Provedba: 1.9.2023. – 31.8.2024.

Projekt je odobren i podržan od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2023. godinu.

Projekt ”BISER – biram surađujuće roditeljstvo 2023.” usmjeren je na aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu) kako bi im se pružila podrška u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva) i poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu.

U projekt su uključeni kao partneri:

  1. OŠ Vladimira Nazora u Daruvaru
  2. Udruga Tata i pol
  3. Udruga T-a-t-e

U projekt su uključeni i suradnici: Hrvatski zavodom za socijalni rad – središnja služba u Zagrebu, područni ured Novi Zagreb, područni ured Daruvar, OŠ Mladost u Zagrebu.

Podrška obitelji u sklopu projekta obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. Podrška roditeljima
  2. Aktivna podrška zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici (aktivnu podršku zaposlenim roditeljima osiguravajući dodatnu skrb za djecu i organizirane aktivnosti, savjetodavni program namijenjen jednoroditeljskim obiteljima
  3. Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

Opći cilj ovog Poziva je Aktivna podrška roditeljstvu.

Na neposredan način to planiramo ostvariti kroz aktivnost individualnih i partnerskih savjetovanja i medijaciju, kroz organizaciju i provedbu grupne podrške, kroz volontersku podršku, radionicama za djecu u Centru Krugovi i u partnerskim školama, izdavanjem i distribucijom brošure „Kako preživjeti razvod“, u papirnatom i elektronskom obliku, omogućavanjem rada na sebi razvedenim očevima, organizacijom obiteljskog druženja i kroz održavanje Facebook grupa podrške „Mama i tata – od formata!“ te kroz aktivnosti promocije projekta.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

• osnažiti, educirati i ojačati roditeljske kapacitete i kompetencije samohranih/razvedenih roditelja i osnažiti djecu razvedenih roditelja, u partnerskim osnovnim školama (na poziv i prema mogućnostima i u drugim školama)

• omogućiti individualna i partnerska savjetovanja te medijaciju samohranim/razvedenim roditeljima nižeg socijalnog statusa

• povezati i osnažiti jednoroditeljske obitelji radi međusobne podrške i pomoći – formiranjem grupe podrške, radionicama za očeve i onima za djecu, u Centru Krugovi i u partnerskim školama, organizacijom volonterske podrške

• osnažiti kapacitete djece iz jedno roditeljskih obitelji putem radionica i informiranjem

• potaknuti samohrane roditelje na pro-aktivnu ulogu i jačanje vlastitih kapaciteta i resursa

• potaknuti očeve na aktivniju ulogu u odgoju i brizi za dijete i povezati ih

• potaknuti ravnomjerniju i ravnopravniju podjelu obaveza vezanih uz brigu o djetetu/djeci, posebno nakon razvoda

• informirati samohrane i razvedene roditelje o postojećim vidovima podrške i pomoći i njihovim pravima

• promovirati i poticati medijaciju

• osnažiti kapacitete socijalnih radnika za rad s roditeljima u razvodu

• nadograditi i upotpuniti postojeću institucionalnu i izvaninstitucionalnu pomoć i podršku jedno roditeljskim obiteljima

• osnažiti kapacitete Centra Krugovi, partnera i suradnika

• potaknuti međusektorsku suradnju ustanova/organizacija uključenih u rad s jednoroditeljskim obiteljima

• zaposliti mladu nezaposlenu osobu i osnažiti njene osobne i profesionalne kapacitete kroz rad u projektu

Projektom „BISER 2023.“ samohranim/razvedenim roditeljima planiramo pružiti podršku i pomoć, informiranjem, edukacijama, savjetovanjima, grupom podrške, radionicama, promocijom medijacije kao kulturnog i jednostavnog, praktičnog i isplativog načina rješavanja sukoba i nesuglasica koji je usmjeren na budućnost odnosa što je posebno važno kod razvoda para koji ima djecu jer roditelji koji se razvode moraju nastaviti svoj roditeljski odnos zbog dobrobiti djece. 

Roditeljima koji su samohrani/razvedeni ovim će projektom biti nastavljena grupna podrška i povezivanje sa drugim roditeljima  u istom/sličnom problemu/životnoj situaciji. Dodatno ćemo pojačati podršku za očeve s ciljem da ih potaknemo na veće uključivanje u život djece nakon razvoda. Obilježavanjem međunarodnih dana posvećenih obitelji (Međunarodni dan obitelji, Majčin dan, Međunarodni dan očeva) i zajedničkim druženjem roditelja i djece iz jednoroditeljskih obitelji promovirat ćemo ulogu i važnost obitelji kao i svakog pojedinog člana obitelji, međusobnog poštovanja, uvažavanja, suradnje. I dalje ćemo poticati aktivniju i ravnopravniju ulogu očeva pozitivnim i životnim primjerima – osobnim dolaskom očeva i njihovim primjerima. 

Roditelje ćemo nastaviti informirati o medijaciji i nenasilnoj komunikaciji, poticati ih na iste u cilju rješavanja nesuglasica i konflikata te bržeg i bezbolnijeg nošenja s razvodom.

U sklopu prijašnjih projekata pokrenuli smo FB grupu za podršku samohranim/razvedenim roditeljima „Mama i tata od formata“. Na toj stranici objavljujemo tematske tekstove i potičemo surađujuće roditeljstvo nakon razvoda (co-parenting), informiramo roditelje o njihovim pravima, o psihosocijalnim aspektima razvoda, položaju djeteta u situaciji razvoda, poželjnoj komunikaciji i medijaciji kao najboljoj alternativi za rješavanje sukoba u odnosu na sudske tužbe, pritužbe centrima za socijalnu skrb i sl.

Photo courtesy of Pixabay

Podijelite s prijateljima

AKTUALNI PROJEKTI

Pročitajte više

Centar za projektne aktivnosti

Pročitajte više

Projekti za djecu, mlade i obitelji

Pročitajte više