U suradnji sa PU Bjelovarsko-bilogorskom…

U suradnji sa Policijskom upravom Bjelovarsko-bilogorskom u sklopu projekta “Kreiraj i na nasilje reagiraj” Centar Krugovi je u OŠ Čazma i OŠ Rovišće organizirao predavanje za stručne suradnike navedenih osnovnih škola i za roditelje na temu prevecije nasilja na Internetu – mjere zaštite i primjeri iz prakse.

Vjerujemo da će ovakva i slična predavanja i stečeni uvidi doprinijeti boljem prepoznavanju i prevenciji nasilja na Internetu i da će roditelji biti sposobniji pomoći svojoj djeci po tom pitanju i zaštititi ih.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

rov3rov2rov 1

Podijelite s prijateljima