Zahvaljujemo Privatnoj ljekrani Maja Mučaji na obilatoj donaciji od 1.500,00 kn i ukazanom povjerenju!