O ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju do sada smo s partnerom Hrvatski pravni centar održali brojna predavanja uživo u Zagrebu te od ove godine omogućujemo još predavanja online za starije osobe o ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju. Ova tema za starije osobe se pokazala kao izrazito korisna i zanimljiva jer su svjesni da se njima mogu ili zaštititi ili izložiti riziku od iskorištavanja, zanemarivanja i osiromašenja. I brojni stručnjaci shvaćaju da im je potrebna dodatna edukacija o ovim ugovorima, stoga su se socijalne radnice raznih udruga i ustanova uključile u online predavanja, kako bi znale odgovoriti na pitanja svojim korisnicima starije životne dobi.
Ovaj digitalni letak, izrađen sredstvima programa DOSTA-dostojanstveno starenje, u suradnji s partnerom Hrvatskim pravnim centrom, služi kao podsjetnik najbitnijih informacija za starije osobe o ovoj temi.

Nadamo se da će Vam biti korisno!

Ukoliko ste stručnjaci, slobodno nam se obratite za dodatne informacije, za snimku predavanja namijenjenog baš stručnjacima ili informaciju o daljnjim aktivnostima i predavanjima za starije osobe.

“DOSTA – dostojanstveno starenje” dvogodišnji je program usmjeren unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba koji će se provoditi kroz 2023. i 2024. godinu. Nositelj programa je udruga Krugovi-Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje. Sadržaj ovog letka u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Podijelite s prijateljima