Trajanje projekta: prosinac 2021.- ožujak 2022.

Projekt financiran od strane Grada Zagreba.

Partnerstvo OŠ Mladost, OŠ Večeslav Holjevac i OŠ Trnsko i Centar za djecu, mlade i obitelj Malešnica.

Ovaj projekt zamislili smo kao nastavak provedbe projekta „Kišobran otvori, za sebe se izbori!“ odobrenog sa strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u 2019. godini (provedba projekta: 1.6.2020.-31.5.2021.). Kroz provedbu projekta uočili smo potrebu za nastavkom određenih aktivnosti u gradu Zagrebu.

Polazište u formiranju aktivnosti, ideja i svrha projekta je edukacija i aktivno sudjelovanje svih dionika društva u prepoznavanju, djelovanju i suzbijanju bilo kakvog oblika nasilja. Isto tako, prepoznati širi društveni kontekst u kojem ono nastaje te umrežiti snage roditelja, stručnjaka, odgojno obrazovnih institucija, nadležnih državnih tijela i civilnog društva u njegovoj prevenciji.


Cilj projekta „Kišobran otvori, za sebe se izbori!“ je prevenirati vršnjačko i elektroničko nasilje za djecu osnovnih škola Grada Zagreba, poticati toleranciju i inkluziju djece kroz kreativne radionice i savjetovanje, gdje će razvijati socijalne vještine, jačati samopouzdanje te stjecati alati za rješavanje konfliktnih situacija kako bi ostvarili kvalitetniju komunikaciju s vršnjacima. Također, cilj je poticati suradnju stručnjaka, roditelja i učitelja.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika nasilja putem participativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje te poticanje međusobnog uvažavanja, poštovanja i općenito kvalitetnije komunikacije.
  2. Djecu 1.- 5. razreda podučiti tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja, uvesti metode restitucije, metode asertivne komunikacije i zauzimanja za sebe.
  3. Osnažiti djecu 1.-5. razreda za detekciju vršnjačkog nasilja i razrješavanje sukoba putem nenasilne komunikacije i poticajnih inkluzivnih praksi.
  4. Educirati djecu od 6. do 7. razreda o opasnostima Interneta i elektroničkog nasilja.
  5. Educirati učitelje i roditelje za primjenu geštalt i realitetnih metoda u radu s djecom te za usvajanje alata za odgoj i prevenciju vršnjačkog i elektroničkog nasilja; potaknuti suradnju stručnjaka i roditelja.
  6. Stručnjacima škole i roditeljima omogućiti jasnoću protokola i zakona u postupanju s vršnjačkim nasiljem te onim putem društvenih mreža.
  7. Educirati, informirati i uključiti djecu kroz njima srodne načine komuniciranja te osvijestiti roditelje i stručnjake putem promocije digitalne slikovnice s obrascem za prijavu nasilja od strane djece, web, Facebook i Instagram platformama te plaćenim oglasima – Centra Krugovi sa suradničkim organizacijama te promocijom i prikazivanjem animiranih filmova nastalih u prošlim projektima.
  8. Ojačati umreženost Centra Krugovi sa suradnicima: osnovnim školama, Volonterskim centrom Zagreb, fakultetima društveno-humanističkog usmjerenja te drugim srodnim udrugama u prevenciji vršnjačkog nasilja.
  9. Uključiti volontersku podršku projekta te na taj način osigurati uključivanje dodatnih dionika-organizacija, širenje informacija o prevenciji nasilja na dodatna područja (šire područje od projektom predviđenog).

Podijelite s prijateljima