Agilnost dolazi od latinske riječi „agere“, a podrazumijeva brzinu, okretnost, snalažljivost,
spretnost. Pojam agilnosti s poslovnog ili ekonomskog gledišta odnosi se na dinamičnost
organizacije. Agilna organizacija ne strahuje od promjena, već ih otvoreno prihvaća i nastoji ih što
bolje savladati. Takva organizacija provodi kulturu agilnosti i prilagodbe za svoje zaposlenike.
Lideri agilnih organizacija imaju ključnu ulogu u implementaciji agilnosti. Njihov zadatak je da
uvedu agilnost kao temeljnu vrijednost organizacije, ali i sami lideri te organizacije moraju biti
potpuno usklađeni s tim vrijednostima, inače nikada neće postati potpuno agilni. Samoorganizacija
i rad u višefunkcionalnim grupama vrlo je bitan koncept rada u agilnoj organizaciji. To znači da
se u obavljanju određenih zadataka i aktivnosti ne slijedi slijepo utvrđena hijerarhijska struktura
već se zaposlenici organiziraju na način koji je najbolji za konkretnu situaciju i koji će dovesti do
što bržeg rješavanja postavljenog zadatka. Time se postiže mogućnost razmjene ideja između
grupa zaposlenika različitih funkcija, u cilju pronalaženja najboljeg načina za ostvarenje cilja.

Temelj stvaranja agilnosti u organizaciji sastoji se od jasnih i razumljivih ciljeva, odgovornog
vodstva, komunikacije s poštovanjem, dobre infrastrukture učenja te sposobnosti
eksperimentiranja i igranja sa novim idejama. Tradicionalna razmišljanja iz prošlosti, u kojima su
menadžeri kategorizirali probleme u kutije na koje su lijepili naljepnice sa strategijom, više ne
garantiraju poboljšanje procesa donošenja odluka. Današnji proces donošenja odluka uključuje
veći stupanj eksperimentiranja i toleranciju nesigurnosti. Agilnost je priprema za vođenje u
nesigurnim okolnostima. (Kolaković, 2010.)
Pojam agilni menadžment prvi je put predstavio Nizozemac Jurgen Appelo. On je uspostavio
treću fazu menadžmenta koja je od posebne važnosti i prijeko potrebna u 21. stoljeću. Nazvao ju
je „Management 3.0.“ Agilnost predstavlja primarnu značajku suvremenih proizvođača i davatelja
usluga i dobara na globalnom tržištu koje se danonoćno mijenja. (Kolaković, 2010.)
Cilj agilnog managementa je donošenje jasne i smislene agilne strategije koja će moći uspješno
odgovoriti na nepredvidive zahtjeve i događaje u poslovnom okruženju.

Preuzeto iz: Fabijanec, Karlo; Agilnost i agilna transformacija menadžementa; Završni rad
2022; Sveučilište Sjever

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima