Sastanak članova, volontera i djelatnika Krugova…

U ponedjeljak, 6. ožujka, održali smo mjesečni sastanak članova i volontera i djelatnika Krugova.
Na tom su sastanku predočeni ostvareni rezultati aktivnosti realiziranih u prethodnom mjesecu, zadani ciljevi za sljedeći mjesec, rješavani tekući problemi…

Sastanak je protekao u pozitivnom ozračju, a prisutni su dobili orijentaciju i smjernice za dalje. Projektni tim nastavlja sa prijavama novih i realizacijom tekućih projekata, tim “I kuna je dovoljna” nastavlja sa gostovanjima, prezentacijom rada Centra i komunikacijom sa građanima kao i sa edukacijama volontera uključenih u rad tima.

Naš tim pojačat će se mlađim snagama – dvjema osobama na stručnom osposobljavanju. Osobe zadužene za jačanje vidljivosti udruge prezentirale su svoj rad (na webu krugova, Fb stranici i na portalu Praktičan život) i planove za sljedeći mjesec.

Dogovorena je organizacija obilježavanja Dana zdravlja na Cvjetnom trgu u Zagrebu, dogovoren je izlet u Samobor sa korisnicama radioničarkama u sklopu aktivnosti namijenjenih starijim i nemoćnim osobama, a dogovorena je i strategija za realizaciju službenog automobila za prijevoz korisnika našeg Centra.

Tim zadužen za organizaciju volontera Centra prezentirao je volonterski angažman i provedene aktivnosti u prošlom mjesecu kao i planove za budućnost, planirane edukacije i suradnju sa fakultetima i proširenje i jačanje volonterskih kapaciteta Centra.

Nemoguće je često ono što nije pokušano…

IMG_20170306_141223(1)IMG_20170306_141217

Podijelite s prijateljima