Poduzetnitšvo je tema koja zaokuplja mnoge društve subjekte, posebno u doba društvenih kriza i promjena tržišnih kretanja. Poduzetnici u Hrvatskoj imaju značajnu društvenu ulogu, a društvena poduzeća su važan faktor rasta ekonomije i napretka. Pritom je važno znati da je poduzeće važno sagledati sa stajališta ekonomske, ali i društvene vrijednosti.  Ekonomska vrijednost može se gledati kroz broj novootvorenih poduzeća, doprinos poduzetništva ekonomskom rastu, doprinos inovativnosti i dr. S društvenog stajališta važna je sklonost samozapošljavanju kao i zapošljavanje u sektoru malih i srednjih poduzeća

Samo poduzeće potiće svoje zaposlenike prema jačanju osobnih kompetencija te oni rastu zajedno sa rastom poduzeća. Time se mijenja cjelokupna slika društva, posebno u manjim lokalnim sredinama. Naime, vrijednosti, stavovi, motivi za osnivanje i rast, poduzetničko ponašanje, obrazovanje i aktivnosti vezane uz poduzetničke pothvate, značajno utječu na ekonomiju i stratergije razvoja lokalnih sredina.

Tijekom istraživanja stavova studenata diplomskog studija Ekonomika poduzetništva Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu o poduzetnicima, poduzetništvu kao društvenoj vrijednosti, uočena je značajna spremnost na osnivanje poduzeća. Uočene su neke značajne kolaracije tijekom navedenog istraživanja. Prva je intenziviranje poduzetničkih namjera studenata kao posljedica utjecaja na njihovu percepciju vlastitih poduzetničkih atributa. Istraživanje je ukazalo na visoku samoefektivnost studenata diplomskog studija Ekonomike poduzetništva te potvrdilo postojanje veze između vrijednosti ispitanika te njihovih poduzetničkih namjera.

Ista poveznica, mogla bi se primijeniti na poticanje poduzetništva među teže zapošljivim skupinama stanovništva: niže obrazovanima, ženama, dugotrajno nezaposlenima. Općenito je važno raditi na jačanju stavova ljudi o cijenjenju poslovanja poduzetnika i dobroj priči koja postoji iza poduzeća. Dalje, važno je da zaposlenici koji čine poduzeće vjeruju u vlastite sposobnosti i znanje, jer su oni važni za uspjeh poduzeća. Stoga je najvažnije kod osoba koje su dugotrajno nezaposlene, ojačati vještine potrebne za poslovanje, kao i samopouzdanje.

Poticanje razvoja kulture poduzetnosti slijedi nakon jačanja ljudskog kapitala. To su vrijednosti, stavovi i uvjerenja koji pomažu u izvršenju zadataka u lokalnoj zajednici. Osim osobnih vrijednosti, na osobnoj razini bitna je motivacija kao i znanje. Nakon osobne nadgradnje ljudskog kapitala, jača se profesionalni sustav znanja i vrijednosti zaposlenika. Kako bi zaposlenici i pojedinci pozitivno evaluirali poduzeće, bitno je da na osobnoj razini bude osigurana stabilnost: prihod, zadržavanje posla, zadovoljstvo poslom i suradnicima, osobnim razvojem i napredovanjem.

Kao zaključak- ono što ćemo nastojati postići i tijekom našeg projekta osnivanja društvenog poduzeća u kulturi jest: pojedinici koji vjeruju u osobni uspjeh, posjeduju motivaciju, znanje i vještine, spremniji su uspjeti na tržištu i pokrenuti pozitivnu promjenu osnivanjem poduzeća.

Jedna takva priča, biti će priča Gareš’kog kulturnog centra.

 

Napisala: Tihana Pandl

Literatura: Uloga obrazovanja u stvaranju kulture posvijeti; Ksenija Vuković, Irena Kedmenec, Jelena Horvat i Dina Korent Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu,Varaždin, Hrvatska; Učenje za poduzetništvo, Vol. 1. No. 1, 2011.

Fotografija preuzeta s: Unsplash

Podijelite s prijateljima