Prevencija nasilja i elektroničkog nasilja među djecom i mladima

Nasilje nad djecom kršenje je prava djeteta, ugrožava socijalni razvoj djece i utječe na njihovo uživanje drugih prava. Nasilje često ima pogubne kratkoročne i dugoročne posljedice po mentalno i psihičko zdravlje, koje ponekad traju nekoliko generacija. Osim što djeluje na pojedinačne žrtve, istraživanja nevladinih organizacija pokazuju da je nasilje povezano s dalekosežnim troškovima za društvo. Stoga je ukidanje svih oblika nasilja zakonski, etički i ekonomski imperativ.

Ovim projektom kroz iskustvo Centra Krugovi i suradnju s osnovnim školama te iskustvima ostvarenima suradnjom policijskih uprava zagrebačka i bjelovarska, kao i nadležnim centrima za socijalnu skrb, razvijen je i nadopunjen program aktivnosti koji je usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja, ali i nasilja putem elektroničkih medija.

Planiramo to ostvariti kroz participativnom sudjelovanju i kreativnom izričaju djece 1. do 7. razreda osnovne škole te školskog, edukaciju roditelja te aktivnom sudjelovanjem s ciljem prevencije vršnjačkog i elektroničkog nasilja među djecom na području Grada Zagreba, općine Rakovica i općine Jesenje.

Generalni cilj projekta:
Prevencija vršnjačkog nasilja sa naglaskom na participativnom sudjelovanju i kreativnom izričaju.

Specifični ciljevi projekta:
1. Osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika nasilja putem participativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje te uvesti ulogu razrednih ambasadora nenasilja u uključene škole te poticanje međusobnog uvažavanja i poštovanja
2. Educirati djecu od 6. do 7. razreda o opasnostima Interneta i elektroničkog nasilja.
3. Osnažiti djecu od 4. do 5. razreda za detekciju vršnjačkog nasilja i razrješavanje sukoba putem nenasilne komunikacije i poticajnih inkluzivnih praksi
4. Djecu 1.- 3. razreda podučiti tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja, uvesti metode restitucije, metode asertivne komunikacije i zauzimanja za sebe
5. Potaknuti aktivno sudjelovanje, kreativnost djece i dramsku ekspresiju povodom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije i nenasilja, Dana ružičastih majica
6. Pružiti savjetodavnu podršku za roditelje djece i djecu s poteškoćama u socijalizacijskim vještinama, koja trpe ili su podložna nasilju, posebno onima iz socijalno depriviranih obitelji
7. Educirati učitelje i roditelje za primjenu gestalt i realitetnih metoda u radu s djecom te za usvajanje alata za odgoj te prevenciju vršnjačkog i elektroničkog nasilja, potaknuti suradnju stručnjaka i roditelja
8. Stručnjacima škole i roditeljima omogućiti jasnoću protokola i zakona u postupanju s vršnjačkim nasiljem te onim
putem društvenih mreža
9. Educirati, informirati i uključiti djecu kroz njima srodne načine komuniciranja te osvijestiti roditelje i stručnjake putem promocije digitalne slikovnice s obrascem za prijavu nasilja od strane djece, web, FB i Instagram platformama i plaćenim oglasima – Centra Krugovi sa partnerskih i suradničkih organizacija te promocijom i prikazivanjem animiranih filmova nastalih u prošlom projektu financiranih od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike
10. Ojačati umreženost Centra Krugovi sa partnerima i suradnicima: osnovnih škola, Teatar Puna kuća te drugih srodnih dionika u prevenciji vršnjačkog nasilja
11. Uključiti volontersku podršku projekta te na taj način osigurati uključivanje dodatnih dionika-organizacija, širenje informacije o prevenciji nasilja na dodatna područja (šire područje od projektom predviđenog)

Projektom „Kišobran otvori, za sebe se izbori!“ planiramo upotpuniti edukaciju svih relevantnih dionika – roditelja, djece i stručnih osoba. Planiranim i pomno razrađenim aktivnostima ojačat ćemo socijalne kompetencije djece, senzibilizirati ih za druge (posebno one koji su po bilo kojoj osnovi drugačiji), sprječavati govor mržnje, naučiti digitalni bon-ton (pravila ponašanja na internetu), ukazati na opasnosti ali i na prednosti interneta kad se koristi razumno, ukazati na važnost obraćanja odraslim osobama od povjerenja (istraživanja su pokazala da se izrazito mali broj djece povjerava roditeljima i drugim odraslim osobama kad su suočeni s nasiljem preko interneta). Djeca nisu u mogućnosti percipirati sve opasnosti i pojavnosti na internetu i potrebno im je to zorno pokazati i ukazivati na posljedice. Cilj projekta nije preplašiti djecu, ali prikazivanjem video materijala, radom na aktualnim i životnim situacijama koje se mogu dogoditi putem komunikacije s nepoznatom ili poznatom osobom na internetu – jačati ćemo dječju svjesnost i stvoriti kritički odnos prema novim medijima.

Facebook stranica projekta

Podijelite s prijateljima