Edukacije i supervizije namijenjene su svom zdravstvenom osoblju koje se bavi liječenjem onkoloških pacijenata.

Supervizijom  i edukacijom su predviđene slijedeće teme:

  1. Temeljni principi učinkovite komunikacije s onkološkim bolesnikom – kada je emocionalna inhibiranost na visokoj razini, često dolazi do neadekvatne komunikacije
  2. Kako obavijestiti bolesnika o lošim vijestima – prihvatljivi načini izricanja dijagnoze, načina liječenja i prognoze
  3. Kako izreći istinu  – koja neće slomiti već dati poticaj za borbu s bolešću
  4. Pristup: patient-centered care – kako provoditi ovaj pristup čuvajući sebe i svoje granice u danim okolnostima
  5. Izgradnja povjerljivog odnosa: liječnik (ili bilo koji zdravstveni radnik)-pacijent –  spoznaje koje štede radnu energiju, utječu na poboljšanje radne atmosfere i stvaraju zadovoljstvo
  6. Priopćavanje loših vijesti – O čemu možemo voditi računa u takvim situacijama, kako u toj situaciji olakšati sebi i pacijentu
  7. Razgovor s bolesnom osobom – Kako poticajno razgovarati s bolesnikom, osnažiti sebe i njega za borbu s bolešću
  8. Pristupi liječnika obiteljima onkoloških pacijenata – obitelji kao izvori pozitivne ili negativne energije mogu pripomoći ili odmoći u liječenju
  9. Upoznavanje obitelji sa slijedom događaja – načini kako što lakše prezentirati korake u liječenju, efekte liječenja i moguće rezultate

Također je predviđeno da liječnici sami postave teme koje su im važne. Edukaciju i superviziju provode stručnjaci, licencirani supervizori – psihoterapeuti.

Nemoguće je često ono što nije pokušano.