ANALIZA POSLA – sustavan proces prikupljanja informacija o prirodi određenog posla.
Glavne prednosti provođenja analize posla su:

 • Definiranje standarda zapošljavanja i napredovanja
 • Temelj za ocjenjivanje radnog učinka
 • Utvrđivanje sličnosti i razlika među poslovima
 • Uspostavljanje odgovarajuće strukture poslova

Tipični koraci u analizi posla su sljedeći:

Pripremiti preliminarne informacije o poslu

 • Proučiti postojeće dokumente
 • Pripremiti okvir za analizu
 • Definirati ključne nejasnoće i potrebne odgovore

Provesti inicijalni obilazak lokacije rada

 • Upoznavanje s opremom, radnim uvjetima
 • Ušteda vremena u slučaju kompleksnih tehnoloških procesa

Provesti razgovore

 • Prvo uključiti supervizore (voditelje timova)
 • Zbog kvalitete imati razumnu normu dnevnih razgovora
 1. Napraviti bilješke o provedenim razgovorima
 2. Provesti ponovni obilazak lokacije rada
 • Razjasniti eventualne nejasnoće i potvrditi detalje
 • Uključiti izvršitelje (radnike) u prikupljanje informacija
 1. Konsolidirati podatke
 2. Provjeriti opis posla
 • Verificirati točnost svih ključnih informacija

Metode prikupljanja podataka:

 • Konvencionalne metode (upitnik, popunjava sam izvršitelj)
 • Kvantitativne metode (strukturirani upitnici, ljestvice procjene, kvantitativni podaci kao osnova za buduće vrednovanje)

Postoji nekoliko uobičajenih postupaka u procesu analize posla koji se često kombiniraju:

 • analiza klasifikacijskog sustava (ako postoji neki standard pogodan za usporedbu)
 • intervjui sa zaposlenicima na danim radnim mjestima i sa njihovim supervizorima
 • paneli stručnjaka – upitnici (strukturirani i nestrukturirani)
 • inventar svih radnih aktivnosti
 • „check“ liste
 • opservacija
  Izvori informacija o sadržaju posla – izvor ovisi o tipu posla koji se analizira:
 • Radnik
 • Nadređeni (ponekad i „1 over 1“)
 • Analitičar

Konflikt u analizi posla poželjno je riješiti konsenzusom interesnih strana, prikupljanjem dodatnih podataka i provođenjem dodatnih analiza. Uspjeh analize posla ovisi u značajnoj mjeri i o podršci top menadžmenta.

Preuzeto s: Institut za menadžment, materijali s edukacije

Fotografija: Pexels

Podijelite s prijateljima