14. prosinca 1990. Opća Skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba u želji da se naglasi važnost potencijala izrazito rastućeg starijeg stanovništva širom svijeta kao i važnost promicanja prava starijih osoba i razvoja društva u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima.

Ove godine obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba posvećeno je ispunjavanju obećanja Opće deklaracije o ljudskim pravima za starije osobe. Briga za starije osobe odgovornost je cijelog društva, lokalne zajednice i obitelji. Društvo se treba razvijati za sve generacije, uvažavajući njihove specifičnosti. Stariji zaslužuju brigu i skrb prvenstveno kroz kvalitetnu zdravstvenu skrb i poboljšanje kvalitete življenja raznim programima primjerenim i potrebitim osobama starije životne dobi.

Starijim osobama treba omogućiti:

 • ostvarivanje univerzalnih ljudskih prava i temeljnih sloboda
 • ostvarivanje prava na odlučivanje o vlastitoj skrbi i kvaliteti življenja
 • mogućnost ostvarenja razvitka vlastitih potencijala
 • pristup obrazovnim, kulturnim, duhovnim i rekreacijskim sadržajima
 • dostojanstven i siguran život te zaštitu od izrabljivanja i tjelesnog i duševnog zlostavljanja,
 • sigurnost da će se s njima postupati pošteno bez obzira na dob, rasnu ili etničku pripadnost, invaliditet ili drugi status
 • dostupnost primjerene zdravstvene i socijalne skrbi
 • dohodak (mirovinu) i/ilipravo na rad ili pristup drugim aktivnostima kojima bi se osigurao dohodak
 • obiteljsku podršku
 • podršku lokalne i šire zajednice i društva u cjelini
 • kvalitetne programe za starije (aktivnosti, sportske i kulturne)
 • pristup odgovarajućim obrazovnim programima i programima obuke za stjecanje različitih novih vještina i znanja
 • život u vlastitom domu što je duže moguće
 • dostupnost izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije
 • dostupnost socijalnih i zakonodavnih službi radi poboljšanja samostalnosti, zaštite i skrbi

Jedan od ciljeva obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba je podizanje svijesti o specifičnostima, potrebama, ali i velikom potencijalu starijih osoba. Dostojanstveno starenje trebao bi biti imperativ svakog društva i ogledalo njegova napretka. Starije osobe integralni su dio zajednice, oni su je stvarali i održavali za današnje generacije.

Image by Nico Franz from Pixabay

Podijelite s prijateljima