Bullying je termin koji se koristi za vršnjačko nasilje. Teško je naći osobu koja nije makar jednom doživjela neki oblik ruganja, a i sve teže i one koji su trpjeli dugogodišnje nasilje, bilo fizičko, psihičko nasilje ili društvenu izolaciju.

Kratkoročne posljedice za žrtve bullyinga uključuju: socijalnu izolaciju, osjećaj srama, poremećaj spavanja, nisko samopouzdanje, izbjegavanje škole, anksioznost i napetost, mokrenje u krevet, loš uspjeh u školi, depresiju, psihosomatske simptome kao što su bolovi u trbuhu, glavi i slično.

Isto tako, bullying ostavlja posljedice i na zlostavljača. Neki od kratkoročnih posljedica su: veća šansa za izostajanje s nastave (markiranje), loš uspjeh u školi, zloupotreba psihoaktivnih supstanci. I ova lista je poduža…

Nekako se manje ili uopće ne priča o dugoročnim posljedicama međuvršnjačkog nasilja, iako one postoje.

Kronična depresija, suicidalne misli, planovi i činovi, anksiozni poremećaj, PTSP, autodestruktivno ponašanje (uključujući samoozljeđivanje), zloupotreba psihoaktivnih supstanci i nepovjerljivo ponašanje te teško održavanje interpersonalnih odnosa samo su neke od dugoročnih posljedica nasilja na žrtve nasilja.

Zanimljivo, oni koji su bili i nasilnici i žrtve imaju veći rizik od depresije i paničnog poremećaja. Muškarci u ovoj skupini imaju mnogo veći rizik od suicidalnosti; za žene je veći rizik agorafobija.

Iako je i ovaj popis kraći, nije zbog toga manje značajan. Dugoročne posljedice nasilja na zlostavljače: veća šansa za nasilno ponašanje u vezama i nad djecom, antisocijalno ponašanje, zlouporaba droga, a čak postoji poveznica između bullyinga i niže razine obrazovanja i veće razine nezaposlenosti.

Zlostavljanje može imati negativne kratkoročne i dugoročne posljedice i za žrtvu i za nasilnika. Dok tradicionalna intervencija za zlostavljanje obično uključuje pružanje pomoći za žrtvu i utvrđivanje kazne za nasilnika, treba napomenuti da i žrtva i nasilnik imaju koristi od psihosocijalne podrške.

Tajana Jurinić

Image by Wokandapix from Pixabay 

Podijelite s prijateljima