UNUTARNJA PRAVEDNOST – eng. Internal equity – obuhvaća odnose plaća između poslova, vještina i kompetencija unutar organizacije. Odnosi čine strukturu plaća koja podržava zdravu fluktuaciju radne snage, pravednost sustava prema zaposlenima i usmjerava napor radnika prema ciljevima kompanije.
STRUKTURA PLAĆA – raspon plaća za različite poslove ili vještine unutar jedne organizacije. Broj razine, razlike u plaćama između razina i kriteriji koji se koriste za određivanje razlika sačinjavaju strukturu plaća.
Na definiranje unutarnje pravednosti utječu sljedeći elementi:

 1. Vanjski faktori:
 • Ekonomski pritisci (vrijednost rada na tržištu, nesigurnost tržišta)
 • Politika i zakonodavni okvir (zakoni, političko okruženje)
 • Interesne skupine (sindikati, političke stranke, civilno društvo)
 • Kultura i običaji
 1. Faktori organizacije:
 • Strategija
 • Ljudski resursi (obrazovanje, iskustvo, demografske karakteristike)
 • Organizacija rada (tehnologija)
 • Politike ljudskih resursa (razvijenost HR sustava)
 1. Unutarnja struktura:
 • Unutarnje tržište rada
 • Prihvaćanje od strane radnika

Tekst preuzet: Materijali sa edukacije o ljudskim potencijalima: Institut za menadžment

Fotografija: Pixabay

Podijelite s prijateljima