Taekwondo klub Čigra djeluje na području Grada Zagreba. Klub okuplja oko dvjesto pedeset članova raznih uzrasta, a ponajviše djece u dobi od 6 do 15 godina. Osnovan je u jesen 2003. godine, a 2005. godine je primljen u Hrvatski taekwondo savez kao punopravni član.
U sklopu kluba djeluje kontinuirano 10 trenera volontera koji su educirani prema uvjetima Zakona o sportu na Kineziološkom fakultetu i Sportskom učilištu, a kontinuirano svake godine pohađaju seminare u organizaciji Hrvatskog taekwondo saveza, Europske taekwondo unije i Svjetske taekwondo federacije kako bi unaprijedili svoja znanja u skladu
s dostignućima u sportu, medicini i pripremi sportaša. Ciljevi osnivanja kluba je stvaranje uvjeta za nesmetan razvitak taekwondo-a i sporta općenito, u skladu sa zakonima i propisima nadležnih tijela, te povezivanje s hrvatskim i svjetskim taekwondo sportom u cilju podizanja kvalitete taekwondo-a.

Bitno je navesti kako je područje djelovanja udruge područje sporta, odgoja i obrazovanja, a svrha poticanje, razvoj i unapređenje taekwondo sporta, razvoj odgojnih, moralnih i etičkih vrijednosti članova. Stvaranje odgovarajućih
uvjeta koji će omogućiti što većem broju građana, posebice mladeži da se bavi sportom.
Pomoć u socijalnoj integraciji, promocija mentalnog zdravlja djece, rad i edukacija djece s poteškoćama u razvoju, preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti te zastupanje djece i njihovih prava (TK Čigra, 2020). Taekwondo klub Čigra provodi nekoliko projekata među kojima su najpoznatiji „Čigrin let“, „Čigra u zajednici“ i „Na krilima Čigre“ koji će biti dalje u tekstu pojašnjeni.


„Čigrin let“ je posebno osmišljen besplatni program koji se zasniva na provođenju temeljnih elemenata taekwondo-a u radu s djecom s posebnim potrebama, bilo da su one fizičke ili psihofizičke prirode, u smislu njihove rehabilitacije i što boljeg uklapanja u svakodnevnu okolinu i društvo. Najpopularnija borilačka vještina današnjice, taekwondo, tj. njezini
temeljni elementi koristi se u ovom projektu kako bi se poboljšao razvoj propriocepcije, fine motorike, agilnosti i koordinacije kod djece s posebnim potrebama. Ovaj stručno vođeni program uz sve navedeno zadovoljava i osnovne dječje potrebe za igrom, kretanjem i druženjem. Posebna pažnja posvećuje se učenju djece nenasilju, samokontroli,
koncentraciji, uljudnosti te zdravom načinu života, koji je posebno neophodan u današnjem suvremenom društvu. Volonteri koji su se priključili projektu su iskusni natjecatelji u taekwondo-u, članovi kluba, studenti medicine, rehabilitacije, psihologije, nekoliko mladih liječnika itd., a sve kako bi postigli zadane ciljeve.

Ciljevi projekta su: a) provođenje temeljnih elemenata taekwondo-a u radu s djecom s poteškoćama u razvoju, bilo da su one fizičke ili psihofizičke prirode, u smislu njihove rehabilitacije i što boljeg uklapanja u svakodnevnu okolinu i društvo, b) razvoj propriocepcije, fine motorike, agilnosti i koordinacije, c) učenju djece nenasilju, samokontroli, koncentraciji, uljudnosti i d) prevencija socijalnog isključivanja djece s teškoćama u razvoju i kontinuirani razvoj njihovih osobnih kompetencija i socijalnih vještina. Kako bi što kvalitetnije pristupili radu djeci s navedenim teškoćama, u rad su se uključili i stručni suradnici i to: medicinsko savjetovalište koje pružaju kardiolozi, nutricionisti, ortopedi, defektolozi, stomatolozi, psiholozi, profesionalni kineziolozi te medicinski i tehnički klasifikatori za para sportaše, a sve s ciljem stručnog vodstva djece s posebnim potrebama u razvoju i njihovih roditelja. Program se sastoji od stalnog praćenja motorike i psihofizičkog stanja djeteta te prilagođavanja treninga ovisno o postignutom psihofizičkom stanju te izdavanje publikacija za roditelje od strane stručnih suradnika. Sav uložen napor rezultirao je prilagođenim taekwondo programom koji poboljšava motoričke i socijalne vještine djece s teškoćama u razvoju i time osvijestili važnost njihove socijalne uključenosti. Projektnom je omogućen transfer znanja i spoznaje iz različitih područja medicine i drugih bitnih područja i na taj način se ojačao kapacitet članova obitelji u cilju prevencije problema zdravlja, ponašanja i prava djece s teškoćama u razvoju ali i transfer znanja i spoznaja iz različitih područja koji jačaju kapacitet sadašnjih i budućih stručnjaka za unapređenje i širenje socijalnih usluga. Voditelj programa je dr. sc. Danijel Bursać, dr. med., a partner programa, s obzirom na razvoj i socijalizaciju djece s posebnim potrebama je Udruga za sindrom Down, Zagreb. Volonteri i inicijatori projekta „Čigrin let“, Danijel i Boris Bursać, za svoj rad s djecom s posebnim potrebama, dobili su
nagradu Ponos Hrvatske 2018. čime su dokazali kako je u današnje vrijeme socijalno poduzetništvo itekako zastupljeno među mladima koji žele pomoći ranjivim skupinama ljudi.
Uz gore navedeni projekt, Taekwondo kluba Čigra provodi i projekte „Čigra u zajednici“ i
„Na krilima Čigre“.

„Čigra u zajednici“ je projekt koji je zamišljen s ciljem pružanja prilike djeci iz socijalno ugroženih obitelji da imaju besplatne treninge taekwondo-a. Vođeni idejom da mnoga djeca koja su talentirana za sport, razvoj i postizanje rezultata nemaju financijska sredstva za podmirivanje mjesečne članarine, klub je odlučio prije četiri godine pokrenuti navedeni projekt. U sklopu projekta provode se besplatni treninzi za grupu od 20 djece i to 2 puta tjedno pod nadzorom stručnog i školovanog trenerskog kadra. Time se omogućava djeci iz obitelji koje su korisnici socijalne pomoći iz zapadnog dijela Grada Zagreba (Črnomerec, Kustošija) besplatno treniranje. Projekt se realizira u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Osnovnom školom „Kustošija“ iz zapadnog dijela Grada Zagreba jer su to dvije institucije
koje su upoznate sa socijalnim stanjem najugroženijih obitelji čime su postali partneri u projektu. S vremenom su se počele javljati i druge udruge koje surađuju s domovima za nezbrinutu djecu čiji su korisnici postali članovi Taekwondo kluba Čigra. Hrvatska elektroprivreda (HEP) kao partner projekta, je osigurao sredstva za kupnju potrebne opreme za
članove i za provedbu treninga. U sklopu projekta održavaju se i edukacije roditelja djece iz različitih područja koja pokrivaju naši vanjski stručni suradnici kluba. Edukacije održavaju ortopedi, kardiolozi, kinezioterapeuti, rehabilitatori, nutricionisti, stomatolozi, sportski treneri. Na taj način roditelji besplatno dobivaju stručnu pomoć i savjete od visokokvalificiranih stručnjaka uz čije savjete mogu poboljšati kvalitetu života svoje djece. Samim time nameće se svrha projekta koja je poticanje, razvoj i unapređenje taekwondo sporta među djecom koja nemaju financijsku mogućnost za plaćanje članarine, a naglasak je stavljen i na razvoj odgojnih, moralnih i etičkih vrijednosti članova. Pomoć u socijalnoj integraciji i promocija mentalnog zdravlja djece te preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti
smisao je našeg djelovanja.

Projekt „Na krilima Čigre“ pokrenut je 2017. godine u suradnji s Udrugom za samozastupanje. Udruga za samozastupanje je nevladina, neprofitna udruga osnovana u gradu Zagrebu u listopadu 2003. godine. Udrugu su osnovali članovi skupine za samozastupanje koji su kroz dugogodišnji zajednički rad stekli vještine samoodređenja i samozastupanja. To je prva i zasad jedina udruga u Republici Hrvatskoj, ali i široj regiji, koju su osnovale osobe
s intelektualnim teškoćama i jedina koja im omogućava da samostalno izražavaju svoje potrebe i da se bore za ostvarivanje svojih prava. Udruga je osnovana s ciljem poboljšanja položaja osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj odnosno stvaranjem društva u kojem su osobe s intelektualnim teškoćama ravnopravni građani. Osnovna svrha projekta je sljedeća: Odraslim osobama s intelektualnim i fizičkim teškoćama na prilagođen način približiti vještine taekwondo-a i omogućiti im da uz stručnu pomoć svladaju i usvoje potrebna znanja te nastupe na natjecanjima koju su prilagođena para sportašima.
Cilj projekta je uključiti što veći broj osoba s intelektualnim poteškoćama u taekwondo sport kako bi u konačnici djelovali na podizanje javne svijesti o neiskorištenim potencijalima koje te osobe posjeduju. Osobe s invaliditetom u posljednje vrijeme imaju pravno riješen status i moguća je njihova kategorizacija kod Hrvatskog paraolimpijskog odbora te nastup na najvećim svjetskim natjecanjima gdje postižu vrhunske rezultate, čak i Paraolimpijadi u disciplini forme – parapoomsae koji se izvodi u sklopu projekta „Na krilima Čigre“.
Kako socijalno poduzetništvo pokazuje sve veći utjecaj i važnost u društvu, a i sve veći broj ljudi uviđa priliku i potencijal za pomoć ljudima kojima je pomoć najpotrebnija, provedeno je nekoliko intervjua s različitim dionicima koji na neki od načina sudjeluju u projektima Taekwondo klub Čigra. U nastavku su razmišljanja dionika o projektima koji imaju naglasak na socijalno poduzetništvo.

Gordana Kajić, prof., ravnateljica O.Š. Kustošija, Partner u sklopu projekta „Čigra u zajednici“ – „Želite li odgovornog savjesnog čovjeka u tridesetima koji privređuje, napreduje, unaprjeđuje svoj posao i sveopću dobit u društvu, tada ćete ulagati u djecu, prvenstveno osnovnoškolske dobi. Takav, hvale vrijedan projekt jest i ‘’Čigra u zajednici’’, odnosno partnerstvo naše škole s kojim već niz godina uspješno surađujemo na zadovoljstvo, radost i dobrobit naše djece. U ovom slučaju u središtu nam je ona najranjivija skupina: djeca lošijeg imovinskog statusa, dakle oni koji su već samim time ograničeni u iskazivanju, samopotvrđivanju, samopouzdanju i na koncu, ograničena u radu i aktivnostima koje čuvaju zdravlje. „Čigra u zajednici“ premošćuje sve te probleme. Stavlja naglasak na fizičku i psihičku dobrobit djeteta, ostavljajući po strani svako onemogućivanje djece da ostvare svoj najveći potencijal, brišući financijske prepreke (oprema, prostor, treneri…) i radeći pritom na formiranju djetetove osobnosti koja će u budućnosti biti nositelj promjena u društvu.“

Damjan Janjušević, predsjednik Izvršnog odbora Udruge za samozastupanje, Partner u sklopu projekta „Na krilima Čigre“ – „Motiv ulaska UZS u partnerstvo s Čigrom je taj što smo prepoznali iskrenu i nedvosmislenu želju za podupiranjem uključivanja samozastupnika kao ravnopravnih članova njihove sportske obitelji, a to je svakako bio i ostao čvrst temelj naše suradnje s ovom organizacijom. Vrlo rano smo shvatili da i mi i Čigra težimo istim ciljevima i vrijednostima, ali ih svaka organizacija želi ostvarivati svojim metodama i u području svog djelovanja – Čigra u sportu, a mi u području zagovaranja ljudskih prava. Stoga, njegujući suradnju i solidarnost možemo izgraditi međusobno povjerenje, poduprijeti jedni druge u ostvarivanju naših ciljeva i vizija te pridonijeti izgradnji društva u kojem će osobe s intelektualnim teškoćama biti barem malo više prihvaćene kao jednako vrijedni i ravnopravni građani.“

Jelena Smirčić, dipl. soc. radnica, Centar za socijalnu skrb Zagreb – predstojnica podružnice Črnomerec, Partner u sklopu projekta „Čigra u zajednici“ – „Da bi centar za socijalnu skrb sam po sebi ispunjavao svoju svrhu potrebni su vanjski suradnici obzirom da je naša primarna zadaća izvršavanje brojnih javnih ovlasti te se u okvirima istog nije moguće baviti svakodnevnim, poticajnim aktivnostima. U tretmanskom radu s obiteljima i djecom nije dovoljno baviti se samo savjetodavnim radom, pružanjem materijalne pomoći ili praćenjem kako netko funkcionira ili se ponaša. Potrebno je osigurati sadržaje koji će poticati pozitivne promjene pojedinca i/ili obitelji. U većem djelu vanjski suradnici centara za socijalnu skrb su udruge, društva, organizacije i dr. koji nude neki oblik terapijskog savjetovanja ili pomaganja kroz individualne ili grupne susrete.

Međutim, manje je ponuđenih sportskih, umjetničkih ili edukativnih aktivnosti koje su, da se tako izrazim, namijenjene većem dijelu korisnika, bez obzira na status, poteškoće u ponašanju, materijalni status i slično. Kada smo isprva čuli za mogućnost partnerstva s TK Čigra razmišljali smo o tome kako taekwondo može uopće pomoći djeci iz obitelji koje se nalaze u tretmanu centra za socijalnu skrb, posebice one djece koja imaju poteškoće u ponašanju ili djece koja dolaze iz obitelji slabijeg materijalnog statusa. No, s početkom suradnje ubrzo smo dobili vrlo jasne odgovore. „Našoj“ djeci omogućeno je biti dio zajednice, biti dio svih onih koji „mogu“, čime im je osigurana jednaka mogućnost kao i drugima. Djeci iz obitelji slabijeg materijalnog statusa omogućilo se da sudjeluju u sportskoj aktivnosti bez opterećenosti hoće li im njihovi roditelji to moći omogućiti, ali osim toga i da postižu rezultate, da sudjeluju u aktivnostima kluba, da putuju i pri svemu tome da im ništa ne nedostaje. S obzirom na to da je polaznicima osigurana oprema, isključena je mogućnost da zbog materijalnog statusa moraju napustiti klub. Međutim, više od toga kroz ovu suradnju uključena djeca dobila su moralnu i životnu podršku trenera koji o njima brinu u svakom pogledu, a ponajviše
da usvoje moralne i životne vrijednosti, radne navike, osjećaj odgovornosti, a ne treba zanemariti i razvijanje zdravog stila života koji se kroz sport i rekreaciju potencira. U ovako jednoj zdravoj i zaista vrlo poticajnoj sredini osigurana je čvrsta mreža i zdravi temelj za razvoj pozitivnih vrijednosti, socijalnih vještina i potencijala da djeca koja su uključena
pretoče naučeno i na druge sfere svoga života. Dakle, na odnos prema školi, prema obavezama u svakodnevnom životu, odnos prema danas sutra daljnjem školovanju, poslovima, ali ljudima oko sebe. Zbog svega navedenog, partnerstvo s TK Čigra pokazalo se izuzetno vrijedno i voljeli bismo kada bismo imali više ovakvih programa za djecu naših korisnika.

Danas smo ponosni na ovu suradnju jer iz nje se rađaju vrijedni mladi ljudi zdravih stavova i želja za postizanjem kvalitetnije vlastite budućnosti.“ Senada Halilčević, polaznica projekta „Na krilima Čigre“, aktualna europska i svjetska
prvakinja u para taekwondo-u – Na samom početku je moja motivacija bila potreba za tjelesnom aktivnošću jer mi je to potrebno kako bih održala svoje fizičko zdravlje. S vremenom sam dobila veću motivaciju jer sam kroz treninge dobila više od samih vježbi, a to je osjećaja prihvaćenosti onakav kakav jesi, osobnog razvoja, veliku podršku i trud trenera
da ulože svoje znanje kako bi došao do uspjeha.
Ljubica Gnjatović, majka dvoje djece koji su polaznici projekta „Čigra u zajednici“ – „Roditelj sam, majka dvoje djece, koja su i fizički i psihički trpjela. Obitelj se također susrela s negativnim stavovima i od bliže društvene okoline – nerijetko su bili meta napada, izrugivanja, stigmatiziranja. Jednog dana me centar za socijalnu skrb, upoznao s klubom i njihovim radom. Prihvatila sam mogućnost uključenja. Razlog mog pristanka se temeljio na iskrenoj preporuci, ali i radi osobnog uvjerenja – da će takav sport, s takvim načinom rada, pružiti djeci temelj za samoizgradnju. Ja kao roditelj ne želim da moja djeca doživljavaju sebe kao socijalno, društveno isključene. I u takvom okruženju unutar rada kluba, susret za susretom, trening za treningom, do dan danas, oni uče izraziti svoje osjećaje i frustracije namjesto potiskivanja ili izražavanja agresije, jer se osjećaju prihvaćenima. Uče prihvatiti svoju odgovornost, bez povlačenja u sebe – jer se vide cijenjenima od trenera/ica, i jednakima svojim kolegama/icama. I uče se fizičkoj i mentalnoj snazi, razvijaju se u vlastitom samopouzdanju. I nimalo manje važnom – timskom radu. Zato je za njih klub – više od
mjesta i vježbi. Toliko više – da bez toga oni ne bi napredovali. Dijete ne može samo. Roditelj/skrbnik ne može sam. No zajednica, projekt u okviru kluba kao TK Čigra rade promjenustvarnu, konkretnu, i opipljivu, u životu članova i zajednice. Jer onaj koji daje i prima.“

Kroz ove intervjue vidljiva je važnost provedbe projekata i poduzetničkih ideja za sve skupine ljudi neovisno o njihovom statusu, imovinskom stanju, inteligenciji ili fizičkom nedostatku i to kroz socijalno poduzetništvo. A kako Zubić (2015: 65) navodi, ovim putem mladi su pokazali izuzetnu osjetljivost prema marginaliziranim skupinama ljudi i kroz navedene
projekte maksimalno ih uključuju u zajednicu. Drugim riječima, u velikoj se mjeri prepoznaje dodana vrijednost koju generira socijalno poduzetništvo na različitim razinama, kako na osobnoj, tako na razini lokalne zajednice i društva u cjelini, i to u vidu solidarnosti, društvene odgovornosti, suradnje i socijalnog uključivanja (Vidović, 2012: 296).

Tekst preuzet: V. Šimunić Rod, B. Bursać, K. Vreš: Socijalno poduzetništvo kao izazov društvenih promjena: analiza socijalnog poduzetništva na primjerima iz prakse; Obrazovanje za poduzetništvo – E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo Vol. 11 No. 1, 2021.

Fotografija: službene stranice Taekwondo kluba Čigra

Podijelite s prijateljima