Nakon svih prepreka koje su se našle na našem putu, napokon nastavljamo sa realizacijom naše aktivnosti – stručno predavanje o medijaciji!

Ovim predavanjem želimo podići svjesnost o korištenju medijacije kao vještine rješavanja visoko-konfliktnih sporova unutar i izvan Centara za socijalnu skrb. Predavanje je namijenjeno svim stručnjacima zaposlenim pri CZSS-u, ali i svim stručnjacima zainteresiranim za učenjem više o medijaciji te kada i gdje se ona može koristiti.

Naši višegodišnji iskusni predavači, mr. sc. Danica Lisičar – transakcijska analitičarka u medijaciji te trenerica miritelja pri HUM-u, i dr. sc. Vanja Bilić – obiteljski medijator te trener miritelja pri HUM-u će održati stručno predavanja u trajanju od sat i pol.

U predavanju će se baviti temama poput razumijevanja koncepta izvansudskog rješavanja sukoba, modela rješavanja sporova medijacijom prema Harvardskoj školi te prepoznavanje i korištenje komunikacijskih vještina u rješavanju konflikata, i dr.

Predavanje će se održati preko Microsoft Teams platforme te će biti bodovano od strane odgovarajućih komora (Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora psihologa, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora te Hrvatska odvjetnička komora).

 

Predavanje se odvija u sklopu projekta ”Roditelj se postaje i ostaje” koje provodi Centar Krugovi u partnerstvu sa Hrvatskom udrugom za mirenje te udrugom Tata i pol te je projekt sufinanciralo Ministartsvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

~ UPUTE ZA PRIJAVU ~

Za prijavu na predavanje potrebno je ispuniti Vaše podatke na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/vxbqzdGBcoyERLZz7

Isto tako molimo one koji su ispunjavali verziju prijavnog obrasca u kojem NIJE bilo stavke za email, da ponovno ispune ovaj prijavni obrazac u kojem je uključena ta stavka. 🙂
Veselimo se vidjeti Vas u što većem broju!

Facebook stranica projekta

Podijelite s prijateljima