Philip Morris International (PMI) vodeća je međunarodna duhanska tvrtka koja se bavi proizvodnjom i prodajom cigareta, bezdimnih proizvoda i povezanih elektroničkih uređaja i dodataka te drugih proizvoda koji sadrže nikotin. PMI predvodi transformaciju duhanske industrije u stvaranju budućnosti bez dima i, u konačnici, zamijeni cigareta bezdimnim proizvodima u korist punoljetnih pušača koji bi inače nastavili pušiti, društva u cjelini, PMI-a i njegovih dioničara. PMI gradi budućnost na novoj kategoriji bezdimnih proizvoda koji, iako nisu bez rizika, predstavljaju znatno bolji izbor od nastavka pušenja. Putem multidisciplinarnih sposobnosti u razvoju proizvoda, najmodernijim postrojenjima i znanstvenim dokazima, PMI nastoji osigurati da bezdimni proizvodi zadovoljavaju preferencije potrošača i stroge regulatorne zahtjeve. / www.pmi.com www.pmiscience.com

ACT Grupa jača impact poduzetništvo u Hrvatskoj i time doprinosi ekosustavu impact poduzetništva u CEE regiji. Kroz prilagođene, strukturirane programe potpore s fokusom na edukaciju, umrežavanje i financijske mehanizme, ACT Grupa pomaže impact poduzetnicima skaliranje poslovanja na globalnu razinu. Svrha rada je povećati utjecaj i investitora i poduzetnika. Potpora se pruža poduzetnicima s visokim stupnjem (društvene) inovacije, poduzetnicima koji imaju poslovne modele s potencijalom globalnog utjecaja u sljedećim područjima: edukacija, socijalne usluge, održivost energije i resursa, održiva poljoprivreda, održivi transport, održivi turizam. / hdp://act-grupa.hr

OPIS SURADNJE:

Philip Morris Zagreb d.o.o. i ACT Grupa su početkom 2016. godine uspostavili partnerstvo sa svrhom provedbe programa potpore za mikropoduzetnike i poduzetnike početnike s pozitivnim društvenim utjecajem. Svake godine se raspisuje natječaj za nove korisnike te nakon selekcije u program ulazi 6-7 korisnika koji dobivaju bespovratnu financijsku potporu u prosječnom iznosu oko 10.100 USD po korisniku te savjetodavnu potporu za različite segmente poslovanja uključujući i umrežavanje te promocijsku potporu. Ove godine (2019.) u tijeku je potpora za 3. generaciju korisnika. Model partnerstva je takav da Philip Morris Zagreb godišnje financira program s oko 100.000 USD i pomaže u promociji programa, dok ACT Grupa provodi program što uključuje marketing, selekciju i potporu za korisnike. Philip Morris Zagreb je u ovoj godini krenuo s jačim uključivanjem svojih resursa: zaposlenici kao mentori, prostorni resursi. Osim Pokreni nešto svoje, suradnja ove dvije organizacije je 2018. uspostavljena i na programu korporativnog volontiranja pod nazivom Akademija poslovnih vještina, gdje je zaposlenica Philip Morris Zagreb održala jednu od 10 radionica za prvu generaciju polaznika, menadžera iz društvene ekonomije. I ovaj program će se provoditi po godišnjoj dinamici.

 

Dosadašnji rezultati suradnje:

 • 13 podržanih poduzeća + 7 koji su trenutno u programu potpore (Pokreni nešto svoje)
 • veliki doseg programa
 • oko 1.000 prijava u 3 godine programa (Pokreni nešto svoje)
 • svim podržanim poduzetnicima potpora je značila skok u razvoju i otvaranje prema novim tržištima i novim investitorima (Pokreni nešto svoje)
 • 25 menadžera iz organizacija društvene ekonomije su polaznici Akademije poslovnih vještina

 

Benefiti suradnje za Philip Morris Zagreb:

 • značajno povećan društveni utjecaj investicije u odnosu na direktnu donaciju poduzećima
 • društveni povrat na investiciju (odnos stvorene društvene vrijednosti u odnosu na ulaganje) je bio 1,40 kn : 1 kn u 2017. godini te 2,16 kn : 1 kn u 2018. godini
 • sistematizacija društveno odgovornog poslovanja te uključivanje zaposlenika što rezultira njihovim zadovoljstvom

Izazovi suradnje za Philip Morris Zagreb:

 • n/p

 

Benefiti suradnje za ACT Grupu:

 • sigurnost u provedbi i financijska održivost programa zbog pouzdanog partnera iz korporativnog sektora
 • jačanje kapaciteta organizacije učenjem od stručnjaka iz Philip Morris Zagreb d.o.o.
 • velika vidljivost u sektoru društvene ekonomije, bolje poznavanje sektora te veliki doseg u sektoru, što je otvorilo mogućnost pokretanja novih programa potpore poput akceleratora „U Zoni“, Erasmusa za nove poduzetnike, Social Impact Award – prepoznatljivost ACT Grupe u korporativnom sektoru kao pouzdanog partnera za impact ulaganja te partnerstva s drugim kompanijama što je dovelo do pokretanja Akademije poslovnih vještina

Izazovi suradnje za ACT Grupu:

 • -postojala je bojazan usklađivanja strategija i aktivnosti fleksibilne male organizacije i korporacije koja bi mogla biti tromija, međutim nije došlo do problema jer je korporacija uvijek imala jednu osobu koja je radila na programu
 • -partneri imaju u jednom manjem dijelu različite pristupe pozicioniranja i komunikacije prema javnosti. Taj izazov je riješen timom za komunikaciju gdje predstavnik korporacije brine za pozicioniranje korporacije, a predstavnik društvenog poduzeća zastupa komunikaciju društvenog utjecaja i akviziciju korisnika

 

Naučene lekcije dosadašnje suradnje:

 • važna je česta komunikacija oko vrijednosti i benefita za organizacije partnere i za korisnike, odn. društvo
 • delegiranje odgovorne osobe koja će radiM na projektu od strane društveno odgovornog poduzeća, pogotovo ako se radi o korporaciji odnosno većoj organizaciji. Idealno je ako osoba može samostalno odlučivati u opsegu koji je zadan projektom. Tako je provedba agilna i fleksibilna.
 • od početka je model bio takav da društveno odgovorno poduzeće prati rezultate, indikatore utjecaja, odn. promjenu kod korisnika te daje potporu svojom ekspertizom, a društveno poduzeće radi autonomno operativu programa u skladu sa svojim metodama i procesima. Takav pristup daje najbolje rezultate. Ovo je naučena lekcija jer na nekim drugim suradnjama nije bio takav učinkovit pristup.

 

Preuzeto iz: Kako društveno odgovorne kompanije mogu surađivati s društvenim poduzetnicima i maksimizirati pozitivan društveni utjecaj; Teo Petričević, Act grupa; svibanj 2019.

Fotografija preuzeta: www.printlab.hr

Podijelite s prijateljima