Projekt je prijavljen i odobren u sklopu poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I”, a uloga Krugova, Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje je partnerska.

Nositelj projekta je “Gareški kulturni centar Garešnica”

Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci 01. 10. 2020. – 01. 04. 2023.

Vrijednost projekta: 922.580,97 kn

Iznos sufinanciranja EU: 784.193,82 kn

Iznos sufinanciranja RH: 138.387,15 kn

CILJ PROJEKTA: Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu članova udruge te pokretanje gospodarske djelatnosti udruge na načelima društvenog poduzetništva

CILJNA SKUPINA: članovi udruge Gareški kulturni centar koja želi započeti poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima, te dodatno nezaposlene osobe (HZZ) koje pripadaju nekoj od teško zapošljivih skupina: nezaposlene žene – neadekvatnog obrazovanja, osobe s invaliditetom, mlade osobe bez radnog iskustva. Utjecaj projekta na ciljanu skupinu: Edukacijom, učenjem novih stvari, te obukom za praktičan rad nezaposlenih osoba se potiče njihov osobni razvoj, omogućava se viši stupanj socijalizacije, doprinosi se osjećaju pripadnosti u društvo, i omogućava se toj osobi bolja pozicija na tržištu rada, a kasnije samim zapošljavanjem smanjuje se rizik od siromaštva njih i njihovih porodica.

ULOGA KRUGOVA KAO PARTNERA: Uloga na projektu je da kroz trening socijalnih vještina namijenjen dugotrajno nezaposlenim /socijalno isključenim osobama razvijaju socijalne vještine osoba koje će sudjelovati u aktivnostima društvenog poduzetništva udruge. U realizaciju edukativnih aktivnosti (Komunikacijske vještine – verbalna i neverbalna komunikacija, Vještine asertivnosti, Upravljanje stresom, Razvoj osobnosti, socijalnih vještina i emocionalne inteligencij, te predavanja o društvenom poduzetništvu) biti će uključene članice udruge, VSS, iskusne predavačice i voditeljice radionica na temu socijalnih vještina. Partnerska udruga će također imati aktivnu ulogu u promoviranju projekta i širenju koncepta društvenog poduzetništva.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  1. Priprema društveno poduzetničkih aktivnosti i izrada poslovnog plana
  2. Jačanje kapaciteta postojećih pravnih subjekata i zaposlenika te nezaposlenih članova prijavitelja za provedbu društveno-poduzetničkih aktivnosti: održano sedam treninga socijalnih vještina, edukacija strojnog vezenja, edukacija za izradu tradicijskih glazbala, edukacija izrade tradicijskog ruha te nabavljena sva potrebna oprema za rad; održano 10 predavanja s područja poduzetničkih vještina, organizirano jedno studnijsko putovanje u RH
  3. Provedba društveno poduzetničkih aktivnosti: započeta gospodarska djelatnost udruge – izvršene usluge / izrađeni proizvodi, te izdani i naplaćeni računi u vrijednosti za djelatnosti društvenog poduzeća u minimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Uređen prostor udruge za obavljanje djelatnosti: ugrađena PVC stolarija, nabavljen namještaj za ured. Nabavljena oprema za rad slijedećih djelatnosti: tonski studio, šivaona narodnih nošnji, obrada drva – izrada tradicijskih glazb.instrumenata (detalji: obr.B). Zaposlena 1 osoba, pripadnica teško zapošljive skupine.
  4. Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u RH: nastup na sajmu u Garešnici, dani otvorenih vrata Udruge, izrađeni promotivni materijali i gostovanja u medijima; promocija društvenog poduzetništva i projekta preko društveih mreža i na web stranicama nositelja i partnera

 

Posjetite stranicu www.strukturnifondovi.hr za više informacija o mogućnostima financiranja sličnih projekata.

Za više informacija obratiti se na mail Vjekoslava Martinića, voditelja projekta: [email protected]

 

GKC LOGO png nacionalna

 

esf-ls-1024x337