Jednom kad ozbiljno počnete razmišljati o pravnom ustrojstvu, vjerojatno ćete se htjeti savjetovati s odvjetnikom, no, najprije razmotrite sve različite opcije. U nastavku slijedi pregled pet osnovnih organizacijsko-pravnih oblika sa svim njihovim prednostima i nedostacima, kao i primjeri organizacija koje su usvojile te pravne oblike. Navedeni primjeri su iz SAD-a, ali je moguće povući analogije i u mnogim drugim zemljama.

 

Profitno poduzeće

Društvena poduzeća mogu preuzeti standardni profitni oblik, poput dioničkog društva, društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili trgovca pojedinca. Jedna je od osnovnih prednosti profitnog poduzeća da može koristiti veliki fond investicijskog kapitala. Budući da društvena misija nije dio pravne strukture, upravni odbor i poduzetnik dužni su pobrinuti se da poduzeće ispunjava svoje obveze prema zajednici. Odluka o tome koju vrstu profitnog poduzeća otvoriti često se donosi prema poreznim zahtjevima. Investitori rizičnog kapitala gotovo uvijek su zainteresirani za ulaganja u dionička društva, iako se dobit može oporezivati na razini društva i opet kao dividenda na razini investitora. Neki pojedinačni investitori daju prednost društvima s ograničenom odgovornošću jer je porezno to povoljniji oblik poduzeća zbog čega nema dvostrukog oporezivanja.

Prednosti:

 • Poznata struktura koju ne treba dodatno objašnjavati
 • Relativno jednostavan način prikupljanja novca putem temeljnog kapitala ili zaduživanja
 • U SAD-u je na taj način lakše pristupiti darovnicama, zajmovima i tehničkoj pomoći kroz vladinu Upravu za mala poduzeća
 • Jednostavno za prodati ili zatvoriti (sve dok možete otplatiti vjerovnike)
 • Lakše je profitno poduzeće preustrojiti u neprofitno nego neprofitno u profitno
 • Obilje primjera najboljih praksi iz prošlosti u upravljanju profitnim poduzećima

Nedostaci: –

 • Društveni cilj nije ugrađen u strukturu, već ovisi o rukovodstvu
 • Plaća se porez na prihod i imovinu
 • Upravljanje je pretežito usmjereno na usluživanje dioničara, stvaranjem jake fiducijarne obveze kako bi se postupalo u skladu s najboljim interesima dioničara ostvarivanjem dobiti za njih
 • Nije moguće prihvatiti darovnice zaklada ili neoporezive priloge

Primjeri:

 • Compartamos Banco je meksička banka za mikrokreditiranje koja je iz neprofitnog prešla u profitno poslovanje, a nakon toga su i njene dionice uvrštene na burzu.
 • D.light design je privatno poduzeće koje se bavi prodajom povoljnih solarnih LED svjetala u zemljama u razvoju. U poduzeće su uložili razni investitori iz Silikonske doline (područja u SAD-u s koncentracijom elektroničke industrije).
 • Grameenphone nudi povoljne usluge mobilnog telefoniranja Bangladešu. Osnivač je prikupio kapital od tzv. poslovnih anđela u gradu New Yorku prije potpisivanja s partnerima Grameen Bank i norveškim telekomom
 • Telenor. Na inicijalnoj javnoj ponudi dionica Grameenphonea u Bangladešu došlo je do prekomjernog upisa dionica, koji je ujedno bio i dotad najveći u zemlji.
 • Whole Foods Market Inc. je kompanija čiji su dionice izlistane na burzi i koja donira 5% svoje dobiti dobrotvornim udrugama

 

Profitno poduzeće sa socijalnom dimenzijom

Takva poduzeća preuzimaju profitnu strukturu i rade značajne istupe prema društvenim ciljevima. Postoje razni načini na koje se to može postići. Neke od tih struktura postoje već desetljećima, poput zadruga (koje mogu biti profitne ili neprofitne) i poduzeća u vlasništvu zaposlenika. Druge strukture su nove, poput trgovačkih društava za opće dobro (zakon usvojen u Marylandu, SAD) i niskoprofitnih društava s ograničenom odgovornošću, odnosno L3C-ova (koji su sada zakonom odobreni u nekoliko država SAD-a). Drugi oblici profitnih poduzeća uključuju dionička društva čiji su većinski vlasnici zajednice s kontrolnim paketom dionica koje čine povlaštene dionice, nedionička društva i poduzeća s fleksibilnom svrhom (što je u državi Kalifornija trenutačno u fazi razmatranja).
Prednosti:

 • Iste prednosti kao kod standardnih profitnih poduzeća
 • Moguće je osigurati određenu razinu posvećenosti ispunjenju društvenih ciljeva organizacije kroz upravljačku strukturu
  Dodatne opcije za prikupljanje kapitala (primjerice, jednoj zakladi je jednostavnije uložiti u L3C kroz PRI – ulaganje povezano s određenim programom)
 • Tržišne koristi od usmjerenosti na socijalna pitanja

Nedostaci:

 • Kontrola može biti više raspršena (neki društveni poduzetnici to smatraju prednošću)
 • Društvena dimenzija možda neće izdržati poteškoće u poslovanju ili pravne izazove
 • Investitori možda neće htjeti ulagati u ove oblike poslovanja bez snažne društvene motivacije
 • Opcije izlaska iz te strukture mogu biti ograničenije nego kod standardnih profitnih poduzeća

Primjeri:

 • Equal Exchange (zadruga) u okviru pravedne trgovine prodaje organske proizvode poput kave, čaja, čokolade i grickalica od poljoprivrednika iz cijelog svijeta.
 • Impact Makers (nedioničko društvo) poduzeće je koje nudi usluge savjetovanja za upravljanje i zatim svu svoju dobit donira dobrotvornim organizacijama.
 • Maine’s Own Organic Milk Company (L3C) osnovali su mljekari i investitori da bi prodavali organsko mlijeko koje mljekari proizvode.
 • Seventh Generation (trgovačko društvo za opće dobro) proizvodi neškodljive proizvode za čišćenje i donira 10% svoje dobiti dobrotvornim udrugama.

 

Hibridno poduzeće

Umjesto da budu ograničene na odabir između profitnog i neprofitnog oblika poduzeća, neke organizacije odlučile su iskoristiti prednosti i jednog i drugog kroz stvaranje upravljačkih struktura i izradu ugovora koji povezuju profitne i neprofitne strukture u jednu zajedničku hibridnu strukturu. Ponekad profitno poduzeće stvara neprofitno. Primjerice, profitna brokerska tvrtka Charles Schwab & Company otvorila je povezano neprofitno poduzeće, Schwab Charitable, koje upravlja aktivnostima donatorskog fonda. U nekim drugim slučajevima neprofitno poduzeće stvara profitno. To se uglavnom događa kad se želi nastaviti s aktivnostima koje više pripadaju standardnom poslovanju.

Prednosti:

 • Neprofitni i profitni subjekti zadržavaju prednosti specifične za obje pravne strukture.
  Otvaranje podružnice može zaštititi neprofitni status matičnog poduzeća uklanjanjem nevezanog prihoda (ako postane prevelik u odnosu na veličinu matičnog poduzeća).
 • Podružnica štiti matično poduzeće od odgovornosti koje proizlaze iz aktivnosti podružnice.
 • Prodaja profitne podružnice moguća je po samostalnoj odluci neprofitnog poduzeća.

Nedostaci:

 • Jednom kad se imovina klasificira kao dio neprofitnog poduzeća, ona ostaje u neprofitnom sektoru i nije je moguće prebaciti natrag u profitni sektor.
 • Za zatvaranje neprofitnog povezanog društva potrebno je neto imovinu prebaciti na drugu neprofitnu organizaciju.
 • Treba voditi računa da koristi prelaze iz profitnog u neprofitno poduzeće (ne obrnuto) te da se poštuju ograničenja za dobrotvorne udruge.
 • Ako je profitno poduzeće glavni izvor financiranja za neprofitnu organizaciju, može biti teško razlikovati bazu financiranja neprofitnog poduzeća.
 • Dodatni režijski troškovi za dvije organizacije.
 • Primjeri:
 • Zaklada tvrtke Hewlett-Packard neprofitna je zaklada koja je povezana s matičnim poduzećem Hewlett-Packard Co. Iako su zaklade dioničkih društava formalno odvojene od društva, društvo često primjenjuje de facto kontrolu.
 • Zaklada Greyston je budistička dobrotvorna organizacija. Pekara Greystone povezano je društvo u stopostotnom vlasništvu zaklade i zapošljava osobe u nepovoljnom položaju koji prave kakao kolače za poduzeće Ben & Jerry’s koje se bavi proizvodnjom sladoleda.
 • Neprofitna zaklada Mozilla, čiji su osnivači tvorci pretraživača Firefox Web, otvorila je profitno poduzeće Mozilla Corp. da bi upravljala prodajom i distribucijom pretraživača. To su učinili nakon što je Google počeo Mozilli plaćati desetke milijuna dolara kao rezultat ugovora o oglašavanju, zbog čega je neprofitni status zaklade Mozilla bio ugrožen.

 

Neprofitna organizacija s poduzećem usmjerenim na ispunjenje određene misije

To su obično neprofitne organizacije s izuzećem od plaćanja poreza čiji prihod je jasno povezan s njihovom društvenom misijom. Mnoge vrste neprofitnih organizacija ostvaruju prihod prodajom proizvoda ili usluga, što uključuje i kazališta, muzeje, fakultete i trgovine rabljenim predmetima. Bilo kakav prihod ostvaren poslovnim poduhvatom organizacija treba iskoristiti za unapređivanje svoje misije. Za razliku od profitnog poduzeća, prihod se neće distribuirati investitorima ili dioničarima (iako taj prihod može otplatiti zajmove).
Prednosti:

 • Nema oporezivanja prihoda vezanog za misiju.
 • Postoji mogućnost prikupljanja filantropskih sredstava da bi se pokrila razlika između troškova pružanja određenog proizvoda ili usluge i prihoda.
 • Mogućnosti za stvaranje prednosti u prodaji na temelju dobrotvornog karaktera poduzeća.

Nedostaci:

 • Dva cilja znače da ponekad dolazi do ustupaka.
 • Pristup kapitalu je ograničen na tradicionalne neprofitne resurse, poput filantropije i duga.

Primjeri:

 • Benetech gotovo isključivo posluje u okviru poduzeća orijentiranog na misiju s kombiniranom strukturom prihoda. Prihodi od proizvoda ili usluga uglavnom nisu dovoljni da plate pun trošak vođenja poduzeća tako da darovnice i donacije popunjavaju tu prazninu.
 • TransFair je glavna organizacija za izdavanje certifikata pravedne trgovine u SAD-u koja uzima naknadu za certifikate iz opskrbnog lanca robe kojom se trguje po načelu pravedne trgovine, poput kave, banana i kakaa, čime pune veći dio proračuna svoje organizacije.
 • Goodwill je nacionalna mreža lokalnih neprofitnih poduzeća koja se bave recikliranjem, prodajom proizvoda i pružanjem uslugama obučavanja zaposlenika.

 

Neprofitne organizacije

Društvena misija tradicionalnih neprofitnih organizacija jasna je i nedvosmislena. One sva svoja sredstva prikupljaju kroz donacije novca, proizvoda ili vremena i ne posjeduju poduzeća s vlastitim prihodom.
Prednosti:

 • Nema sukoba između rada poduzeća i društvenih ciljeva.
 • Uključene osobe imaju odbitak poreza na donacije koje se koriste da bi se izravno pomoglo osobama u nepovoljnijem položaju ili, ako se radi o zakladi, da bi se pomoglo drugim dobrotvornim udrugama u obliku darovnica.

Nedostaci:

 • Ovisnost o tradicionalnom načinu prikupljanja sredstava da bi se osigurao rad organizacije

Primjeri:

 • Zaklada Robin Hood prima donacije od tisuća ljudi godišnje koje se prikupljaju i daju neprofitnim udrugama da bi se ublažila razina siromaštva u gradu New Yorku.
 • Mercy Corps prima darovnice, donacije, materijalnu pomoć i državna sredstva koja koristi da bi financirala pomoć kod nastalih katastrofi i ulagala u projekte gospodarskog razvoja.
 • Music in Schools Foundation (Zaklada Glazba u školama) plaća satove glazbe u siromašnom školskom okrugu Ravenswood u Istočnom Palo Altu u državi Kaliforniji.

 

Tekst u potpunosti preuzet iz publikacije Poduzetništvo u službi zajednice, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva- Prilog Jim Fruchterman: Za dobrobit ili dobit

Fotografija: Usnplash

Podijelite s prijateljima