U osnovi agilnog menadžmenta je promjena u načinu razmišljanja, prilagođeno poslovnom
okruženju koje je obilježeno nesigurnošću i nepredvidljivošću. Okruženje se ubrzano mijenja pod
utjecajem digitalnih tehnologija što zahtjeva promjenu načina razmišljanja i organiziranja u
poslovnom svijetu.


Model agilnog menadžmenta organizacije gradi se kroz četiri dimenzije: identitet, sposobnost,
način razmišljanja i vodstvo. (Luckmann, Mueller i Prange, 2015.):

Identitet organizacije – odnosi se na njene centralne i karakteristične komponente. Vanjsku
dimenziju identiteta organizacije predstavlja njen imidž. Ljudi prepoznaju organizaciju po svemu
što ona radi. Proizvodi, zaposlenici i menadžment stvaraju percepciju kompanije u očima drugih
kroz vrijednosti koje komuniciraju svakim svojim postupkom i time grade njezin identitet i imidž.
Kvalitetno osmišljen identitet i njegovo učinkovito provođenje stvorit će i održavati povoljan
imidž. Povoljan imidž privući će kvalitetne zaposlenike, potrošače i investitore te pomoći u
ostvarenju postavljenih ciljeva. Za agilnu organizaciju je izuzetno važno konzistentno
komunicirati i provoditi pozitivne vrijednosti kako bi se održao dobar imidž organizacije, što će
joj osigurati uspjeh i u budućnosti.


Sposobnost organizacije – odnosi se na sposobnost uspostavljanja ravnoteže između aktivnosti
nužnih za poslovanje u trenutnim okolnostima te aktivnosti koje će stvoriti potrebne preduvjete za
poslovanje u budućnosti. Pri tome se podrazumijeva da će organizacija na promjene gledati kao
na priliku da se iz sadašnjeg stanja pomakne u novo, poboljšano stanje, a za to je potreban
menadžment koji može usmjeriti i pokrenuti organizaciju prema promjeni.


Način razmišljanja (Mindset) – objašnjava da agilne organizacije razvijaju kulturu u kojoj se
uvažavaju različitosti, potiče razmjena ideja i logičko razmišljanje. Problemi se rješavaju kroz
projektni rad raznih timova što omogućava sagledavanje problema sa svih potrebnih aspekata i
doprinosi bržem pronalasku rješenja. Razvija se timski duh i usmjerenost prema istom cilju, a
ujedno se uvažava i vodi briga o svakom pojedincu.


Vodstvo (Leadership) – podrazumijeva odgovornost i utječe na grupe različitih veličina i
različitih vrijednosti. U agilnoj organizaciji utjecaj na organizaciju ne dolazi samo od jedne osobe,
koja svojom sposobnošću i kvalitetama može potaknuti i usmjeriti ljude u dobrom ili lošem smjeru.
Često odgovornost preuzimaju višefunkcionalni timovi, a uspjeh ovisi o stručnosti i angažiranosti
svakog pojedinog člana tima. Ljudi u agilnim organizacijama su znatiželjni, usude se napraviti
promjene koje će organizaciji omogućiti potrebnu transformaciju i osigurati održivost.

Preuzeto iz: Fabijanec, Karlo; Agilnost i agilna transformacija menadžementa; Završni rad
2022; Sveučilište Sjever

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima