U kontekstu analize funkcioniranja sustava motivacije, potrebno je razlikovati osnovu motivacijskog sustava na sustav baziran na materijalnim kompenzacijama i sustav motivacija na bazi nematerijalnih kompenzacija. “Kada se radi o stupnju izravnosti materijalnih odnosno financijskih prima­nja ukupnih kompenzacija zaposlenih u nekoj tvrtki, može se govoriti o dvije temeljne vrste ili kategorije financijskih kompenzacija:

a) izravnim materijalnim, financijskim dobicima koje pojedinac dobiva „u novcu“ i „na ruke“ i

b) neizravnim materijalnim dobicima koje pridonose individualnom materijal­om standardu (Bahtijarević- Šiber, 1999., 613-614).”

Izravnim materijalnim, odnosno financijskim dobicima smatra se sustav plaća, ali i ostali financijski poticaji, kao što su: bonusi, stimulacije, novčane nagrade i slično. Tu je potrebno razjasniti razliku između plaće i drugih navedenih novčanih naknada, odnosno visina plaće ovisi o radnom mjestu i poziciji radnog mjesta unutar platnih razreda pojedine tvrtke, a bonusi su dodatne financijske naknade koje ovise o radnom mjestu ali i o ostvarenju samog zaposlenika. Dok se pod pojmom neizravnih materijalnih dobitaka podrazumijevaju sve one beneficije, koje se u pravilu stječu samim zapošljavanjem u određenoj tvrtki, a ne dodjeljuju se po kriteriju radnog učinka i uspješnosti, kao primjerice zdravstveno i mirovinsko osiguranje, prehrana, životno osiguranje, plaćanje seminara i školarina za edukacijske programe, plaćeni godišnji odmor i slobodni dani i slično. Takav je sustav u pravilu djelotvoran u privlačenju i zadržavanju zaposlenika u tvrtki, ali ne i za poticanje radnog ponašanja ili poboljšanje radnog učinka. Klasifikaciju materijalnih kompenzacija u nastavku ćemo prikazati tabelom, a u svrhu prikaza kako razvijen sustav motivacijskih tehnika djeluje i na razvoj strategije i uspješnost ciljeva organizacije.

 IZRAVNE MATERIJALNE KOMPENZACIJENEIZRAVNE MATERIJALNE KOMPENZACIJE
PojedinacPlaća Bonusi i poticaji
Naknade za inovacije
Naknade za širenje znanja i fleksibilnost
Stipendije i školarine
Studijska putovanja
Specijalizacije
Plaćene odsutnosti i slobodni dan
Automobil kompanije
Menadžerske beneficije
      Tvrtka    Bonusi vezani uz rezultate i dobitak organizacijske jedinice ili poduzeća
Udio u profitu
Udio u vlasništvu (distribucija dionica)
Mirovinsko osiguranje
Zdravstvena zaštita
Životno i druga osiguranja
Naknade za nezaposlenost
Obrazovanje
Godišnji odmor
Božićnica

Tablica 1. Klasifikacije materijalnih kompenzacija za zaposlenike

Izvor: Bahtijarević- Šiber Fikreta, Management ljudskih potencijala (1999). Zagreb, Golden marketing, str. 614.

Tekst preuzet iz materijala: Matija Varga; Tehnička škola Čakovec

Fotografija: Pixabay

Podijelite s prijateljima