Svrha ovog projekta jest umanjiti socijalnu isključenost i stopu rizika od siromaštva starijih osoba s područja Grada Zagreba i Grada Karlovca, te pridonijeti njihovoj  integraciji u život zajednice kao i zajednice u život njenih sugrađana iz ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina.

Projekt je podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zagreb, 21,.10.2016 - Ministrica demografije, obitelji, mladeži i socijalne politike Nada Murganiæ (na fotografiji) održala je konferenciju za medije glede problema financiranja usluga osobnih asiatenata za osobe s invaliditetom u razdoblju izmeðu dovršavanja projektnih aktivnosti u okviru trenutno ugovorenih usluga i ugovaranja u okviru natjeèaja iz ESF-a. Na fotografiji ploèa: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Savska 66/XI. foto HINA /Zvonimir KUHTIÆ/ zk

Aktivnosti i ciljevi projekta:

  1. Organizirati prijevoz liječniku, na terapije i preglede  za starije i nemoćne osobe na području Zagreba i Karlovca,
  2. Pružiti podršku i smanjiti usamljenost starijih osoba kroz kućne posjete, druženje i pomoć u kući na područjuZagreba i Karlovca,
  3. Pružiti psihoterapijsku podršku usamljenim i depresiji sklonim  starijim osobama na području Zagreba i Karlovca,
  4. Poticati aktivno i produktivno starenje radionicama podrške,
  5. Organizirati lokalne humanitarne akcije i radionice za podršku i pomoć siromašnim grasđanima iz populacije starijih osoba u Zagrebu i Karlovcu,
  6. Poticati volonterstvo u radu sa starijim osobama;

Navedenim aktivnostima planiramo uključivati korisnike projekta u aktivnosti lokalne zajednice i u većoj mjeri ispuniti njihovu potrebu za društvom i uključenosšću u život zajednice.
Pomaganjem u kućanskim poslovima, prijevozima i prepraćivanjem liječniku ili drugdje po potrebi planiramo im olakšati svakodnevicu i ukloniti dio prepreka za kvalitetnije življenje.

Uključivanjem volontera i informiranjem građana o projektnim aktivnostima, planiramo potaknuti stvaranje pozitivnije slike i odnosa prema starijim osobama i starenju, kao i humaniji pristup kako bi im se olakšao život i posljedice koje starost i siromaštvo sa sobom nose.

Ovim projektom namjeravamo pridonijeti dugoročnim promjenama u zajednici kroz pružanje podrške starijim osobama, socijalnoj inkluziji i kvalitetnijem životu te stvaranju empatije kod građana, uključenih volontera i dionika.

Također, očekujemo podići razinu samostalnog života i kvalitetnog starenja korisnika, što će biti podloga za razvijanje novih ideja i projekata.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima