Projekt, aktualno

Provedba: 1.9.2022. – 1.9.2023.
Projekt je odobren i podržan od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Partnerske organizacije/ustanove:

Projekt ”BISER – biram surađujuće roditeljstvo” sastoji se od aktivnosti provedbom kojih ćemo pružiti sveobuhvatnu podršku jednoroditeljskim obiteljima, samohranim roditeljima i djeci, osobama u razvodu, pred razvodom i nakon razvoda, s posebnim naglaskom na roditeljsku suradnju u situaciji razvoda.

U projekt su uključeni kao partneri i suradnici:

 • OŠ Mladost Zagreb
 • OŠ Vladimira Nazora Daruvar
 • OŠ Vladimira Nazora Virovitica
 • Centar za socijalnu skrb Zagreb
 • Centar za socijalnu skrb Daruvar
 • Centar za socijalnu skrb Virovitica
 • Udruga Tata i pol
 • HUM (Hrvatska udruga za medijaciju)

Podržan je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu.

Podrška obitelji u sklopu projekta obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. Podrška roditeljima
 2. Aktivna podrška zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici (aktivnu podršku zaposlenim roditeljima osiguravajući dodatnu skrb za djecu i organizirane aktivnosti, savjetodavni program namijenjen jednoroditeljskim obiteljima
 3. Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu

Opći je cilj ovog Poziva je Aktivna podrška roditeljstvu. Predviđenim aktivnostima planiramo ostvariti taj cilj: zaštititi pravo djeteta/djece prema Konvenciji o pravima djeteta (posebno unaprjeđenju i zaštiti prava na odrastanje i život u zdravom, sigurnom i ugodnom okruženju) i podršku obitelji, djetetu/djeci i roditeljima u slučaju razvoda – jačanjem roditeljskih i osobnih kapaciteta, promocijom i poticanjem medijacije kao mogućnosti za mirno rješavanje sukoba.

Na neposredan način to planiramo ostvariti kroz aktivnost individualnih i partnerskih savjetovanja, kroz organizaciju i provedbu grupne podrške, kroz volontersku podršku, radionicama za djecu, predavanjima za roditelje, izdavanjem i distribucijom brošure „Biram suradnju“, organizacijom obiteljskog druženja.

Specifični ciljevi ovog projekta su:

 1. Osnažiti, educirati i ojačati roditeljske kapacitete i kompetencije samohranih/razvedenih roditelja i osnažiti djecu  razvedenih roditelja  u OŠ Mladost Zagreb, OŠ Vladimira Nazora Daruvar i OŠ Vladimira Nazora Virovitica
 2. Omogućiti individualna i partnerska savjetovanja samohranim/razvedenim roditeljima nižeg socijalnog statusa
 3. Povezati i osnažiti jednoroditeljske obitelji radi međusobne podrške i pomoći – formiranjem grupe podrške i stručnim vodstvom, organizacijom volonterske podrške
 4. Osnažiti kapacitete djece iz jedno roditeljskih obitelji putem radionica i informiranjem,
 5. Potaknuti samohrane roditelje na pro-aktivnu ulogu i jačanje vlastitih kapaciteta i resursa,
 6. Potaknuti očeve na aktivniju ulogu u odgoju i brizi za dijete i povezati ih,
 7. Potaknuti ravnomjerniju i ravnopravniju podjelu obaveza vezanih uz brigu o djetetu/djeci, posebno nakon razvoda
 8. Informirati samohrane i razvedene roditelje o postojećim vidovima podrške i pomoći i njihovim pravima,
 9. Promovirati i poticati medijaciju
 10. Osnažiti kapacitete socijalnih radnika za rad s roditeljima u razvodu,
 11. Nadograditi i upotpuniti postojeću institucionalnu i izvaninstitucionalnu pomoć i podršku jedno roditeljskim obiteljima;
 12. Osnažiti kapacitete Centra Krugovi, partnera i suradnika
 13. Potaknuti međusektorsku suradnju ustanova/organizacija uključenih u rad s jednoroditeljskim obiteljima,
 14. Zaposliti mladu nezaposlenu osobu i osnažiti njene osobne i profesionalne kapacitete kroz rad u projektu;

Cilj projekta „BISER – biram surađujuće roditeljstvo“  i predviđenim aktivnostima je pružiti podršku i pomoć samohranim/razvedenim roditeljima, informiranjem, edukacijama, savjetovanjima, grupom podrške, predavanjima na temu razvoda, promocijom medijacije kao kulturnog i jednostavnog, praktičnog i isplativog načina rješavanja sukoba i nesuglasica koji je usmjeren na budućnost odnosa što je posebno važno kod razvoda para koji ima djecu jer roditelji koji se razvode moraju nastaviti svoj roditeljski odnos zbog dobrobiti djece.

Roditeljima koji su samohrani/razvedeni ovim će projektom biti nastavljena grupna podrška i povezivanje s drugim roditeljima  u istom/sličnom problemu/životnoj situaciji. Dodatno ćemo pojačati podršku za očeve s ciljem da ih potaknemo na veće uključivanje u život djece nakon razvoda.

U sklopu prijašnjih projekata pokrenuli smo FB grupu za podršku samohranim/razvedenim roditeljima „Mama i tata od formata“. Na toj stranici objavljujemo tematske tekstove i potičemo surađujuće roditeljstvo nakon razvoda (co-parenting), informiramo roditelje o njihovim pravima, o psihosocijalnim aspektima razvoda, položaju djeteta u situaciji razvoda, poželjnoj komunikaciji i medijaciji kao najboljoj alternativi za rješavanje sukoba u odnosu na sudske tužbe, pritužbe centrima za socijalnu skrb i sl.

Photo courtesy of Pixabay

Podijelite s prijateljima

AKTUALNI PROJEKTI

Pročitajte više

Edukacija, savjetovanje i humanitarno djelovanje

Pročitajte više

Centar za projektne aktivnosti

Pročitajte više