Udruga Poduzetni osnovana je 2009. godine u Samoboru pod imenom Udruga Inicijativa. Od samoga početka djelovanja cilj Udruge je poboljšanje i promicanje važnosti cjeloživotnog obrazovanja. Godine 2018. udruga Inicijativa mijenja ime u Udrugu Poduzetni te pod tim imenom nastavlja misiju približavanja mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja svim zainteresiranim pojedincima (Udruga Poduzetni, 2020).

Pojedincima se nude tečajevi, savjetovanja, radionice, seminari, kongresi te ostali oblici podjele znanja kako bi usavršili
postojeće ili stekli nove kompetencije. Poseban je naglasak na mladima kako bi im se u ranim stadijima obrazovanja „usadilo“ razumijevanje o važnosti socijalnog poduzetništva da isto nastave u daljem radu u poslovnom svijetu. Udruga Poduzetni smatra da su znanja svakoga pojedinca unikatna pa kao takva na poseban način mogu pridonijeti zajednici i
vrijedna su daljnjeg razvijanja, što je motiv za rad i razvitak Udruge. Dugoročna je vizija Udruge Poduzetni da uz osviještenje važnosti nastavka obrazovanja po završetku službenog obrazovanja, naglasi i prednosti neslužbenog obrazovanja. Primarni cilj takvog obrazovanja je stjecanje dodatnih znanja i kompetencija koje proširuju vidike pojedinca i grupe te samim time unaprjeđuju zajednicu. Vizija i cilj udruge Poduzetni mogu se dakle sažeti kao poboljšanje cjeloživotnog obrazovanja kako bi doprinijeli humanističkom, društvenom i ekonomskom razvoju društva prvo na lokalnoj, a zatim i na regionalnoj razini.

Rad Udruge Poduzetni proizlazi iz temeljnih vrijednosti poput timskog rada, promicanja različitosti profesionalnih i stručnih profila, poticanja suvremenih metoda edukacije, poticanja uključivanja žena u poduzetništvo te priznavanja neformalnog znanja i vještina (Udruga Poduzetni, 2020). U svojih jedanaest godina aktivnosti Udruga Poduzetni provela je i nastavlja provoditi brojne projekte, među kojima su mnoge prepoznali i podržali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Sabor Republike Hrvatske, Grad Zagreb i ostali pokrovitelji. Sedam je glavnih humanitarnih akcija, natjecanja i projekata koje Udruga provodi i u kojima sudjeluje na godišnjoj razini od samog osnutka, a njihov je rad objedinila po promjeni identiteta u Udrugu Poduzetni. Primarni obrazovni partneri u radu Udruge su Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski i Visoko učilište Europska poslovna škola Zagreb (dalje u tekst: EBUS).

Međunarodni tjedan odgoja i obrazovanja pokrenut je 2000. godine, a realiziralo ga je Nacionalno vijeće za ekonomsko obrazovanje (NCEE USA) uz organizaciju Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski. Po nastanku, Udruga Poduzetni preuzima vođenje projekta. Ravnatelji, nastavnici, pedagozi i drugi stručni suradnici osnovnih i srednjih
škola imaju priliku svakodnevno sudjelovati u različitim oblicima projektne nastave te radionicama na kojima mogu razmjenjivati iskustva primjene aktivnih metoda poučavanja. Sudjelovanje u organizaciji ovoga projekta proizlazi iz vizije Udruge da pruži dodatna znanja pojedincima koji aktivno već koriste znanja naučena tijekom službenog obrazovanja (Udruga Poduzetni, 2020).

Međunarodni sajam vježbeničkih tvrtki još je jedan projekt Privatne gimnazije i ekonomske škole Katarina Zrinski čijoj se organizaciji pridružila Udruga Poduzetni po svom nastanku. Sajam je aktivno, nacionalno i međunarodno provođen od 2002. godine, a na njemu sudjeluju srednje škole i to pretežito srednje strukovne škole. Vježbeničke tvrtke iz škola diljem regije imaju priliku izložiti svoje poslovanje te se natječu u tri kategorije: vizualni identitet tvrtke, komunikacija s poslovnim partnerima i broj kupoprodajnih transakcija. Navedenim kategorijama učenicima se „ugrađuje“ važnost pregovaračke moći te prezentacijske, komunikacijske i prodajne vještine.

Međunarodna smotra studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća nastala je 2010. godine u organizaciji Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski (danas Visoko učilište Europska poslovna škola Zagreb), no u posljednjih se nekoliko godina organizaciji pridružuje Udruga Poduzetni. Ovaj događaj
studentskim poduzetničkim inkubatorima i studentskim poduzećima pruža platformu za javno predstavljanje istih, njihovih ideja i ambicija. Također se organiziraju diskusije i okrugli stolovi na različite teme (Udruga Poduzetni, 2020).

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski 2013. godine po prvi puta organizira natjecanja „Što hoću, mogu!“ i Poslovni izazov. „Što hoću, mogu!“ natjecanje je za učenike osnovnih škola gdje su učenici potaknuti da timskim radom stvaraju i postaju poduzetni pojedinci, ali i poduzetni timovi. Slično je organiziran i Poslovni izazov, no u njemu sudjeluju učenici srednjih škola. Oba navedena projekta organizirana su na nacionalnoj razini kao i na međunarodnoj, pa su prijave otvorene za sve zainteresirane škole. Udruga Poduzetni aktivno je sudjelovala u provođenju ovih natjecanja i prije preuzimanja organizacije.

Europski tjedan poduzetništva 2019. godine je po prvi puta inicirala Udruga Poduzetni, a provela Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski. Misao vodilja ovog projekta je da se svim zainteresiranim obrazovnim institucijama pruži platforma za predstavljanje svog do sada provedenog i ubuduće planiranog rada na obrazovanju za poduzetništvo. Cilj je pozitivna promjena u školskim sredinama vezano uz poduzetničke kompetencije
učenika.

Poduzetni za Uskrs i Poduzetni za Božić humanitarne su akcije koje je 2011. pokrenula Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski. U akcijama sudjeluju vrtići, osnovne i srednje škole. Uz pomoć roditelja i nastavnika, učenici stvaraju proizvode koje zatim prodaju, a sakupljena sredstva doniraju organizaciji koju sami odaberu. Među ostalim projektima i natjecanjima, ova je akcija najviše okrenuta humanitarnoj prirodi pa samim time i socijalnom poduzetništvu. Godine 2020. Udruga Poduzetni u potpunosti je preuzela organizaciju akcije Poduzetni za Uskrs pa je tako nastala prva online humanitarna akcija u organizaciji udruge pod imenom „Jedno pismo – jedan osmijeh“ (Udruga Poduzetni, 2020).

Humanitarni rad vrlo je važan dio misije i vizije Udruge Poduzetni. S obzirom na to da se Udruga zalaže za približavanje poduzetnosti pojedincima kao i za cjeloživotno obrazovanje, od prijeko potrebne je važnosti da pojedinci imaju pokrivene osnovne životne potrebe kako bi imali priliku usredotočiti se na obrazovanje, a potom i dodatno, neformalno obrazovanje u poduzetništvu. Nadalje, cilj Udruge je da mlade obrazuje za poduzetništvo, ali i za timski rad, osviještenost i prihvaćanje različitosti kao unikatnih vrlina pojedinca. Ova se dva faktora direktno spajaju u akciji „Jedno pismo – jedan osmijeh“. Kako bi mladi naučili što više o ciljevima Udruge bitno je da sudjeluju u cijelome procesu stvaranja koji će rezultirati donacijom. Od kreiranja proizvoda i osmišljavanja njegove dodatne vrijednosti,
preko uključenja potencijalnih donatora i kontaktiranja onih kojima je pomoć potrebna pa do sakupljanja sredstava i donacije istih.

Akcija „Jedno pismo – jedan osmijeh“ pokrenuta je u proljeće 2020. godine, u vrijeme kada je obrazovanje u Republici Hrvatskoj napravilo prijelaz na online oblik rada (nastavu na daljinu) zbog opasnosti od zarazne bolesti COVID19 uzrokovane korona virusom. Prijašnjih godina akcije Poduzetni za Uskrs i Božić najčešće su uključivale radionice na kojima su učenici mogli proizvesti čestitke ili ukrase koje su kasnije prodavali te su se prikupljena sredstva donirala djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, no u ovoj situaciji takva okupljanja nisu bila sigurna. Iz tog razloga u isti su projekt spojene ideja socijalnog poduzetništva, pomaganje zajednici slanjem pisama starijima i nemoćnima u domove za starije i nemoćne osobe diljem Republike Hrvatske izoliranima zbog epidemije, donacija prikupljenih sredstava nastradalima u zagrebačkom potresu, kao i socijalno distanciranje te provođenje cijele akcije online. Udruga

Poduzetni je posebno ponosna jer je na taj način u socijalno poduzetništvo uvela upotrebu tehnologije kao primarnog rekvizita. Akcija je započela prikupljanjem prijava zainteresiranih škola čiji bi učenici pisali pisma. Svaka škola je odabrala dom za starije i nemoćne osobe u njihovoj zajednici kojemu će slati ista. Udruga Poduzetni je zatim u suradnji sa Caritasom zagrebačke nadbiskupije stvorila web stranicu za donacije, to jest za kupnju pisama.
Svatko zainteresiran mogao je preko Caritasa zagrebačke nadbiskupije donirati novac za stradale u potresu, kupiti željeni broj pisama te odabrati koja će ih škola pisati – dakle koji će ih dom zaprimiti. Narudžba je dalje poslana odgovarajućoj školi čiji učenici su kreirali pisma i slala ih domu za starije i nemoćne osobe s kojim škola surađuje. Sedam škola je sudjelovalo u akciji, a starijima i nemoćnima poslano je preko 400 pisama. Pisma koja su učenici pisali sadržavala su poruke podrške i ohrabrenja, a svako je pismo bilo dostavljeno jednom štićeniku u domu.

Tijekom trajanja akcije Udruga Poduzetni zadobila je povratne informacije domova u obliku slika njihovih štićenika kako čitaju pisma te pokoju priču o tome kako su štićenici doživjeli ovu akciju. Nakon završetka, humanitarnu akciju „Jedno pismo – jedan osmijeh“ se može karakterizirati kao uspješno proveden projekt s naglaskom na socijalno poduzetništvo. Osmišljen je inovativan način kako pomoći potrebitima u društvu što je definicija socijalnog poduzetništva. Pored toga postoji i pridodana vrijednost onih koji su akciju proveli – učenici svih uzrasta koji su kroz pisanje pisama te upoznavanje s akcijom imali priliku naučiti kako mogu pomoći zajednici na način koji obogaćuje
više od samo jedne osobe. Pridodana je velika važnost osjećajima svih uključenih u akciju pa je tako bilo bitno da učenici imaju slobodu odluke koliko osobno ili opširno će njihovo pismo biti, ali i da štićenici domova imaju slobodu podijeliti dojmove ili ih zadržati za sebe.
Donacije građana nastale su kupnjom pisama čija je cijena bila simbolična kako bi što veći broj ljudi neovisno o kupovnoj moći mogao sudjelovati u akciji, jer i ona najmanja donacija rezultirala je jednim pismom, a samim time i barem jednim osmijehom. Svaka donacija je pomogla osobama stradalima u potresu čime je Udruga ukazala građanima na svijest
socijalnog poduzetništva.

Tekst preuzet: V. Šimunić Rod, B. Bursać, K. Vreš: Socijalno poduzetništvo kao izazov društvenih promjena: analiza socijalnog poduzetništva na primjerima iz prakse; Obrazovanje za poduzetništvo – E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo Vol. 11 No. 1, 2021.

Fotografija: službene stranice Udruge Poduzetni

Podijelite s prijateljima