Dana 4. i 5. srpnja u Virovitici smo održali novi set edukacija iz menadžmenta volontera. U dva dana prošli smo teme o Motivaciji, evaluaciji i sustavu nagrađivanja volontera; Komunikacija, supervizija i rad s ranjivim skupinama te Kako spriječiti sagorijevanje volontera- postavljanje osobnih granica.

Edukaciju je održala Sanja Bogdan Pavlović, a članice obaju udruga iznijele su svoja iskustva u radu s ranjivim skupinama te iskustvima s volonterima i korisnicima.

Ovim susretom, završen je ciklus od pet edukacija iz menadžmenta volontera.

Podijelite s prijateljima