Projekt za naše osnovnoškolce…

Poticanjem kreativnog i stvaralačkog duha kod djece, aktivnim sudjelovanjem i edukacijom  3. i 4. razreda poticat ćemo prosocijalni razvoj djece, međugeneracijsku i međuvršnjačku solidarnost te opće ljudske vrijednosti. Cilj projekta je razviti senzibilitet djece za poštivanje različitosti, socijalno integrirati djecu s poteškoćama u učenju, razvoju, emocionalnim i problemima u ponašanju te ojačati potencijal svakog djeteta.

ministarstvo_znanosti_obrazovanja_i_sporta_medium

Kroz humanitarno djelovanje, društvene igre, art terapiju, pomno osmišljene radionice za razvoj komunikacijskih, socijalnih, emocionalnih i općih društvenih vrijednosti, čuvanja lokalnog i nacionalnog identiteta te prihvaćanja različitosti, djeca će biti osnažena i osvijestiti vlastite vrijednosti i vrijednosti drugoga/drugih.

Projektom se utječe na povezanost intelektualnog, emocionalnog, kulturnog, socijalnog i moralnog razvoja djeteta, na formiranje svih komponenti koje će pomoći djetetu da odraste u cjelovitu i kompetentnu ličnost.

Projekt je podržan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

 

Podijelite s prijateljima