Od 11. do 19. kolovoza u Krakovu (Poljska) je održan trening pod nazivom “Learning Academy – mediation in volunteering”. Priliku za sudjelovanje na treningu dali su nam naši dragi partneri iz udruge Carpe Diem, Karlovac.

Na treningu namijenjenom osobama koje rade s mladima u EVS-u (kordinatorima, mentorima, trenerima i edukatorima) sudjelovali su predstavnici iz organizacija iz Estonije, Mađarske, Hrvatske, Italije, Poljske, Portugala, Slovačke, Španjolske i Švedske.

Program je bio namijenjen osobama koje su volonteri, osobama koje vode timove, pravnicima, edukatorima i menadžerima – budući da se tehnike medijacije u radu programa Erasmus plus, mogu koristiti u razne svrhe. Sam trening nastavak je projekta “First ADR Kit”

Medijacija je način na koji neutralna, mirna i prijateljski nastrojena osoba sudjeluje u rješavanju spora između dviju ili više sukobljenih strana. Pri tome je važno da je osoba medijator nepristrana i podržavajuća, kako bi što iznašla učinkovitiji i objema strana prihvatljiv način za rješavanje sukoba i pronalazak rješenja.

Trening je zahtjevao aktivno sudjelovanje polaznika i bio je izuzetno zanimljiv budući da su se u radu koristile brojne metode:

 • alternativno rješavanje sporova,
 • pozicija, interes i želja- poznavanje i raspodjela uloga,
 • facilitacija između dviju ili više sukobljenih strana,
 • kreativna rješenja u rješavanju spora (ples, fotografija, ritam i glazba, boje, emocije, meditacija,…),
 • načini za identificiranje emocija, interesa i kreiranje učinkovitih metoda,
 • prepoznavanje sagorijevanja (sukobljenih strana ili medijatora tijekom procesa),
 • poštivanje svojih i tuđih granica,
 • uvažavanje mišljenja, učenje pristojnom komuniciranju,
 • korištenje dodira za smirivanje sukoba,
 • korištenje pozicija tijela, tonaliteta glasa i prepoznavanje komunikacijskih obrazaca,
 • metoda opservacije kao metoda za učenje medijacije,
 • neformalne metode učenja u medijaciji i radu s mladim osobama,
 •  praktične vježbe i simulacije stvarnih sukoba (korištenje glume kao tehnike),
 • neformalno druženje sudionika treninga kao podloga za vježbu naučenih tehnika,
 • kombiniranje individualnog i grupnog rada,
 • mišljenje “izvan okvira” i postavljanje u “cipele drugoga”,
 • korištenje psihoterapeutskih tehnika u radu medijatora (tu su Krugovi najviše uživali i dijelili – “upijali” novo znanje).

Sudionici su vježbali aktivno slušanje, komunikacijski jaz u interkulturalnom okružju, metodu humora, iznenađenje kao metodu za rješavanje spora, poticanje kreativnosti i osobne samosvijesti sudionika medijacije. Program je bio inkluzivan te je poticao sudjelovanje svih, kao i rad s “različitima”.

Krugovi su tijekom treninga usavršili vještine, koje će i dalje implementirati u svoj rad – s mladima, djecom, migrantima, osobama s invaliditetom i u vođenju tima. Isto tako, metode medijacije primjenjivati će i u radu sa starijim osobama te općenito ljudima u riziku.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

 

Podijelite s prijateljima