Postanite volonter Krugova!

Svaka osoba koja želi volontirati u Krugovima, mora proći edukaciju za rad sa ranjivim skupinama.

Naša ranjiva skupina su stari i nemoćni te maligno oboljeli.  Primarna edukacija traje dva sata. Kroz edukaciju se isprepleću teorijski i praktični dio kroz situacijske vježbe.

Nakon edukacije volonteri idu na teren sa starijim volonterom (mentorom). Posjeti se u paru nastavljaju sve dok volonter ne stekne dovoljno kompetencija i sigurnosti da u posjete ide sam.

Supervizije volontera održavaju se jednom mjesečno u prostorima Centra. Svrha supervizije je podijeliti iskustva sa terena sa ostalim volonterima i supervizorom.
Uloga supervizora je da pomogne da se volonteri što lakše snađu u zahtjevnim situacijama kao i da se im pomogne izbjeći posrednu traumatizaciju.

Nemoguće je često ono što nije pokušano.