Dvogodišnji program odobren u 2023. godini od strane Ministarstva zdravstva, u sklopu Poziva za prijavu programa udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za programe u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta u 2023. godini.

Aktivnosti se provode za prioritetno područje PI.A Programi prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim  tehnologijama, a u suradnji s partnerskim školama: OŠ Trnsko, OŠ Stjepana Bencekovića, OŠ Zapruđe i OŠ Odra.

Opći cilj programa: Spriječiti pojavu ovisnosti te omogućiti dostupnost programa prevencije ovisnosti među djecom i mladima partnerskih osnovnih škola, kroz educiranje, osnaživanje i poticanje suradnje stručnjaka, roditelja i učitelja.

Specifični ciljevi programa:

1.             Osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu 6.- 8. razreda za razvoj socijalnih vještina, u cilju jačanja osobnih kompetencija u borbi protiv ovisnosti

2.             Potaknuti aktivno sudjelovanje, kreativnost i kritičko promišljanje opće populacije djece, mladih, odraslih i volontera i osobno uključivanje u programske aktivnosti.

3.             Osnažiti roditeljske kompetencije te kompetencije stručnjaka u radu s djecom za prevenciju ovisnosti i ovisničkih ponašanja.

4.             Ostvariti dostupnost programskih aktivnosti i materijala, kontinuirano informiranje, podršku i aktivno sudjelovanje opće populacije građana, posebno u Gradu Zagrebu i gradskim četvrtima škola partnera.

5.             Povećati umreženost Centra Krugovi, osnovnih škola i područnih zavoda za socijalni rad u području aktivnosti usmjerenih prevenciji ovisnosti i brizi za mentalno zdravlje djece i mladih

Aktivnosti programa:

1. Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca- poticanjem likovnih i literarnih radova djece

2. U sklopu obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti, u prostorima Mjesnog odbora Utrina, održati će se i Uvod u Mindfulness – u svrhu osvještavanja misli, emocija, tjelesnih senzacija i informacija koje primamo iz okoline te upravljanja njima, za svjesniji i kvalitetniji odnos sa sobom i drugima

3. Održavanje ciklusa radionica za osnovnoškolsku djecu  6.-8. razreda  za podizanje svijesti, jačanje socijalnih vještina za prevenciju ovisnosti.

4. Održavanje edukativnih radionica za roditelje i nastavnike na temu jačanja odgojnih i roditeljskih vještina

5. Izrada i promoviranje video uratka: Jak i Neovisan

6. Radost življenja uz ples, mindfulness i povezivanje – obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. 26. lipnja obilježava se ovaj dan

7. Distribucija informativno – promotivnog materijala i promocija putem Facebook i Instagram stranice

8. Volonterski program

Podijelite s prijateljima