Podrška Grada Centru Krugovi…

Grad Zagreb i ove je godine pružio podršku Centru Krugovi i na taj način osigurao je jačanje kapaciteta Centra za daljnju provedbu aktivnosti, programa i projekata.
Uz podršku Grada Zagreba osigurat će se stabilnost Centra i stvoriti platforma za za povećani opseg rada Centra – mogućnosti prijave i realizacije novih projekata čime će se osigurati više sredstava za djelovanje u skladu s ciljevima i misijom Centra.

Dio sredstava preusmjerit će se na očuvanje postojećih radnih mjesta čime će se osigurati postojanost i stabilnost postojećeg organizacijskog tima i povećati sveukupni kapaciteti udruge.
Uz podršku Centar će lakše širiti utjecaj i djelovanje te primjere dobre prakse, i izvan područja Grada Zagreba. Planiramo širiti svoje aktivnosti na područja posebne državne skrbi i ona gdje nema značajnijeg djelovanja neprofitnog sektora, a postoje potrebe od strane ranjivih društvenih skupina.

Daljnji razvoj Centra uključuje i razvoj na polju praćenja korisnika financijske pomoći te podrške na terenu uz osiguranje anonimnosti korisnika u svrhu povećanja broja korisnika koji se uključuju u aktivnosti psihosocijalne podrške. To svakako uključuje i širenje mreže suradnji i utjecaja te uključivanje novih volontera, podržavatelja, donatora i aktivista.
Kako bismo djelovali izu prostora primjerenog potrebama Centra i naših korisnika, moramo osigurati sredstva za najam prostora, za uredski i radionički materijal, troškove promotivnog materijala, promotivnog i informativnosg pulta (štanda), sredstva za podmirivanje trežijskih troškova, komunikacije, knjigovodstva, benzina za rad s korisnicima i humanitarno djelovanje na terenu.
Podrškom Grada Zagreba i drugih institucija stvara se prostor za inovacije, proširenje našeg djelovanja, utjecaja u lokalnoj zajednici, ali i šire.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima