Alzheimerovu bolest karakterizira oštećenje pamćenja koje s vremenom napreduje. Također dolazi do promjena na planu ličnosti, emocija (osjećaja) i ponašanja, no možemo reći da je bolest podmukla te postupno napreduje. Glavno kliničko obilježje Alzheimerove bolesti je slabljenje pamćenja i to je njen najizraženiji i najstalniji znak.

Kako prepoznati pojedini stadij bolesti

1. RANI STADIJI ALZHEIMEROVE BOLESTI • oslabljeno pamćenje, naročito za novije događaje, gubljenje/zametanje stvari; • blaže smetnje u pronalaženju riječi; • poteškoće u računanju; • poteškoće u donošenju odluka, nesigurnost; • poteškoće u rješavanju problema, složenijih zadataka i prosudbi (zadaci kao planiranje obiteljskog ručka, plaćanje računa i sl.); • poremećeno prosuđivanje (npr. u prometu); • oslabljena koncentracija, poteškoće i u izvođenju dobro poznatih zadataka; • mogu biti depresivni i apatični, bezvoljni, bez inicijative i spontanosti; • prostorna i vremenska dezorijentacija; • potrebni su podsjetnici za obavljanje zadataka iz svakodnevnog života (odijevanje, obavljanje higijene)

2. SREDNJI (UMJERENI) STADIJ • još više zaboravljaju, zaboravljanje imena i mjesta • (ne mogu se prisjetiti brojeva telefona, priča, adresa); • okolišav govor; • poteškoće u vođenju razgovora, gledanju televizije, prestanak čitanja; • dezorijentiranost u prostoru i vremenu, prema drugim osobama • (zamjenjuju članove obitelji, mogu odlutati, biti smeteni, konfuzni); • trebaju pomoć oko nekih aktivnosti svakodnevnog života; • odlutaju (poteškoće u snalaženju u prostoru); • poremećaji raspoloženja i ispadi u ponašanju sa razdražljivošću i agresivnošću; • značajne promjene u osobnosti i ponašanju • (sumnjičavost, halucinacije, nemir, agitacija, mogu gristi, gurati, vikati); • motorička aktivnost u vidu hodanja satima; • povećan rizik od padova; • gube kontrolu nad mokrenjem.

3. UNAPREDOVALI STADIJ • bolesnik više uopće nije u stanju brinuti se o sebi i svojim svakodnevnim potrebama; • često je inkontinentan; • teško pokretan ili nepokretan; • tijelo i udovi (ruke i noge) postaju rigidni; • ograničene komunikacije; • mogući su: gubitak tjelesne težine, smetnje gutanja, odbijanje hrane i tekućine, pojavljuju se dekubitusi – oslabljen mu je imunološki sustav uz povećanu sklonost infekcijama; • najčešći razlozi smrtnog ishoda su upala pluća i urosepsa.

 

Alzheimerova bolest je progresivnog tijeka bez mogućnosti liječenja uzroka bolesti, no postoje lijekovi čije djelovanje može pomoći u odgađanju početka ispoljavanja bolesti i usporavanju njena napredovanja te otklanjanju i ublažavanju simptoma. Stoga je iznimno važno na vrijeme prepoznati rane simptome bolesti kako bi se bolest rano dijagnosticirala i otpočelo s pravodobnim liječenjem.

Deset ranih znakova Alzheimerove bolesti

  1. POREMEĆAJI PAMĆENJA [gubitak pamćenja razvija se polako tijekom više mjeseci ili godina]
  2. POTEŠKOĆE U IZVRŠNIM FUNKCIJAMA [kao što su kuhanje, spremanje, održavanje higijene]
  3. POTEŠKOĆE GOVORA, ČITANJA I PISANJA [zaboravljanje riječi, nadomještanje neuobičajenim zamjenama; rečenice postaju teško razumljive, nemaju svrhe niti dubljeg smisla]
  4. GUBITAK PROSTORNE I VREMENSKE ORIJENTACIJE [nepoimanje dana, mjeseca ili godine; nemogućnost snalaženja na od prije poznatim mjestima]
  5. POGREŠNE PROCJENE I ODLUKE [odijevanje neprimjereno vremenskim uvjetima ili socijalnim prigodama]
  6. POREMEĆAJI APSTRAKTNOG MIŠLJENJA [nesnalaženje u novčanim poslovima ili nemogućnost ispunjavanja formulara; nerazumijevanje pojmova kao što su „rođendan“, „pravda“ ili „ljubav“]
  7. UČESTALO ZAMETANJE I GUBLJENJE STVARI [učestalo spremanje stvari na neuobičajena mjesta (npr. glačala u hladnjak]
  8. PROMJENE RASPOLOŽENJA I PONAŠANJA [depresivnost, anksioznost, razdražljivost i emocionalna inkontinencija]
  9. PROMJENA OSOBNOSTI [pretjerana sumnjičavost, ustrašenost, ljubomora]
  10. GUBITAK INTERESA ZA SOCIJALNE AKTIVNOSTI [osjećaj napuštenosti, osamljivanje, nezainteresiranost]

 

Tekst preuzet: „Dr. Andrija Štampar“:  KOMUNIKACIJA S OSOBAMA OBOLJELIM OD ALZHEIMEROVE BOLESTI I DRUGIH DEMENCIJA.

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima