa…  Uključuje obraćanje pažnje i fokusiranje na pet osjetila: vid, dodir, sluh, miris i okus.
Prakticiranje vježbi za opuštanje pomaže održavanju mentalnog zdravlja.

Postoje dvije inačice ove vježbe, odabirite onu koja vam više odgovara.

1.

  • razmisli o stvarima koje najviše voliš gledati, osjetiti, čuti, mirisati i okusiti
  • nekoliko puta duboko i polako udahni i izdahni
  • dotakni vrh svog palca i sjeti se jedne stvari koju najviše voliš gledati
  • zatim dotaknite vrh kažiprsta i imenuj stvar koju najviše voliš dirati
  • dodirni srednjak i sjeti se stvari koju najviše voliš slušati
  • dotakni vrh prstenjaka i razmisli o jednoj stvari koju voliš mirisati
  • zadnje, dodirni vrh malog prsta i imenuj stvar koju voliš okusiti
  • za kraj reci sam/a sebi: „Smiren/a sam, siguran/a sam i prisutan/a sam u ovom trenutku.“

2.

  • pet puta duboko udahni i izdahni
  • osvrni se oko sebe i imenujte pet stvari koje trenutno vidiš, četiri stvari koje osjetiš, tri stvari koje čuješ, dvije koje možeš namirisati i jednu koju možeš okusiti

 

 

 

 

 

 

Podijelite s prijateljima