Prevencija nasilja među djecom i prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima

Projekt “Kišobran otvaram i nasilje sprječavam”  podrška je nenasilnom rješavanju sukoba među djecom. Potiče  prihvaćanje različitosti među djecom. Usmjeren je zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja Interneta, računala  i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, te prevenciji nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.

Projekt „Kišobran otvaram i nasilje sprječavam“ namijenjen je edukaciji, participativnom sudjelovanju i kreativnom izričaju djece 1. do 5. razreda razreda osnovne škole, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije vršnjačkog i elektroničkog nasilja među djecom kroz aktivno sudjelovanje u djeci imanentnim aktivnostima. Provodi se na  području Grada Zagreba te u općinama Kloštar Ivanić, Vojnić i Štefanje.

Generalni cilj projekta:
Prevenirati vršnjačko i elektroničko nasilje te govor mržnje među djecom osnovnih škola Grada Zagreba, općine Vojnić, Štefanje i Kloštar Ivanić, kroz poticanje suradnje stručnjaka, roditelja i učitelja

Specifični ciljevi projekta:

 1. Potaknuti aktivno sudjelovanje, kreativnost djece i dramsku ekspresiju obilježavanjem Međunarodnog dana tolerancije i nenasilja i Dana ružičastih majica,
 2. Educirati učitelje/nastavnike i roditelje za primjenu gestalt metoda u radu s djecom te za usvajanje alata za odgoj i prevenciju vršnjačkog i elektroničkog nasilja, potaknuti suradnju stručnjaka i roditelja te uvesti ulogu razrednih medijatora u uključene škole,
 3. Stručnim službama ii zaposlenicima škola i roditeljima omogućiti jasnoću protokola i zakona u postupanju s vršnjačkim nasiljem te onim putem društvenih mreža,
 4. Osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika nasilja putem participativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje i poticanje tolerancije, educirati djecu 4. i 5. razreda o opasnostima Interneta i elektroničkog nasilja,
 5. Djecu 1.- 3. razreda podučiti tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema bez tužakanja i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja, uvesti metode restitucije, Imago dijaloga u komunikaciju djece,
 6. Pružiti savjetodavnu i psihoterapijsku podršku za roditelje djece i djecu s poteškoćama u socijalizacijskim vještinama, koja trpe ili su podložna su nasilju, posebno onima iz socijalno depriviranih obitelji,
 7. Educirati, informirati i uključiti djecu kroz njima srodne načine komuniciranja te osvijestiti roditelje i stručnjake putem plaćenih oglasa, izradom i promocijom digitalne slikovnice s obrascem za prijavu nasilja od strane djece, informativnim plakatima, web, FB i Instagram platformama te promocijom i prikazivanjem animiranih filmova,
 8. Ojačati umreženost Centra Krugovi sa partnerima i suradnicima: osnovnih škola, udruge Puna kuća, policije, centara za socijalnu skrb, IT stručnjaka, animatora te drugih srodnih dionika u prevenciji vršnjačkog nasilja te onoga sredstvima komunikacije na daljinu,
 9. Uključiti volontere u realizaciju projekta te na taj način osigurati uključivanje dodatnih dionika-organizacija, širenje informacije o prevenciji nasilja na dodatna područja (šire područje od projektom predviđenog).

Aktivnosti na projektu osmišljene su u partnerstvu sa školama manje razvijenih područja OŠ Braće Radića – Kloštar Ivanić, OŠ Štefanje, OŠ Vojnić te školama na području Zagreba OŠ Odra, OŠ Marin Držić, a namijenjene prvenstveno djeci 1. do 5. razreda.

 1. Sila je oružje slabih, nenasilje je oružje jakih – obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja
  2. listopada te Dana ružičastih majica – zadnju srijedu u veljači.
 1. Povjerenje kao komunikacijski alat – održavanje gestalt edukacije za stručno osoblje škola i roditelje.
 1. Ciklus tri radionice za djecu 1.-3. razreda: „Jak sam i samopouzdan kada netko čini nešto što me smeta“.
 2. Ciklus radionica za djecu 4.- 5. razreda: „Sigurnost djece u digitalnom svijetu“.
 3. „Svima nam je zajedničko to da smo različiti“– obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije- 16. studenog.
 4. Promoviranje animiranih filmova na temu: Komunikacijske vještine za sprječavanje vršnjačkog nasilja i Kako se zaštititi na Internetu i spriječiti Cyberbulling.
 5. Savjetovalište za roditelje i djecu – žrtve nasilja i nasilnike.
 6.  Što se događa na WhatsApp-u?- What’s up on WhatsApp? 
 7. Izrada, postavljanje i promocija Digitalne slikovnice – Kišobran otvaram i nasilje sprječavam.
 8. Promocija putem Facebook i Instagram stranice projekta.

Photo courtesy of Pixabay

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

Podijelite s prijateljima