Kvalitetna briga i skrb za naše starije i nemoćne…

Nastavno na naše iskustvo u radu s našim korisnicima, starijim i nemoćnim osobama kao i iskazanim potrebama za dodatnom brigom i skrbi, Centar Krugovi organizira tim gerontodomaćica/njegovateljica.
Svaka naša gerontodomaćica prolazi edukaciju potrebnu za kvaliteno pružanje usluge korisnicima, također ima organizirane redovne supervizije (praćenje/nadzor rada), provjeru i dodatne edukacije (permanentno educiranje).

Djelokrug poslova koje će obavljati gerontodomaćica našeg Centra:

• kućanski poslovi (pospremanje i čišćenje, peglanje i dr.)
• priprema toplih i hladnih obroka (prema zdravstvenim smjernicama liječnika i potrebama korisnika),
• hranjenje,
• osobna higijena (kupanje, šišanje, rezanje noktiju i dr.)
• odlazak u nabavku, ljekarnu,
• prijevoz uz pratnju,
• komunikacija sa zdravstvenim sektorom (dogovaranje pregleda, kontrola i dr.);

Dodatno:
• odlasci u šetnju ili pratnja na druženja starijih osoba ili izlete (uz preporuku ili savjet liječnika),
• briga za kućnog ljubimca (hranjenje, izvođenje u šetnju);

Sve aktivnosti nadopunjavat ćemo uz podršku i suradnju sa stručnim osobama raznih profila – liječnicima opće medicine (obiteljskim liječnicima), gerontolozima, medicinskim sestrama, fizioteraputima, psihoterapeutima i dr. kao i u dogovoru sa starateljima korisnika.

Informacije i predbilježbe: e-mail: [email protected] ili broj 091 616 22 00.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima