Projekt doprinosi općem cilju u smanjenju pojavnih oblika nasilja među djecom (fizičko, psihičko, verbalno, seksualno nasilje putem Interneta, sredstvima komunikacije na daljinu), kroz edukaciju, informiranje i izravan rad sa djecom te kroz edukaciju i savjetovanje roditelja i učitelja. Projekt je podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Aktivnosti projekta su

  1. Osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika elektroničkog nasilja putem kreativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje
  2. Potaknuti aktivno sudjelovanje i kreativnost djece
  3. Osnažiti i educirati djecu 5. i 6. Razreda u OŠ Rovišće, OŠ Čazma, OŠ Ivo Andrić i Otok u Zagrebu o opasnostima Interneta i elektroničkog nasilja, govoru mržnje te ponuditi alate za njegovo suzbijanje
  4. Putem dramske ekspresije, aktivno uključiti emocije i sudjelovanje djece 5. i 6.  te snimiti autentične skečeve o doživljaju elektroničkog nasilja
  5. Educirati učitelje i roditelje u OŠ Rovišće, Čazma, Ivo Andrić i Otok za primjenu gestalt metoda u radu s djecom te ponuditi pravovremene alate za odgoj i prevenciju elektroničkog nasilja
  6. Pružiti jasnoću protokola i zakona u postupanju s nasiljem na Internetu i sredstvima komunikacije na daljinu u suradnji s MUP-om te educirati roditelje o računalnim alatima za kontrolu aktivnosti djece na Internetu
  7. Pružiti psihoterapijsku podršku za roditelje i djecu s poteškoćama u socijalizacijskim vještinama, koja trpe, podložna su nasilju
  8. Izraditi i distribuirati edukativan letak na temu prevencije ‘cyberbullinga’ za djecu te animirani film kako bi se djecu educiralo o sigurnosti na Internetu;

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

 

 

Facebook stranica projekta

Podijelite s prijateljima