1993. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda odlučila da ćemo 17. listopada obilježavati kao
kao Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti i glasnije upozoravati na problem siromaštva i bijede širom svijeta i potrebu za njihovim iskorjenjivanjem.

Siromaštvo je termin koji najčešće koristimo kod nedostatka osnovnih uvjeta za život. Biti siromašan znači ne imati dovoljno sredstava za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba za hranom, pićem, stanovanjem, obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom. Milijuni ljudi širom svijeta žive u siromaštvu, osobito u nerazvijenim dijelovima svijeta. Riječ je o jednom od najvećih problema suvremenog svijeta.

O socijalnoj isključenosti govorimo kod nepotpunog pristupa pravima građanskog statusa (koja su pak važna pretpostavka osiguranja zdravstvene zaštite, osnovnoga obrazovanja, materijalnoga standarda i sl.). Socijalno su isključeni oni pojedinci koji nisu u mogućnosti sudjelovati u uobičajenim aktivnostima društva kojemu pripadaju, zbog čimbenika koji su izvan njihove kontrole (nezaposlenost, siromaštvo, nedostatak osnovnih sposobnosti, invaliditet, diskriminacija i dr.). Riječ je o višedimenzionalnom pojmu koji povezuje materijalne i nematerijalne aspekte životnoga standarda. Socijalna isključenost ne znači isključivo biti bez prihoda (ili materijalnih resursa) već i i bez socijalnih veza i odnosa.  Osoba može biti isključena iz različitih područja društvenoga života: zaposlenja, obrazovanja, stanovanja, odlučivanja i dr. Isključenost iz jednoga područja može uzrokovati isključenost i iz drugih područja.
U najvećem riziku od socijalnog isključivanja su: osobe s invaliditetom, ovisnici, delinkventi, duševni bolesnici, nezaposleni, siromašni, osobe starije životne dobi, pripadnici manjina.

I siromaštvo i socijalna isključenost rezultiraju nedostupnošću osnovnih usluga, slabim zdravljem (fizičkim i mentalnim), povećanom smrtnošću, neodgovarajućim životnim uvjetima, nesigurnim okruženjem, društvenom izolacijom.

Republika Hrvatska donijela je Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti kojom je postavljen zakonski okvir za djelovanje no, provedba utvrđenih aktivnosti ne ide željenim tijekom. Zbog ekonomskih kretanja i nestabilnosti diljem svijeta, aktualne pandemije koronavirusom, političke klime i drugog naša zemlja bilježi porast broja siromašnih osoba. Osim djece, umirovljenika i jednoroditeljskih obitelji u kategoriji siromašnih sve je više i radno aktivnih, a nezaposlenih osoba.

Socijalna uključenost (kao suprotnost socijalnoj isključenosti) pretpostavlja osiguranje uvjeta u kojima svatko, neovisno o okolnostima, može ostvariti svoj puni potencijal. Za njenu realizaciju potrebno je smanjiti nejednakosti u društvu, omogućiti osjetljivim/ranjivim skupinama društva ravnopravno uključivanje i participaciju.

Kao organizacija civilnog društva zalažemo se za društvo u kojem neće biti siromaštva niti socijalne isključenosti. Aktivnostima Centra Krugovi želimo doprinijeti društvu jednakih mogućnosti, tolerancije i poštivanja različitosti, poticanja zapošljavanja i pronalaženju boljih rješenja za postojeće probleme u društvu.

Photo by Ron Lach from Pexels

Podijelite s prijateljima