Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili su Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Obilježavanje ovog dana prilika je za osvještavanje o pravima i potrebama osoba s invaliditetom kao i potrebe za postizanjem jednakosti u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njihovo potpuno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

Inclusion, Group, Wheelchair

Procjenjuje se kako oko 15% svjetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta. Europska unija promiče aktivno uključivanje i potpuno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu. Prioritetna područja navedena u Europskoj strategiji za osobe s invaliditetom od 2010. do 2020. jesu: pristupačnost, sudjelovanje, jednakost, zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita te vanjsko djelovanje.

U Hrvatskoj živi preko 500 000 osoba s invaliditetom, od čega je 60 % muškaraca i 40 % žena. U ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12 % stanovnika.

Politika prema osobama s invaliditetom u našoj zemlji temelji se na suvremenim međunarodnim standardima. Ti standardi uključuju i temeljna načela ljudskih prava: načelo nediskriminacije i načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što bi trebalo osigurati ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom.

Naša je zemlja treća u svijetu ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Nažalost, to nije garancija niti mjerilo spremnosti za osiguravanjem jednakih mogućnosti osobama s invaliditetom. I dalje postoji niz prepreka, niz neostvarenih prava, niz nerealiziranih obećanja koja su osobama s invaliditetom zajamčena deklarativno (konvencijama), no, u praksi se ne provode dosljedno.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se i s ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poticanje međusobne suradnje i stvaranje partnerstava među postojećim organizacijama/udruženjima osoba s invaliditetom. To je jedan od načina na koji se može postići  ublažavanje posljedica socijalne isključenosti i senzibilizirati javnost za svakodnevne probleme osoba s invaliditetom u zajednici.

Jedan od ciljeva obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je i smanjenje stigmatizacije i predrasuda o osobama (odraslima i djeci) iz ove ranjive skupine. Mijenjajući stavove, njegujući toleranciju, poštujući različitosti, humanizmom i empatijom stvaramo informiranije, obrazovanije i senzibilnije društvo u kojem će uspješnije i zadovoljnije živjeti svi građani.

Photos courtesy of Pixabay

Podijelite s prijateljima