Grupa podrške svojevrsno je grupno savjetovanje radom na temama ili poteškoćama koje su zajedničke članovima grupe. Grupu čine najmanje tri osobe i voditelj grupe, osoba educirana za rad s grupama ljudi.  Terapeuti članovima ne daje svoje odgovore kroz savjete i instrukcije, cilj je da svaki čovjek traži i nađe svoje odgovore, podiže svoju svjesnost i prihvati odgovornost za vlastito ponašanje. Zadatak je voditelja je osigurati funkcioniranje grupe, dok članovi svaki za sebe ostvaruju pojedinačne ciljeve.

Cilj Grupe podrške za razvedene/samohrane roditelje  okupljanje je osoba koje su prošle ili prolaze kroz razvod kako bi im kroz grupni rad bila omogućena podrška, bolje razumijevanje sebe i drugih u situaciji razvoda, osnaživanje za novu orijentaciju i roditeljstvo u novim okolnostima. U grupi se radi na osobnom rastu i razvoju u smislu svladavanja svakodnevnih osobnih problema, osvještavanja  vlastitih resursa (oslonca u sebi) i potencijala za nova rješenja i nove (drugačije) poglede na situaciju.

Kroz grupni rad osvještavamo osobnu odgovornost za svoju egzistenciju jer unatoč tome što nismo uvijek osobno odgovorni za okolnosti u kojima se nađemo, odgovorni smo za značenje koje im pridajemo u našem životu, za stavove i ponašanje koje u takvim situacijama i okolnostima iskazujemo i prakticiramo.

U radu smo usmjereni na sada i ovdje – ne istražujemo povijest članova već kroz grupni rad povećavamo stupanj svjesnosti, tj. prepoznavanje vlastitih osjećaja i ponašanja.

Specifičnost grupnog rada je neposredna povratna informacija od drugih članova grupe na neko naše ponašanje ili problem, razmjena iskustava, dobivanje podrške, vježbanje praktičnih vještina, posebno komunikacijskih, više ideja o tome kako se nositi s nekim problemom ili kako riješiti neku situaciju.

U radu s grupom kombiniramo razne tehnike (prvenstveno iz bihevioralno-kognitivne terapije i geštalt terapije), ovisno o temi i potrebama članova grupe. Kombinacija različitih tehnika omogućava nam da radimo na uvjerenjima i mislima te na emocijama i tjelesnim simptomima s kojima članovi grupe dolaze.

Ponekad nam je potrebno samo saznanje da u svojim iskustvima nismo sami, spoznaja da i drugi ljudi imaju slične probleme s kojima se svakodnevno nose. Članovi u grupi osjećaju podršku i dobronamjernost, slobodni su otvoreno izražavati emocija i povezivati se. Cilj grupnog rada je osnaživanje i jačanje samopouzdanja svakog člana grupe, traženje i dobivanje podrške u okolini i  najviše u samom sebi.

Photo by Tima Miroshnichenko from Pexels

Podijelite s prijateljima