U sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“ organizirali smo stručno predavanje na temu odnosa liječnik–pacijent u vrijeme pandemije koronavirusa.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Cilj ovog kao i prethodnog predavanja (na temu pretjerane konzumacije anksiolitika) je doprinijeti ostvarivanju potreba građana u aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

Odnos liječnik-pacijent u zadnjih se godinu dana značajno promijenio na funkcionalnoj razini što je kod mnogih pacijenata izazvalo negativnu reakciju i osjećaj da su liječnici postali nedostupni te da sustav zdravstvene skrbi ne funkcionira optimalno.

Ovim videom želimo građanima pokazati liječničku perspektivu i usmjeriti ih na komunikaciju s liječnikom u skladu s epidemiološkim preporukama, na dobrobit sviju, i pacijenata i liječnika. Želimo doprinijeti boljoj komunikaciji i međusobnom razumijevanju u situaciji koja je za sve građane izuzetno zahtjevna i stresna.

Preko partnerskih organizacija, gradova Daruvara, Lipika i Novske te Dijabetičke udruge Garešnica, Udruge invalida rada Virovitica i Udruge osoba s invaliditetom Grubišno Polje (u Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Sisačko-moslavačkoj, Požeško-slavonskoj županiji) doprijet ćemo do građana u manjim i ruralnim sredinama.

Sve projektne aktivnosti kao i stručni tekstovi na temu zdravlja nalaze se na internetskom portalu „Vrata zdravlja“ koji je kreiran i pokrenut u sklopu projekta.

Ukupan iznos EU potpore za projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ iznosi 492.600,15 HRK.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

  • edukacija članova udruga za mjerenje tlaka i šećera,
  • predavanja i radionice na temu zdrave prehrane, predavanja i savjetovanja iz farmakoterpije te predavanja liječnice obiteljske medicine vezana uz COVID-19 pandemiju,
  • izrada brošure „Zdravi deserti“ s receptima,
  • informiranje o projektu kroz internetski portal „Vrata zdravlja“ i objave stručnih članaka
    o prevenciji bolesti i promicanju zdravlja,
  • objave na internetskim portalima partnerskih organizacija i gradova kao i korisnika,
  • akcije mjerenja tlaka i šećera na javnim površinama partnerskih organizacija i gradova.

Podijelite s prijateljima