Recimo NE svim ovisnostima!

U Republici Hrvatskoj Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježava se u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca.

Pojam ovisnosti ne odnosi se samo na ovisnost o psihoaktivnim sredstvima. Čovjek može biti ovisan o hrani, igrama na sreću, televiziji, internetu, gotovo svemu.  Zajednička je značajka ovisnosti to da aktivnosti vezane uz tu ovisnost mogu postati središnji sadržaj i čimbenik u životu ovisne osobe.

Početak uporabe duhana, alkohola i psihoaktivnih droga obično se dogodi u razdoblju adolescencije. Zbog specifičnosti ovog razdoblja života (životnog neiskustva, mladalačke sklonosti rizicima, želje za pripadanjem i sl.) mladi su najugroženija populacijska skupina za usvajanje i razvoj ovisničkoga ponašanja.

Ovisnost o drogama je psihičko, ponekad i tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti. Karakterizira ga nesavladiva žudnja, neodgodiva prisila za uzimanjem sredstva ovisnosti, bilo zbog njegovih poželjnih učinaka, bilo zbog želje za izbjegavanjem boli (patnje) koja se pojavljuje ukoliko se s uzimanjem prekine.

Prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) zloporaba droga je uporaba psihoaktivnih tvari u takvom opsegu za koji je vjerojatno da će prouzrokovati mentalnu disfunkciju i poremećaje u ponašanju.
Psihička ovisnost definira se kao osjećaj zadovoljenja i duševni nagon koji zahtijeva povremeno ili trajno uzimanje sredstva radi stvaranja ugode ili izbjegavanja neugode.
Fizička ovisnost očituje se fizičkim poremećajima pri prestanku uzimanja sredstva ovisnosti. Ti se poremećaji sastoje od tjelesnih simptoma koji mogu biti lakši ili teži, a specifični su za svako sredstvo i nazivaju se apstinencijski sindrom ili sindrom ustezanja.
Tolerancija je pojam koji se može odnositi na lijekove, alkohol i sredstva ovisnosti, a odnosi se na potrebu za sve većom dozom sredstva ovisnosti za postizanje istog učinka.

Duhan, alkohol i psihoaktivne droge imaju različita farmakološka svojstva, različita djelovanja na organizam, različite korisničke skupine i različit način uporabe u svakodnevnici. Zajedničke su im osobine to što mogu izazvati ovisnost, što imaju slične mehanizme djelovanja u mozgu i štetne učinke na fizičko i mentalno zdravlje.

Prema provedenim istraživanjima velika većina adolescenata jednom je ili više puta u životu eksperimentirala s tzv. legalnim drogama (duhanom, alkoholom), a sve veća dostupnost marihuane i tu grupu eksperimentatora čini sve brojnijom. Jednom zadovoljena radoznalost ili potvrda ‘odraslosti’ vrlo lako ‘prokližu’ u želju za nastavkom uzimanja sredstva ovisnosti. Vrlo lako to postane dio svakodnevice. U početku sredstvo ovisnosti osoba uzima povremeno, u društvu i ne osjeća nepoželjne, popratne pojave. Kako vrijeme ide na uporabu se troši sve više vremena, energije, novca, osoba se više kreće u krugu osoba koje i same uzimaju sredstva ovisnosti, obiteljski i prijateljski odnosi se narušavaju. Sredstvo ovisnosti postaje neophodno za svakodnevno funkcioniranje. Osoba je zaokupljena njime. Ne zanima ju ništa drugo i to se odražava na sve aspekte života. Sve, inače svakodnevne i uobičajene aktivnosti, podređene su uzimanju sredstva ovisnosti. Kako se organizam navikava na sredstvo ovisnosti pozitivnih učinaka sve je manje, a sredstvo se uzima radi izbjegavanja neugode (patnje, boli) apstinencijskog sindroma. Osoba sve lošije funkcionira u društvu, gubi zanimanje za bilo što nevezano za sredstvo ovisnosti. Propada…

Ovaj mjesec prilika je da češće progovaramo ovoj temi i da potičemo programe koji će omogućiti našim mladima stjecanje znanja o sredstvima ovisnosti i opasnostima koje nose. Najdjelotvornija borba protiv bilo kakve ovisnosti kontinuirano je izgrađivanje sebe, u svim fazama života. Najučinkovitija metoda je educiranost o štetnim posljedicama psihoaktivnih tvari i drugih ovisnosti i osnaživanje mladih kako bi ovisnostima rekli NE!

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

 

Podijelite s prijateljima