Razdoblje provedbe: 14. srpnja 2021. – 14. srpnja 2023.

Podržan/odobren od strane:  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr) te je sufinanciran iz državnog proračuna.

Korisnik: Institut za razvoj tržišta rada 

Partneri:

 • Agronomska škola Zagreb
 • Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla
 • Društvo za psihološku pomoć
 • ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
 • Mreža udruga Zagor
 • Grad Zagreb
 • Zagorska razvojna agencija
 • Udruga za razvoj „uradi sam“ kulture – Radiona
 • Učilište za poslovno upravljanje
 • Krugovi – Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
 • Zdravstveno učilište Medical – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Sportsko učilište PESG
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zagreb

Službena web stranica projekta: https://www.odraz.hr/mladimogusve/

Projekt „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“ predstavlja inovativan pristup za uključivanje neaktivnih NEET-ovaca na tržište rada. NEET osoba smatraju se mladi u dobi od 15 do 29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Cilj projekta je pilotirati pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Projektom su planirane aktivnosti koje obuhvaćaju cjelokupni proces odabira korisnika kroz provedbu javnih kampanja te motiviranje potencijalnih korisnika, razvoja njihovih kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada te pružanja sveobuhvatne i individualizirane podrške u traženju posla. Aktivnosti razvoja kompetencija korisnika provodit će se kroz plaćene programe obrazovanja, radionice za razvoj mekih vještina i klubova za zapošljavanje dok će individualizirana podrška biti osigurana kroz aktivnosti karijernog savjetovanja, socijalnog mentorstva i pružanja individualne psiho-socijalne podrške u trajanju od nekoliko mjeseci. Za provedbu aktivnosti uspostavit će se tri NEET centra (dva u Zagrebu i jedan u Krapini) kako bi se obuhvatilo i odgovorilo na specifične potrebe NEETovaca. Ukupno se ovim projektom planira obuhvatiti 45 pripadnika ciljane skupine (neaktivne NEET osobe). 

Ukupna vrijednost projekta: 1.798.557,87 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.652.694,83 kn

Iznos sufinanciran iz državnog proračuna: 145.663,04 kn

Razdoblje provedbe projekta: 14. srpnja 2021. – 14. srpnja 2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (www.esf.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Podijelite s prijateljima

ZAVRŠENI PROJEKTI

Pročitajte više

Završeni europski projekti

Pročitajte više