Idući tjedan održat će se predavanje o jačanju komunikacijskih vještina, u sklopu projekta “Gareški kulturni centar Garešnica”. Komunikacijskim vještinama podučit će nas Anita Šugić, magistica psihologije, sa posebnim naglaskom na interaktivne vježbe.

Komunikacija je proces razmjene informacija, značenja i osjećaja među ljudima kroz razmjenu verbalnih i neverbalnih poruka. Svakodnevno komuniciramo jedni s drugima, prijateljima, suprugom, djecom, kolegama s posla, poznanicima. Pitanje jest je li naša komunikacija efikasna?

Učinkovita komunikacija se može podijeliti na tri dijela: 1) slušanje, 2) razumijevanje, 3) odgovaranje.

Slušanje uključuje čuti izgovorene riječi uzimajući u obzir i neverbalne znakove (geste, facijalnu ekspresiju i glasnoća glasa), razumijevanje znači davanje smisla onome što smo čuli te na kraju odgovaranje. Dvije su vrste komunikacije, verbalna i neverbalna. Funkcija neverbalne komunikacije jest naglašavanje, nadopunjavanja i ponavljanje verbalne poruke.

Obilježja uspješne komunikacije su: davanje jasnih i razumljivih poruka, uputa i savjeta, aktivno slušanje, iskazivanje empatije, izražavanje činjenica, pozitivan govor, konfrontiranje umjesto svađanja, usmjerenost na rješavanje problema, „win – win” pristup u rješavanju sukoba. Jedan od važnih aspekata uspješne komunkacije jest i vještina asertivnosti.

Asertivnost se odnosi na izražavanje vlastitih želja, potreba i prava (zauzimanje za sebe) bez povrede prava drugih osoba. Asertivnost izražavamo „JA porukama“ u kojima izražavamo svoje misli i osjećaje kao i želje. Ukoliko dvije strane imaju zajedničke ali i suprotne interese govorimo o vještini pregovaranja – proces uzajamne komunikacije s ciljem dolaženja do zajedničke odluke. Kod pregovaranja je od iznimne važnosti uspješna komunikacija koja nas može dovesti do povoljnog ishoda za obje strane.

Vidimo se na predavanju u Garešnici!

Tekst o komunikaciji: Anita Šugić, mag. psihologije

Slika preuzeta: Pixabay

Podijelite s prijateljima