Interaktivna predavanja  za mlade, srednjoškolce i studente. 

Volontiranje i građanski aktivizam mladih
Mladi ljudi potencijal su društva koji je važno prepoznati i podržati omogućavanjem različitih oblika aktivnog sudjelovanja uključujući i volontiranje.
Volontiranje predstavlja izraz društvene podrške i pomoći ranjivim društvenim skupinama , ujedno je i iskustveni način odgoja mladih za aktivnu građansku ulogu u razvoju socijalnog i demokratskog  društva. Volonterstvo ima važnu ulogu i u razvoju samopoštovanja i vrijednih socijalnih vještina važnih za razvoj svakog pojedinca. Ono podržava odgovorno odrastanje i vrlo je dragocjen alat za uvođenje mladih ljudi  u građansku odgovornost i aktivizam.
Volontiranje može doprinijeti stjecanju znanja i iskustava koja su više nego tražena na tržištu rada, predstavlja priliku za učenje i stjecanje novih znanja i vještina. Volontiranjem se stječu raznovrsna praktična iskustva koja mogu biti korisna u različitim životnim situacijama. Istovremeno, volontiranje je prilika za osobni rast i razvoj, jačanje postojećih i stjecanje novih kompetencija, putem volontiranja osoba širi svoje kontakte.

Međunarodno volontiranje
Volonterski projekti u inozemstvu pružaju mladoj osobi mogućnost otkrivanja novih kultura, putovanja i priliku za upoznavanje stvarnog života u zemljama koje posjećujete. Na edukaciji o međunarodnom volontiranju mladi mogu doznati više o volonterskim kampovima, razmjeni volontera, načinima, organizaciji, prijavama, iskustvima i dr.

Komunikacijske vještine
Razvijanje komunikacijskih vještina važno je u gotovo svim aspektima života, od profesionalnog života do druženja i ostalog. Sposobnost točnog i jasnog  prenošenja informacija i osjećaja vještina je koja može značajno poboljšati kvalitetu života, odnosa sa drugima, uspješnosti u poslu i dr.Medijska pismenost 
Medijska pismenost ohrabruje mlade da preispituju, ocjenjuju, razumiju i cijene medijsku kulturu te ih uči da budu aktivni i angažirani.
Medijska pismenost potiče analizu i kreativnost, nasuprot učenju informacija napamet. Medijska pismenost potiče mlade da sudjeluju u javnoj sferi i da postanu aktivni građani/ke koji vide svoj potencijal u sudjelovanju u javnoj raspravi. Proučavajući medije, učimo o utjecaju medija koji oni imaju na prikazivanje raznolikosti i identiteta raznih društvenih skupina. Medijska pismenost uči nas razlikovati pravu stvarnost od lažne stvarnosti koju nam mediji često pokazuju.
Za medijsku pismenost potrebno je i kritičko razumijevanje medijskog sadržaja.

Medijacija
Nenasilno rješavanje sukoba medijacijom jača osjećaj samopoštovanja i vrijednosti kod djece i mladih, pridonosi uočavanju pozitivnih osobina kod drugih, razvija međusobno povjerenje te osjećaj osobne odgovornosti. Kroz učenje o medijaciji učimo o tome kakav utjecaj imaju sukobi na zajednicu, te preveniramo nasilje među mladima. Medijacija također utječe na stvaranje boljeg odgojnog i socijalnog ozračja u školi.

Seksualnost mladih (partnerstvo, trudnoća, roditeljstvo, seksualno uznemiravanje i zlostavljanje u adolescenciji)
Iako je u škole uveden Zdravstveni odgoj, u praksi se edukacija mladih o seksualnosti i odgovornom seksualnom ponašanju rijetko provodi.
Tako je najčešći izvor informacija mnogim mladima Internet ili interakcija s vršnjacima.

Pisanje CV-a i motivacijskog pisma, priprema za razgovor za posao
Cilj ove edukacije je povećati zapošljivost mladih, motivirajući ih kroz edukaciju te upućujući ih u važnost poznavanja pravila pisanja životopisa koji će predstaviti mladu osobu potencijalnom poslodavcu i povećati mogućnosti za zapošljavanje.

Zdravi životni izbori
Djeca i mladi danas najčešće objeduju izvan kuće, pri čemu najčešće konzumiraju „brzu hranu“ i pekarske proizvode. Način života većinom je sjedilački, a fizička aktivnost neredovita. Pravilna prehrana školaraca  smatra se ključnom za zdravlje u odrasloj dobi,  Sve više je pretile dejce i mladih što osim negativnih zdravstvenih posljedica stvara i psihosocijalne i psihološke rane, kao što su niže samopoštovanje, povećana depresivnost i češća socijalna izoliranost.

Prevencija ovisnosti
Rizično ponašanje mladih povezano s konzumiranjem cigareta, alkohola, lijekova i drugih psihoaktivnih sredstava javlja se kao sve izraženiji javnozdravstveni i sociološki problem kako u cijeloj Hrvatskoj, tako i u našoj županiji jer zadire u zdravlje dijela populacije u najosjetljivijoj fazi razvoja, a to su adolescenti. Tu su i novi pojavni oblici ovisnosti – ovisnost o hrani, o mobitelima, internetu, kockanju, ovisnosti veazne uz seksualnost, ovisnost o drugoj osobi i dr.
Programe prevencije je potrebno realizirati u sklopu odgojno obrazovnog sustava kao zaštitu za svu djecu u zajednici, podrškom organiziranom slobodnom vremenu, stručnom podrškom obitelji putem savjetovališne pomoći, edukacijama i potporama roditeljima, učiteljima, odgajateljima, ranim prepoznavanjem i osnaživanjem djece koja su posebno ranjiva i osjetljivija i to u dostupnim programima u samoj zajednici.