Riječ Kanban dolazi od japanske riječi koja u doslovnom prijevodu znači „kartica“. Kanban je
osmišljen kao sustav za optimizaciju zaliha u proizvodnji i cilj primjene ovog sustava je smanjiti
zalihe na najmanju moguću razinu i održavati ih na toj razini uz istovremeno osiguranje potrebnog
obima proizvodnje. Uobičajena praksa u proizvodnji bila je da se proizvodnja određenog
proizvoda pokreće onog trenutka kad ga ponestane na zalihama. Kod sustava Kanban događa se
suprotno, što znači da se proizvodnja pokreće tek nakon što se utvrdi plan proizvodnje određenog
proizvoda u skladu sa zahtjevima kupaca, a ne prema stanju na zalihama. Time se osigurava da se
ne gomilaju zalihe proizvedene robe. Cilj sustava Kanban jest što bolja i efikasnija proizvodnja
bez stvaranja poteškoća i zastoja. (Tödtling, 2015.)


Sustav Kanban obično se koristi zajedno sa „Just in time“ pristupom. Primijenjeno u procesu
proizvodnje, to bi značilo da se u svakoj prethodnoj operaciji proizvodi samo ona količina
proizvoda koja je neophodna operaciji koja slijedi. Tako se dolazi do optimalne količine
proizvodnje, nema viška proizvoda i viška zaliha, a time se optimiziraju troškovi. Pristup „Just in
time“ sve se više počeo primjenjivati u proizvodnji i zamijenio dotadašnji pristup „Just in case“
kojim se proizvodilo više proizvoda da bi se moglo odgovoriti na povećane zahtjeve kupaca.
(Tödtling, 2015.)


Kanban metoda koristi vizualizaciju putem ploče na kojoj se jasno vide sve faze procesa,
detektiraju mogući problemi i odmah pristupa njihovom rješavanju, primjena ove metode ima sva
obilježja agilnog pristupa rješavanju problema: rad u timovima, brzo uočavanje problema i
fleksibilnost u rješavanju problema.
Kanban metoda koristi se najviše u organizacijama koje se bave proizvodnjom jer im
omogućava bolju efikasnost u proizvodnji, smanjenje nepotrebnih zaliha i troškova.

Preuzeto iz: Fabijanec, Karlo; Agilnost i agilna transformacija menadžementa; Završni rad
2022; Sveučilište Sjever

Fotografija: Unsplash

Podijelite s prijateljima