Sposobnost rada u timu jedna je od najvažnijih vještina u poslovnom svijetu. Riječ je o vještini kojom se značajno doprinosi funkcioniranju organizacija, povećava se učinkovitost i kvaliteta rada.

Timski rad oblik je koordinirane aktivnosti koju obavlja određeni broj osoba neposredno surađujući, uključujući osobne kompetencije i stručnost. Učinkovitost timskog rada ocjenjuje se postignućem – krajnjim rezultatom koji se određuje kvalitativno i kvantitativno, prema zadovoljstvu korisnika i prema različitim drugim kriterijima, ovisno o vrsti posla o kojem je riječ.

Kao i svaka druga grupa ljudi i poslovni tim ima svoju strukturu i dinamiku. Kreiranje i održavanje dobrog okruženja za timski rad zahtijeva poznavanje strukturnih i ljudskih aspekata organizacijskog života odnosno grupne dinamike. Formiranje učinkovitih timova prilično je zahtjevan proces.
Veće zadovoljstvo radom u timu rezultira većom odanošću timu, što opet utječe na veću učinkovitost.

Osnovni aspekti timskog rada su:

  • usuglašenost članova tima
  • razumijevanje i prihvaćanje timskih uloga
  • interakcija među članovima
  • poticajno okruženje/atmosfera

Koje su to najvažnije osobine koje krase dobrog timskog igrača?

Pouzdanost
Pouzdana osoba je netko tko stoji iza svojih riječi, tko je stabilan, s kim možeš računati, na radnom mjestu i u privatnom životu. U poslovnom svijetu to su osobe koje poštuju dogovore i postavljene rokove. U timskom radu pouzdanost je iznimno važna stoga što nepouzdanost jednog timskog igrača utječe na cijeli tim i remeti grupnu dinamiku.

Otvoreni um
Dobri timski igrači su osobe otvorenog uma, spremne čuti druge i učiti od drugih, riskirati, razmišljati kreativno i izaći iz vlastite zone komfora (out of the box).

Prilagođena komunikacija
U timu mogu raditi osobe raznih profila, dobi, razina stručnosti i dr. i stoga je važno prilagoditi komunikaciju svakome ponaosob i tako prevenirati moguća nerazumijevanja i probleme sa suradnicima.

Fleksibilnost
Današnjicu karakteriziraju česte promjene i stoga je važno znati nositi se i upravljati s njima. Fleksibilnost (prilagodljivost) je jedna od najpoželjnijih karakteristika timskog igrača koja osobi omogućava da odgovori na promjenu na primjeren način.

Usredotočenost na zajedničke ciljeve
Kad radimo u timu poželjno je da umijemo vlastite interese, želje, ambicije i drugo podrediti zajedničkim ciljevima i interesima tima. Rad u timu ne služi tome da dokažemo koliko smo mi iznimni u nečemu nego da svoje sposobnosti stavimo u službu tima i zajedničkih ciljeva.

Njegovanje zdravih odnosa s kolegama
Timski igrač veseli se uspjehu svojih kolega, pohvaljuje, priznaje tuđi doprinos, nema potrebu isticati samo svoj doprinos i hvaliti se. Također, treba izbjegavati ogovaranja, probleme treba rješavati licem u lice s osobom s kojom je problem nastao, s poštovanjem i uvažavanjem. Nije poželjno njegovati poseban odnos s jednom ili dvije osobe iz tima, nauštrb drugih. To treba ostaviti za privatno vrijeme.

 

preuzeto s: www.prakticanzivot.com

Fotografija: Pixabay

Podijelite s prijateljima