Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva podržava Krugove

Institucionalnom podrškom zaklade osigurano je jačanje kapaciteta Centra Krugovi za provedbu svih aktivnosti, programa i projekata.

Kroz osiguravanje očuvanja postojećih radnih mjesta, osigurat će se kapaciteti za povećani opseg rada Centra, kao i mogućnosti prijava i realizacije novih projekata čime će se osigurati više sredstava za djelovanje u skladu s ciljevima i misijom Centra.
Time će se osigurati stabilnost Centra i stvoriti osnovna platforma za razvitak i širenje utjecaja u većem opsegu.

Dio sredstava preusmjerit će se na plaće spomenutih osoba, čija je uloga u rastu i razvoju Centra sljedeća:
Stabilnošću organizacijskog tima, dugoročno će se povećati kapaciteti udruge za privlačenje sredstava i povećanje broja korisnika. Naš motiv je širenje djelovanja i utjecaja, kao i primjera dobre prakse sa područja Zagreba prema manje razvijenim područjima, gdje nema značajnijeg djelovanja neprofitnog sektora, a postoji povećana potreba za podrškom od strane socijalno ugroženih, ranjivih društvenih skupina. Taj cilj planiramo ostvariti prvenstveno kroz osiguranje sredstava za održavanje postojećih radnih mjesta i zapošljavanjem novih osoba.

Do sada smo utjecaj i djelovanje Centra proširili na područje Karlovačke županije. Istu praksu namjeravamo širiti i u naredne tri godine, a želja je uključiti još koje manje razvijeno područje Hrvatske.

Daljnji razvoj Centra uključuje i razvoj praćenja korisnika financijske pomoći te podrške na terenu uz osiguranje anonimnosti korisnika u svrhu povećanja broja korisnika koji se uključuju u aktivnosti psihosocijalne podrške. To svakako uključuje i širenje mreže suradnji i utjecaja te uključivanje novih volontera, podržavatelja, donatora i aktivista.

Kako bi se osigurao prostor za kontinuirao djelovanje Centra, kao i svih aktivnosti koje obuhvaćamo projektima, s ciljem razvoja, uredskih aktivnosti i idejnih rješenja, potrebno je osigurati sredstva za najam prostora, uredski materijal, troškove promotivnog materijala, promotivnog i informativnog pulta (štanda), trošak režija, komunikacije, trošak vanjskog knjigovođe, trošak benzina za rad s korisnicima i humanitarno djelovanje na terenu.

Svim ovim segmentima osiguravamo stabilno funkcioniranje i kontinuitet u svim aktivnostima Centra, a osiguravanjem tih temeljnih pretpostavki, stvaramo novi prostor za inovacije, proširenje našeg djelovanja, utjecaja u lokalnoj zajednici, ali i šire.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima